Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Untitled Document

Régebbi hírek

Iskoláztatási támogatások és tanulói juttatások 2017.


Tovább a teljes cikkre >>

Az Iskolakezdés költségei 2017.

Miért nehéz az iskolatáska? Mert tele rakják felesleges dolgokkal!

Jogszabályok védik a családokat az indokolatlan iskolai követelésekkel szemben, csak be kell tartani az előírásokat! 

A pedagógusok nem kötelezhetik a szülőket arra, hogy milyen taneszközöket és felszereléseket vegyenek meg tanévkezdésig.

Ha a családnak nincs pénze, akkor kérheti, hogy gyermeke ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön

Figyelem!

760 000 fő „rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben” részesülő rászoruló tanulónak az ingyenes étkeztetés mellett, ingyenesen jár az oktatásához szükséges minden taneszköz, tornafelszerelés és tankönyv!

Ez nem könyöradomány, hanem törvényes jog! 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 787-7852)


Tovább a teljes cikkre >>

Táborozásról szülőknek 2017.


Tovább a teljes cikkre >>

Óvodábajárás korlátozása

Kizárják az óvodai ellátásból a 3 éves gyermeket!


Tovább a teljes cikkre >>

Az óvodák indokolatlan nyári zárva tartása

 


Tovább a teljes cikkre >>

Teljes cikkek:

Iskoláztatási támogatások és tanulói juttatások 2017.

Az iskoláztatás indokolt és indokolatlan (illegális) költségei mellett szólni kell, azokról az egyszeri vagy rendszeres természetbeni és pénzbeli juttatásokról, amelyekkel az állam járul hozzá a családok nevelési, oktatási költségeihez.

Az állami támogatásokat közvetlenül az Államkincstáron vagy a helyi (települési) önkormányzatokon keresztül közvetlenül, vagy az intézmény fenntartók és a köznevelési intézmények (iskolák, óvodák) által kell eljuttatni a szülőkhöz, tanulókhoz.

Figyelem!

Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)12. § (2) bekezdés szerint: „A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon.

A gyermekek, tanulók természetbeni és pénzbeli juttatásainak listája

(a teljesség igénye nélkül)

Az ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátás tanulói jog

A 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.): 46. § (4) bekezdés szerint:

a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.

Lehet, hogy az iskola nem ismeri ezt a törvényi helyet vagy letagadja! Ezért kérelmezni kell. Ne szégyelljék!

További támogatások, kedvezmények és juttatások:

Családi pótlék (nevelési- és iskoláztatási támogatás)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Alapösszegű természetbeni támogatás (egyszeri támogatás)

Hátrányos helyzetű tanuló emelt összegű támogatása

Ingyenes tankönyvellátás szociális alapon

További tankönyvtámogatás

Ingyenesen kölcsönzött tankönyvellátás alanyi jogon kártérítési kötelezettséggel

Ingyenes és kedvezményes étkeztetés

Utazási költség megtérítése

Munkáltatói iskolakezdési támogatás

Iskolatej, óvodatej

Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás

Felelősségbiztosítás

Szakképzési ösztöndíj

Pénzbeli juttatások a tanulószerződéses tanulóknak

Természetbeni juttatások a gyakorlati képzésben

Pénzbeli juttatás a nyári szakmai gyakorlaton levő tanulóknak

Juttatás a hiány-szakképesítéseket tanulószerződéses tanulóknak

Családi adókedvezmény

Figyelem!

Az állami támogatások többségét kérelmezni kell, de vannak olyan juttatások, amelyek alanyi jogon járnak minden tanulónak.

Részletes információ a támogatások listájáról itt található!

Vissza az oldal tetejére

Az Iskolakezdés költségei 2017.

Miért nehéz az iskolatáska? Mert tele rakják felesleges dolgokkal!

Jogszabályok védik a családokat az indokolatlan iskolai követelésekkel szemben, csak be kell tartani az előírásokat! 

A pedagógusok nem kötelezhetik a szülőket arra, hogy milyen taneszközöket és felszereléseket vegyenek meg tanévkezdésig.

Ha a családnak nincs pénze, akkor kérheti, hogy gyermeke ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön

Figyelem!

760 000 fő „rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben” részesülő rászoruló tanulónak az ingyenes étkeztetés mellett, ingyenesen jár az oktatásához szükséges minden taneszköz, tornafelszerelés és tankönyv!

Ez nem könyöradomány, hanem törvényes jog! 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 787-7852)

Az állami iskolafenntartás lényege a törvényes működés és az ingyenesség. Az ingyenes köznevelésben az étkeztetési térítési díjon kívül, semmiért nem lehet pénzt kérni.

 Az iskolakezdés mégis több tízezer forintba kerülhet a szülőknek, ha megvásárolnak mindent, amit az iskola elgondol.

Az igaz, hogy a Nemzeti köznevelési 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 63. § (1) bekezdés értelmében a pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy az iskola HELYI TANTERVE alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.

Ugyanakkor az iskola csak olyan taneszközöket, ruházati vagy más felszerelés használatát írhatja elő a HELYI TANTERVÉBEN, amely nélkülözhetetlen a  pedagógus általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell.

Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata. Ezzel ellentétben a pedagógusok azt vetetnek meg a szülőkkel, amit csak kitalálnak!

Figyelem!

Az iskola csak kérheti, hogy a pedagógusok által választott taneszközöket, felszereléseket használják a tanuló, de nem kötelezheti arra, a családokat hogy azokat vásárolják meg.

Nincs olyan jogszabály, amely előírja, hogy tankönyvet kell meg kell venni, azt kell megtanulni, és hogy a tankönyvet minden nap be kell cipelni az iskolába.

Súlyos törvénysértés, ha a tanulót hátrány éri (pl. intőt vagy elégtelen érdemjegyet kap), ha nem viszi magával a füzetet vagy a tankönyvet az órára.

Jogszabályok védik a családokat az indokolatlan iskolai követelésekkel szemben

 (jogi hivatkozások)

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 9. § (3) bekezdés szerint: „A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekrőltovábbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.”

Ha az iskola elmulasztja az írásos tájékoztatás, különösen a kiadások csökkentésére vonatkozó segítségnyújtást – akkor törvénysértést követ el.

A tájékoztató lista, nem kötelező érvényű. Ha az iskola valamilyen kötelező fizetést ír elő a szülő számára, akkor ki kell kérnie a szülő nyilatkozatát, hogy fizetőképességéről.

2.  20/2012. EMMI rendelet 83. § (2) bekezdése szerint: A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul,

A szülő nyilatkozhat úgy, hogy nem tud fizetni, ebben az esetben az iskolának kell kifizetni a követelést.

A szülő nyilatkozhat úgy is, hogy nem akar fizetni, mert jogtalannak tartja a pénzkövetelést.

Az írásbeli nyilatkozat beszerzésének elmulasztása súlyos jogszabálysértés!

Törvény értelmében Magyarországon minden második tanulónak ingyenesen jár minden taneszköz, minden felszerelés és tankönyv valamit az étkeztetés.

3.  Az Nkt. 46. § (4) bekezdés szerint a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól.

A kedvezményeket kérelmezni kell az iskolában (lehetőleg írásban). Ne szégyelljék, ha szükségük van rá!

4.  A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Az iskolák indokolatlan követelései

Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy a pedagógus, minőség”, az „ár” és a „márka” megjelölésével írja elő, hogy milyen tanszerek, „tornafelszerelés, ünnepi ruha és más felszerelés beszerzését követeli meg a szülőktől.

Tudunk olyan iskoláról, ahol követelmény a „regiszteres” spirálfüzet használata, amely 3000-6200 forintért kapható. Az egyik írószerboltban mondták, hogy egy pedagógus előírta, hogy olyan spirálfüzetet vegyenek a tanulók, amelynek „fele kockás a fele sima.” Csak ilyen szerintük nem létezik!

Sok pedagógus jóhiszeműen „előírja”, hogy olyan iskolatáskát vegyenek a szülők, amelyiknek a háttámlája gerincvédő műanyagból van, nem papírkartonból. Az árkülönbség 15-20 000 Ft.

Másolópapír komplexus

Legcsúnyább dolog az utóbbi években elterjedt szokás, hogy 500 darabos másolópapír csomagot vetetnek meg a szülőkkel indokolatlanul (jogtalanul).

Kérdés az, hogy miért kell megvásároltatni a szülőkkel fejenként 1 csomag másolópapírt (500 db/csomag)? Egy 25 fős osztályban mit csinálnak 12 500 db másolópapírral. Egy 400 fős iskolában ez mennyi? Az EMMI és Oktatási Hivatal együtt sem használ el ennyi papírt egy évben. Tanévkezdésnél megugrik másolópapír árusítók forgalma.

Tisztasági csomag (több iskola honlapjáról)

Szalvéta (2 csomag)

Ivópohár

2 tekercs papírtörlő

100 db-os zsebkendő (2 csomag)

WC papír

Folyékony szappan

Egészségügyi kérdés is, hogy kinek a feladata a tisztálkodási eszközök beszerzése? Értelemszerű, hogy folyékony szappant és a WC papírt az iskola költségvetésében, a dologi kiadások között kell tervezni.

Az iskolai menzán kinek a feladata a kéztörlő és az ívó-pohár biztosítása? Az biztos, hogy nem a szülőké.

Figyelem!

A szülők minden áldozatot meghoznak gyermekükért, sokszor anyagi erejükön felül gondoskodnak az iskola által javasolt tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről. 

A szülők be vannak csapva, amikor gondolkodás nélkül megvesznek minden felesleges kacatot, amelyet az iskola előír.

Sokan a nyaralás költségeit is feláldozzák a vásárlásért vagy a szeptemberi konyhapénzt költik el, kölcsönkérnek vagy hitelt vesznek fel.

A bankok kihasználják, hogy sok szülőnek anyagi gondot okoz a tanévkezdés ezért bevezették az iskolakezdési kölcsönt. Hamarosan új probléma lesz a bedőlt szülői hitelek kezelése?

A szülői ambíció

Az utóbbi években népszokássá vált a nagy augusztusi taneszköz vásárlás. A hisztérikus vásárlási lázat fokozza a különböző taneszközt forgalmazó cégek reklámhadjárata. Pedig a szülők ráérnének szeptemberei tanévkezdés utáni árleszállítások alkalmával vásárolni.

A szülői ambíció, a márkabűvölet nem ismer határt.

Előfordul, hogy a szülő úgy akar kedvébe járni gyermekének, hogy össze-vissza vásárol neki mindent, amit kér.

Ha a szülő olyan különleges, drága „cuccokat” vesz a gyermekének, amellyel kitűnik osztálytársai közül, elérheti, hogy kiközösítik azt, aki felvág a drága tollával, mobiljával vagy 30 ezer forintos edzőcipőjével. 

Sajnos az is előfordul, hogy osztálytársai lenézik a tanulót, ha nem márkás a felszerelése.

Piaci helyzet

Áremelés helyett márkaháború

A törvényi rendelkezések ellenére az iskolák különböző márkájú, sokszor szükségtelen felszerelések, tanszereket vetetnek meg a szülőkkel. De a szülői ambíció és a márkabűvölet miatt nincs határa a szülői költekezésnek. Már akinek van pénze.

A tanévkezdés előtt konjunktúra helyzetbe kerülő vállalkozásoknak nem kell az árakat direkt emelni, elég, ha egy-egy tanszerből öt-hat különböző márkajelzésű terméket kínálnak, különböző árakon. Ha van pénze a szülőnek, úgyis a drágábbat veszi.

Lehet kapni egy üzleten belül ceruzát 50-100-500 forintért, spirálfüzetet 50-300-3000, golyós tollat 30-500-1000, iskolatáskát 1000-15 000-36 000 forintért. Az igaz, hogy a 36 000 forintért kapható táska mindent tud. Van benne tornafelszerelés, hűtős uzsonnatáska, tolltartó, nyakba akasztható igazolványtartó, pénztárca, csak egy sminkkészlet hiányzik belőle a lányoknak.

Oktatási szakemberek mondják, hogy az első évfolyamra beiratkozott gyermekeknek felesleges 12-24 darabos színes ceruzakészletet venni 1500-2000 forintért, elég egy kék-piros ceruza 100 forintért.

Tájékoztatásul néhány füzet árfekvése:

32 lapos író füzet: 28-60-100 Ft, de láttunk 1200-2000 forintba kerülő ilyen füzeteket (kellendőek a Barbibaba, az FC Barcelona és a Real Madrid logóval készült színes borítású füzetek).

60 lapos A4 méretű spirálfüzet: 28-60 Ft, utána 250-500 Ft, de kínálják több ezer forintért is.

Akár mennyibe kerül a füzet, egyszerre telik be!

Figyelem!

Az egyik írószerbolt eladója szerint a füzetek többsége ártól függetlenül azonos minőségű 80 grammos papírból készül. De a borító az más-más! Azt meg kell fizetni. Ugyanakkor sok pedagógus megköveteli a márkás füzetek bekötését.

Üzleti manőverek

Sok helyen évfolyamonként előre becsomagolt füzetet vagy írószert árulnak, de lehet, hogy olyan felesleges dolgokat is beleraknak az egységcsomagba, amire nincs szüksége a tanulónak.

Nagy trükk a termékek olyan „divatos” mesefigurás matricával való ellátása, amelyeket a gyerekek éppen kedvelnek. Így lehet a laikus szülőket és a tanulókat befolyásolni a drágább vagy tetszetősebb termék megvásárlására. A szülői ambíció nem ismer határt

Másik üzleti fogás az akciózás, amikor egy terméket un. akciós áron kínálnak, de lehet, hogy azok más üzletekben még olcsóbban árulnak.

Mindezekhez az üzleti manőverekhez joguk van a vállalkozásoknak, tehát a szülőkön múlik, hogy bedőlnek-e ezeknek a reklámfogásoknak.

Az árkategóriáktól függően, ki lehet kerülni a tanévkezdő vásárlási csapdából, hiszen némi körültekintéssel, pl. az általános iskola első évfolyamán ki lehet jönni a 8-10 ezer forintból, de lehet 50-100 ezer forint is a szülői kiadás.

MSZOE javaslat szülőknek

Javasoljuk, hogy várják meg az augusztus végi árleszállításokat, mert jelentős túlkínálat van az iskolakezdéshez szükséges termékekből, akár 50-70 százalékos lehet az árleszállítás.

Az 50-70 százalékos árleszállítás esetén, azok a szülők, akik az akciók előtt vásároltak, 50-70 százalékkal többet fizettek az adott cikkekért, ami sokszor több tízezer forint ráfizetést jelent számukra gyerekenként. Ez csapdahelyzet.

Javaslatok az iskolakezdési kiadások csökkentéséhez

A tanszer- és tankönyv csomagok ára az első évfolyamon, a „tagozatváltás” miatt az ötödik évfolyamon és az iskolaváltás következtében a kilencedik évfolyamon a legmagasabb, leginkább itt kell „résen” lenni a szülőknek!

A családok többségében nagy örömet okoz, amikor a gyermek megkezdi iskolai tanulmányait az első évfolyamon vagy a felső tagozatra kerül vagy továbbtanul a középiskola kilencedik évfolyamán. A szülők ilyenkor nagyon lelkesek, és anyagi erejüket próbára téve mindent megvásárolnak gyermeküknek, amit az iskola előír, és amit Ők elgondolnak.

1.     Csak olyan taneszközöket és felszereléseket vásároljanak meg gyermeküknek, amely nélkülözhetetlen a tanórai foglalkozáson való részvételhez.

2.   A tanulók oktatásához elengedhetetlenül szükséges tankönyvek, tanszerek és más felszerelések listáját tantárgyanként az iskola helyi tantervében kell rögzíteni. Javasoljuk, hogy nézzék meg a helyi tantervet és a feleslegesen előírt eszközöket ne vásárolják meg.

3.   Javasoljuk a szülőknek, hogy szeptemberig ne vásároljanak semmit előre, mert augusztus végén sokkal olcsóbban juthatnak hozzá a tanszerekhez.

4.   A magasabb évfolyamokon kezdjék el az új tanévet az előző tanévben használt taneszközökkel. Egy pár új füzeten kívül nincs szükség más taneszközre. Ha kimarad valami az későbben is megvehetik.

Figyelem!

A „rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről” szóló határozat feljogosítja a családokat arra, hogy minden fizetési kötelezettség alól mentesüljenek iskolában, mivel a köznevelési törvény (Nkt.) 46. §(4) bekezdése szerint: a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes tanszerellátásban részesüljön.

MSZOE kifogások

1.     Kifogásoljuk, hogy az oktatásirányítás nem tesz semmit annak érdekébe, hogy tájékoztassa a szülőket azokról a jogszabályokról, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy elkerüljék az iskolák által diktált vásárlási kényszert.

2.   Kifogásoljuk, hogy az állami iskolafenntartó központ (KLIK) az ingyenes köznevelési közszolgáltatás keretében nem biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok számára az ingyenes tanszer és taneszköz és tornafelszerelés ellátást (kb. 60 ezer fő rászoruló tanuló).

3.   Kifogásoljuk, ahogy a pedagógusok nem állnak tanítványaik mellé és nem védik meg a családokat az indokolatlan kiadásoktól és belehajszolják őket azokba a vásárlási csapdákba, amelyeket a profitorientált piac állít a laikus szülőknek. Ez az együttérzés (empátia) teljes hiánya.

4.     Kifogásoljuk, hogy az illetékes hatóságok nem vizsgálják, és nem szankcionálják a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Jogorvoslati lehetőség

Az iskolai szülői szervezetek feladata elér

Vissza az oldal tetejére

Táborozásról szülőknek 2017.

Véget ért a tanév, 1,2 millió tanuló számára megkezdődődött nyári „vakáció”. Hol tartózkodnak, és hol étkeznek a tanulók a szünet 54 munkanapján?

A nem hivatalos felmérések szerint nyári táborokban és más intézményekben a tanulók 20-25 százaléka vesz részt szervezett gyermeküdültetésben egy-két hétig.

A gyermek és ifjúsági korosztály a turizmusipar üzleti szereplőjévé lépett elő. A „tanuló ifjúság” táboroztatása profitorientált üzleti vállalkozás, amely elvileg luxusszolgáltatást ígér, „heti” 20, 50, 100, 200 ezer forintért.

Ebben az évben az állami iskolafenntartó központ is belépett erre a „piacra”.

Üzletelnek az állami fenntartású iskolák a tanulók nyári táboroztatásával

A tankerületi központoknak (volt KLIK) nem feladata a tanulók nyári felügyelete és étkeztetése, ezért újabban fizetős nyári táborokat szerveznek az üresen hagyott iskolaépületekben, heti 5 napos turnusokban, programoktól függő  5-8-10 ezer forintért. Kell a pénz másolópapírra és "krétára".

Ugyanakkor az új rendelkezések szerint a tanítási év lezárását követően az iskola a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó térítésmentes foglalkozásokat szervezhet. Például a megbuktatott tanulók szülei az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezhetik, hogy a tanítási év lezárását követően az iskola készítse fel gyermeküket a javítóvizsgára [12/2016. EMMI rendelet 2.§ (5)]  

Csak az a baj, hogy az állami iskolák eltitkolják a szülők előtt ezt a lehetőséget!

Az MSZOE és a FŐSZEGY közös sajtószóvivője Keszei Sándor 06-30/433-8784 vagy 1-787-7852

 

Nyári szünet 2017.  bővebben itt:

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=444&v=marad&fid=156&hol=jobb

 

Részletes elemzés a nyári táboroztatásról itt található:

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=385&v=marad&fid=156&hol=jobb

Vissza az oldal tetejére

Óvodábajárás korlátozása

Kizárják az óvodai ellátásból a 3 éves gyermeket!

Fontos népesedéspolitikai és foglalkoztatáspolitikai kérdés, hogy a gyermeket vállaló fiatal anyák a szülés után minél előbb munkába tudjanak állni, és akár csekély jövedelműkkel is emeljék a család életszínvonalát.

Az önkormányzati óvodafenntartók kétségbeesésbe kergetik azokat az édesanyákat, akik a gyermekszülés után munkát akarnak vállalni, de gyermeküket nem veszik fel bölcsődébe vagy 3. életévük betöltése után óvodába.

Súlyos problémát jelent a munkavállaló szülőknek az óvodák több hetes, akár többhónapos nyári bezárása is, ha nem tudnak gondoskodni gyermekük felügyeletéről. Pl. nem tudnak „bébiszittert” fogadni gyermekük mellé, ameddig dolgoznak.

Törvény értelmében az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Ez azt jelenti, ha kisgyermek betölti a 3 életévét, akkor biztosítani kell számára a teljes körű óvodai ellátást.

Figyelem!

Sérti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája által prioritásként kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését segítő ellátások fejlesztésére irányuló törekvést, ha az önkormányzati óvodafenntartók - visszaélve korlátlan hatalmukkal - kizárják az óvodai ellátásból a 3 éves gyermekek egy részét.

A 3. életévüket betöltött gyermekek óvodába járásának akadályozása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 5. § (1) bekezdés szerint:

„A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők:

a) az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi,”

Tehát az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik, de a gyermekek nagy része nem vehet részt óvodai nevelésben hároméves korától a következő ésszerűtlen törvényi előírások miatt:

1. Az Nkt. 8. § (1) bekezdés szerint:

 „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

2. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Tehát a 3. életévét az adott év augusztus 31. napjáig betöltött kisgyermek csak a nevelési év kezdőnapjától, azaz szeptember 1-től vehet részt óvodai az foglalkozáson.

Ebből következik, hogy a harmadik születésnapját 2017. január 1. után betöltött gyermeket az óvoda csak szeptember 1-én köteles felvenni, ezért a szülő hónapig nem tud munkába állni.

A 2017. augusztus 31. után született 3 éves gyermeket pedig csak 2018. szeptember 1-től veszik fel óvodába, ezért a szülő addig nem tud munkába állni. Ez tragikus!

Gyermeke 3 éves koráig „Gyesen” lévő szülők visszatérése a munkába

Gyermekgondozást segítő (GYESE*) ellátásra jogosult szülők panaszolják, hogy gyermekük 3 éves kora után nem tudnak visszatérni az eredeti munkahelyükre, mert a körzeti óvoda megtagadhatja gyermekük felvételét nevelési év közben.  

Április 20. és március 20. között a "GYESE" ellátásban részt vevő szülő is köteles beíratni 3 éves gyermekét valamelyik óvodába, de csak szeptember 1-től mehet be az óvodába. Addig a szülőnek kell gondoskodni gyermeke felügyeletéről, étkeztetéséről fejlesztéséről, ha munkába akar állni.

*hivatalosan nem rövidíthető az ellátás, de újabban így rövidítik. 

Ha szeptember 1. után született a gyermek, akkor csak a következő év szeptember 1-én köteles felvenni az óvoda.

Így akadályozza az EMMI az NGM foglalkoztatáspolitikai törekvéseit!

Az illegális óvodai szünetek miatt otthon tartott óvodások hiányzásának igazolása

Ha a kisgyermek 5 napot hiányzik az óvodából, akkor az óvoda szabálysértési eljárást kezdeményez a szülők ellen. Ugyanakkor sok óvoda arra kényszeríti az iskolás gyermekek szüleit, különösen a „gyermekgondozást segítő” (GYESE) ellátásra jogosult anyukákat, hogy az illegális nyári óvodai szünetben tartsák otthon óvodás gyermeküket, majd az óvoda vezetője „igazolja a hiányzást”. Ez okirat hamisítás!

Óvodai ellátás egy visszássága a sok közül

Az általános iskolába áprilisban hóban beíratott 6 éves tanköteles gyermekek nem járhatnak tovább óvodába, mert iskolások lettek.

Sok óvoda dönt úgy, hogy kizárja az óvodai ellátásból azokat a 6 éves gyermekeket, akiket áprilisban felvettek az általános iskolába. Azt mondják nekik, hogy mivel már tanulói jogviszonyt létesítettek, ezért már nem járhatnak tovább óvodába. Ez több mint borzasztó!

Óvodába járás továbbra is csak 5. éves kortól kötelező,

Az Nkt. 8. § (1) bekezdés szerint:

„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja”

A 3 és 4 éves gyermekek esetében a jegyző illetve a fenntartó „diszkrecionális” joga, hogy elfogadja a szülő felmentési kérelmét vagy sem. Az egyik gyereknek kötelező az óvodába járás a másiknak nem? Ez önkényesség!

Tehát az óvoda csak a gyermek 5. születési napjától válik ténylegesen kötelezővé és nem hároméves korban, ahogyan kommunikálják az oktatási hatóságok.

Közérdekű bejelentés

A hevenyészve összetákolt óvodai jogszabályok több ezer szülő és kisgyermek életét keserítette meg évek óta.

Évi több száz szülői bejelentés alapján megismert, fentebb vázolt óvodai helyzet miatt, kiegészítve az újabb és újabb szülői panaszokkal az EMMI Családügyi államtitkársághoz fordulunk közérdekű bejelentéssel.

Kérjük t. Államtitkárság szíves vizsgálatát, hogy az óvodák működését szabályozó rendelkezéseknek milyen negatív hatással vannak a kormány szociális és foglalkoztatáspolitikai elképzeléseire és a családok gyermekvállalási „kedvére”.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor az MSZOE és a FŐSZEGY közös szóvivője: 06-30/433-8754 vagy 787-7852

Beiratkozás az óvodába itt!

Óvoda nyitva tartásról bővebben

Óvodai gyermekbántalmazás

Vissza az oldal tetejére

Az óvodák indokolatlan nyári zárva tartása

 

Súlyos foglalkoztatási kérdés a munkavállaló szülők számára az óvodák nyári zárva tartása.

Összefogtak az önkormányzatok és július-augusztus hónapokban zárva tartják az általuk fenntartott óvodákat (pl. Győr-Sopron Megye). Ez szabotázs!

Törvény értelmében a nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.  A gyermekek óvodai nevelését, fejlesztését és étkeztetését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell.  Az óvoda tehát egész évben folyamatosan nyitva tartó köznevelési intézmény. 

Az óvodákban tehát nincs nyári szünet. Őszi, téli, tavaszi szünet sincs!

Az óvodák többségét fenntartó helyi önkormányzatok úgy akarják elspórolni a szabadságolások miatt távollevő óvodapedagógusok helyettesítéséhez szükséges bérköltségeket, és a gyermekétkeztetés költségeit, hogy hetekre - újabban hónapokra - bezárják az óvodáikat, ami súlyos jogszabálysértés.

A kötelező óvodai nevelés és ellátás államilag finanszírozott köznevelési közszolgáltatás. Az óvodák nevelési év minden napjára - 250-252 nevelési munkanap - megkapják az állami normatívákat. Ez normatíva csalás.

Az óvodapedagógusok nyugodtan vakációznak valahol, ameddig az óvoda nyári bezárása miatt hazaküldött gyermekek éheznek vagy nagy távolságokra utaztatva, idegen óvodába, idegen gyermekek közé zsúfolják be őket.

Óvoda zárva tartás pedagógusszabadságolás miatt

Az óvodafenntartók arra hivatkoznak, hogy a pedagógusok és más óvodai alkalmazottak szabadságát nyáron kell kiadni. Ez így nem igaz! 

Az óvodáknak annyi alkalmazottat kell felvenni, hogy a nevelési évben bármikor biztosított legyen a szabadságolás vagy más okból távol levő óvodapedagógusok helyettesítése.

A fenntartónak, illetve a munkáltatónak kell gondoskodnia a szabadságolások vagy pl. betegség, hivatalos ügyintézés, továbbképzés, stb. miatt távol lévő óvodapedagógusok helyettesítéséről, ami megoldható a nyugdíjas, vagy munkahely nélküli, pályán kívülre rekedt óvodapedagógusok időszakos felvételével. Ez fontos foglalkoztatáspolitikai kérdés. is.

Figyelem!

A metró miért nem áll le az alkalmazottak szabadságolása miatt?

Mit tennének az emberek, ha az élelmiszerboltok nyáron bezárnának, mert szabadságra küldik az eladókat.

Mi lenne, ha nyáron leállna a vizművek az áramszolgáltatás, a szemétszállítás mert mindenki nyaralni ment?

Az óvodába járó kisgyermekek nyári étkeztetése

Mit esznek az ingyenes óvodai étkeztetésben résztvevő családok gyermekei, ha 50-60 napig zárva tart az óvoda? Hová kerül a gyermekétkeztetésre biztosított állami támogatás?

Az ingyenes óvodai étkeztetésre rászoruló családok nyáron sincs pénzük gyermekeik megfelelő étkeztetésére.

Az óvodai ellátás visszásságai miatt kialakult bizonytalanságai nem növeli a fiatal anyák gyermekvállalási kedvét.

Gyermekek eltávolítása az óvodából az iskolába történő beiratkozás után

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülőáprilis 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes körzeti vagy a szabadon választott iskola első évfolyamára.

Szülői panaszok jelzik, hogy sok óvoda dönt úgy, hogy a szülők májustól már nem vihetik gyermeküket az óvodába, ha felvették őket az általános iskola első évfolyamára.

Vagyis az óvoda három hónapra áthárítja a kötelező óvodáztatás teljes költségét a szülőkre. Akkor hova kerül az erre a célra biztosított költségvetési támogatás?

Szülői szabadság

A munkavállaló szülők nem rendelkeznek szabadon évi rendes szabadságukkal.

Az indokolatlan nyári óvodabezárások miatt a munkavállaló szülők nehéz helyzetben kerülnek, ha munkaadójuktól nem kapnak fizetetlen szabadságot az óvodák jogszabályértő zárva tartása esetén.

Sérti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája által prioritásként kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését segítő ellátások fejlesztésére irányuló törekvést, ha napokra, hetekre, hónapokra bezárják az óvodákat, iskolákat.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor az MSZOE és a FŐSZEGY közös szóvivője: 06-30/433-8754 vagy 787-7852

Az önkormányzati fenntartású óvodák évi, heti, napi nyitva tartásáról és a törvénysértő nyári zárva tartásról itt található részletesebb információ!

Óvodai gyermekbántalmazások itt!

Vissza az oldal tetejére
 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Táborozás 2017.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (igazolatlan óra)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2017.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum