Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Gimnáziumok bezárása sérti a szabad szakmaválasztás jogát, mivel a szakképesítések többsége érettségi vizsgához kötött.

Gimnáziumi érettségivel rendelkező tanulók számának csökkentése miatt még tragikusabb helyzetbe kerülhet a modernizált gazdaság, a közszféra és az egészségügy a magasan képzett szakemberek hiánya miatt!

Az MSZOE javaslata ellenkezője a kamarai elképzeléseknek!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)A gimnázium felkészíti a tanulókat a szakképzésbe történő bekapcsolódásra.  

Az 562 államilag elismert szakképesítés tanulásának többsége érettségi vizsgához kötött.

A gimnáziumokban megszerezhető matematikatudás, idegen nyelvismeret, informatikai felkészültség elengedhetetlen feltétele a szakmatanulásnak, nem elég az általános iskolákban megszerzett alapműveltség.

A gimnáziumi érettségi végzettség feljogosítja a tanulókat, hogy továbbtanuljanak az ágazati szakgimnáziumok szakképzési évfolyamain, ahol 1-2 év alatt felsőközépfokú, vagy emeltszintű szakképesítést (technikusképesítést) szerezzenek.

Ha kevesebb érettségizett tanuló kerül ki az iskolarendszerből, akkor rövid idő alatt súlyos ágazati szakember hiány keletkezik a munkaerőpiacon.

MSZOE javaslat

Minden szakgimnáziumban legyen egy vagy több gimnáziumi osztály, ahová el lehet helyezni azokat tanulókat, akik nem tudják teljesíteni a megnehezített szakmai elméleti és gyakorlati követelményeket, megbuknának és kikerülnének az iskolarendszerből.

A szakgimnáziumok gimnáziumi osztályaiban érettségiző tanulók, továbbtanulhatnak szeretett iskolájuk szakképzési évfolyamain és érettségihez kötött szakképesítést szerezhetnek.

A szabad iskolaválasztás akadályozása

A gimnáziumok számának szűkítése sérti a szülők szabad iskolaválasztáshoz való jogát, megnehezíti az általános iskolát sikeresen befejező 14 éves tanulók számára a tankötelezettség teljesítését, mivel több száz kilométert kell utazniuk, hogy valamilyen központi szakképző iskolát találjanak maguknak.

A családjuktól távol tanuló kiskorú gyermekeknek komoly nehézséget jelent a szakképző iskolák elérése, a gyakorlati képzőhelyeken sokszor este 22 óráig folyik a képzés. (Törvény értelmében kiskorú gyermek 22 óra után nem tartózkodhat felügyelet nélkül közterületen

Figyelem!

Több ezer felekezeti hívő gyermeke marad iskola nélkül, ha csökkentik az egyházi gimnáziumok férőhelyeinek számát is.

A szabad szakmaválasztás akadályozása

Értelmezésünk szerint a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásának alkotmányos joga csak akkor érvényesíthető, ha a tanulónak joga van szabadon választani, melyik államilag elismert szakképesítést kívánja tanulni az iskolai rendszerű szakképzésben.

Szakmaszerkezeti döntés

A Kormány rendeletben hozza meg az érintett tanévet megelőző év május utolsó munkanapjáig azon szakképesítésekre vonatkozó döntését, amelyekkel kapcsolatban a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat,

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult,

c) költségvetési hozzájárulást korlátozott keretszámok alapján igényelhet.

Nyilvánvaló, hogy a szakképző iskolák fenntartói az államilag elismert szakképesítések közül csak olyan szakképesítéseket fognak indítani, amelyekhez megkapják a költségvetési normatívát, ezáltal kimaradnak a kínálatból azok a szakképesítések, amelyeket a tanulók szívesebben tanulnának.

A szakmaszerkezeti döntésről szóló fentebb említett Kormányrendelet írja elő azt is, hogy az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartói hány tanulót vehetnek fel az általuk indított szakképesítés tanulására.

Figyelem!

Egyértelmű, hogy a középtávra sem tervezhető munkaerő-piaci igények érvényesítése céljából a szakképzés irányaira és a beiskolázási arányokra vonatkozó központi szabályozás (szakmaszerkezeti döntés) nagymértékben korlátozza a szabad szakmaválasztás jogát.

Iskolarendszeren kívül szakképzés (tanfolyami képzés) támogatása

Ha a tanuló olyan szakképesítést akar tanulni, amit szeretne, amihez kedve, tehetsége van, akkor meg kell várnia, hogy betöltse a 16. életévét és bekerülhet az iskolai rendszeren kívül felnőttképzésbe, ahol sokkal rövidebb idő alatt szerezheti meg az áhított szakmát.

Az oktatási tárca tehetetlenül nézi, hogy a szakképzési lobbi szétveri az iskolai rendszerű szakképzést?

Az új oktatási reformok célja az „árukapcsolás”, előbb tanuljon meg a gyerek egy szakmát, utána érettségizzen?

Mit tehet a gimnazista tanuló, ha nem sikerül az érettségi vizsgája: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=hirek.php&id=371

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum