Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Közérdekű bejelentés

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezései alapján kezdeményezzük a Klebelsberg Központ (KLIK) t. Elnökének szíves vizsgálatát, hogy az állami fenntartású iskolák milyen jogcímen kötik térítési díj megfizetéséhez a tanítási napon szervezett intézményen kívüli tanulmányi kiránduláson és erdei iskolában való tanulói részvételt



A 229/2012. Kormányrendelet 33. § (1) bekezdés értelmében az állami fenntartású általános iskolában és középfokú iskolában „térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola.”

Az iskolán kívül szervezett ismeretbővítő, képességfejlesztő, szocializáló tanulmányi kirándulás és az un. erdei iskola az iskolák tantervének integráns részét képezi, ezért a tanulók számára kötelező iskolai foglalkozás, amelynek költségeit az iskola költségvetésében kell tervezni!

Ha a szülő nem akarja (nem tudja) kifizetni az erdei iskola, vagy a tanulmányi kirándulás jogtalanul megkövetelt költségeit, akkor egyszerűen „otthon hagyják” gyermekét, ami súlyos diszkrimináció.

Amennyiben a vizsgálat eredményeként kiderül, hogy az iskolák pénzkövetelése nem volt jogszerű, akkor kérjük a törvénysértés megállapítását, a beszedett pénzek visszafizetését és a pénzgyűjtő iskolák felelősségre vonását. 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagty 1-787-7852)

 

Bővebben itt:  

 http://www.mszoe.hu/#hir369

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum