Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A munkáltató vagy a bér kifizetője gyermekenként 21 450 forint értékben iskolakezdési támogatást adhat szülőknek.A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.30. pont értelmében a munkáltató a közoktatásban tanuló gyermek számára adóév első napján érvényes havi minimálbér 30 százalékáig terjedő értékben adó- és járulékmentes iskolakezdési támogatást adhat.

 

Az iskolakezdési támogatást a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásban részt vevő gyermek, tanuló számára adja a családok támogatásáról szóló törvény, alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs útján. (Értelmezésünk szerint a gyermeket nevelő nagyszülő, gyám, nevelőszülő vagy más nevelésre jogosult is kaphat munkáltatói támogatást, ha ő jogosult a közoktatásban tanuló gyermek után járó családi pótlék felvételére, de meg kell kérdezni a PM illetékeseit is.)

 

A munkáltatói iskolakezdési támogatás gyermekenként, évente egy alkalommal, mindkét szülőnek adható. Így egy tanköteles korú gyermek iskolakezdését a munkaadók akár 42 900 forinttal is támogathatják. Több gyermek esetén ennek többszöröse is lehet az iskolakezdési támogatás összege.

 

Felhívjuk a munkaadók és a munkavállaló szülők figyelmét arra, hogy a természetbeni iskolakezdési támogatás a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül, azaz 2009. július1-október 31-ig adható tankönyv, taneszköz, ruházat megvásárlásához.
A természetbeni támogatást két módon kaphatják meg a szülők:

A munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az elszámolható termékek beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő utólagos megtérítése. Ebben az esetben a szülő a hozzá legközelebb eső üzletben is megveheti az iskolakezdéshez előírt eszközöket, felszereléseket, ruházatot. A munkáltató nevére kiállított számla ellenében az iskolától kapott tankönyvcsomagot is megvásárolhatja a szülő, hiszen a munkáltató utólag kifizeti a számla értékét. Természetesen csak akkor, ha a munkáltató egyáltalán ad iskolakezdési támogatást.

 

Vagy a munkáltató tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító Sodexho Pass ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalványt ad a szülőknek, amelyet országosan 14000 üzletben - hipermarketek, szupermarketek, könyvesboltok, papír-írószer üzletek, valamint ruházati üzletek, sportboltok - lehet beváltani. Ebben az esetben az ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS UTALVÁNYT elfogadó üzletek akár 20% kedvezményt is adhatnak termékenként a vásárló szülőknek. A Sodexo Pass ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalvány könnyedén illeszthető a munkaadók CAFETERIA rendszerébe.

 

A CAFETERIA megoldás beveztése esetén a cég által meghatározott költségkeretből a dolgozók választhatják ki, hogy milyen utalvány formájában szeretnék realizálni béren kívüli juttatásukat. A CAFETERIA megoldás költségkímélő, jól tervezhető megoldást jelent, melynek segítségével növelheti dolgozói lojalitását, biztonságérzetét, hozzájárulhat egyéni szükségleteik kielégítéséhez a 2010. évben is.

 

Figyelem!

Az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség értékhatárát meghaladó része, valamint a munkáltató, a bér kifizetője által a szülőnek az említett feltételeknek nem megfelelő módon vagy pénzben a gyermeknek juttatott támogatás a szülő munkaviszonyból származó adózó jövedelmének minősül.

 

A munkáltató, a bér kifizetője az adómentes iskolakezdési támogatás összegéről magánszemélyenként - az adóazonosító jel, valamint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelének (ennek hiányában természetes azonosító adatainak) feltüntetésével - nyilvántartást vezet, amelyet az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig megőriz.

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/ 433-8754 vagy 06-1/787-7852 ) 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum