Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Óvodai beiratkozás 2017.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)Tájékoztatjuk a szülőket, akiknek gyermeke 2017. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. (De csak szeptember 1-től kell elkezdeni az óvodába járást.)

Az a kisgyermek, aki 2017. augusztus 31. után tölti be a harmadik életévét, csak a 2018. szeptember 1-jétől lesz óvodaköteles.

Ha a gyermek 2017. szeptember 1. és 2018. február 28. között tölti be a harmadik életévét, felvehető óvodába. (Ha van elég férőhely.)

Ha a gyermek 2018. március 1. és augusztus 31. között tölti be a harmadik életévét, csak 2018. szeptember 1-től járhat óvodába. (Addig nem kötelesek felvenni.)

Figyelem!

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

A szülők hivatalos tájékoztatása a beiratkozásról

Jogszabály értelmében a gyermek életkora miatt kötelező óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor

Az óvoda fenntartója az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon. Nézzenek utána és jelentkezzenek.

Figyelem!

 „A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.”

Ezért a jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. Beiratkozáshoz vigyék magukkal a kérelmet.

Ha a szülő úgy dönt, hogy csak napi 4 órában kívánja igénybe venni az óvodai ellátást, akkor írásbeli kérelem formájában kell bejelenteni a törvényben előírt időkedvezmény igénybevételét. Beiratkozáskor vigyék magukkal a kérelmet.

Ha a kisgyermek nem éri el az óvodába járáshoz szükséges fejlettségi szintet (pl. nem szobatiszta), akkor 4 éves koráig a bölcsődében maradhat!

Az óvodapedagógus és a dajka nem köteles tisztába tenni a gyereket. Sok helyen a fenekét sem törülik ki a kisgyermeknek, ha még nem tudja.

Az óvoda fenntartója köteles diétás étkeztetést biztosítani a rászoruló gyermekek számára, ha megfelelő szakorvosi igazolással rendelkeznek.

A munkavállaló szülőknek kell kiharcolni, hogy az óvoda addig tartson nyitva, ameddig érte tudnak menni.

Az állami és önkormányzati fenntartású óvodai ellátás ingyenes köznevelési közszolgáltatás, ne fizessenek érte!

Szabad óvodaválasztás Magyarországon

A kijelölt körzeti óvoda köteles felvenni a kisgyermeket, de a szülő nem köteles oda beíratni.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. [Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt.) 72. § (2)]

Az egyházi, magán és alapítványi fenntartású óvodák a felvételt fizetési és más feltételekhez köthetik! [Nkt. 31. § (2)]

 

 

Az óvodai beiratkozásról és az óvodai élet szabályairól itt találhatnak részletesebb tájékoztatást:

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=132&v=igen&hol=jobb

Nem olyan hosszú, ezért javasoljuk, hogy olvassák el az Óvodai nevelés országos alapprogramját itt és követeljék meg az előírásokat:

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=339&v=marad&fid=132&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum