Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A 9. évfolyamos általános iskola problémája szülői szemmel

Az évfolyamok számának emelése a szülők zsebére megy

Azzal még nem oldódnak meg a tanulók szövegértési problémái, ha a „közoktatási törvényt” átnevezzük „köznevelési törvénynek” és bevezetjük  a 9 évfolyamos általános iskolai oktatást

Évfolyamszám emelés helyett szembe kell nézni a valósággal!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor: (06-30/433-8754) vagy 1-787-7852Reméljük, hogy a 9 évfolyamos általános iskola bevezetésének időszakos napirendre tűzése csak egy figyelemfelhívás marad arra, hogy egyre nagyobb „baj” van a folyamatosan degradálódó magyar iskolarendszerben (lásd a megyar és a nemzetközi mérési eredmények). 

(Várható, hogy hamarosan bejelentik a nyári szünet időtartalmának csökkentését is, hogy még kevesebb - iskola nélküli - szabadideje maradjon a tanulóknak?)

Hallottunk már arról, hogy legyen 5 évfolyamos alsó tagozatos iskola (a volt elemi iskola példájára), vannak hívei a 10 évfolyamos alapfokú oktatásnak, az előkészítő évfolyamoknak, a lemaradó gyermekeket szelektáló „kis létszámú” osztályoknak.

Most is van 6 és 8 évfolyamos gimnázium, van 12 évfolyamos iskola, volt 2+2 évfolyamos szakiskola, van 3 évfolyamos szakiskola (kettő évfolyam helyett), van 5 és 6 évfolyamos szakközépiskola, stb.

Azzal még nem oldódnak meg a tanulók szövegértési problémái, ha a „közoktatási törvényt” átnevezzük „köznevelési törvénynek” és bevezetjük  a 9 évfolyamos általános iskolai oktatást.

A problémák őszinte feltárása helyett könnyebb módosítani az oktatási rendszabályokat, újrafogalmazni a Nemzeti Alaptantervet. Könnyebb dolog pótcselekvésként kitalálni egy fiktív pedagógus minősítési rendszert, könnyebb bevezetni egy erőtlen tanfelügyeletet, mint szembenézni a valósággal.

A 9 évfolyamos általános iskola beharangozása előszele egy újabb oktatási reformnak, amely szokás szerint iskolaszerkezet átalakítással kezdődik, tantervi reformmal (tananyagnövelés) folytatódik, majd a sorozatos kudarcok után átadja helyét egy újabb, "problémákon átívelő" oktatási reformnak.

Persze könnyű beszélni a 9 évfolyamos iskoláról, ha "felmenőrendszerben" történik az új rendszer bevezetése, hiszen majd 9 év múlva szembesül az akkori kormány az átszervezés költségekkel.

(Kell pl. kb. 6000 osztályterem, 15-20 000 szakképzett pedagógus is.)

Bővebb elemzés a 9 évfolyamos iskoláról itt található: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=189&v=igen&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum