Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nemzeti alaptanterv újragondolásáig „szüneteltetni kell ” a PISA mérésekben való részvételt!

Nemzetközileg is lejáratják a magyar gyerekeket a frissen publikált PISA-teszt eredményei

A pedagógusok sorozatos béremelése és az iskolaigazgatók hatáskörének növelése nem emeli az oktatás színvonalátMiért tűrik a gyermekeik taníttatásáért alkotmányosan felelős szülők, hogy a magyar oktatási rendszer nem készíti fel a tanulókat az OECD országok többségéhez hasonló színvonalon a felnőtt életre?

Miért bíznak a szülők az iskolában, hogy ott a munkaerőpiacon eladható tudást szerezhetnek gyermekeik, ha a nemzetközi mérések eredménye ennek az ellenkezőjét mutatják?

Kik a felelősek a magyar tanulók nemzetközi kudarcáért?

Egyértelmű, hogy azok a pedagógusok is felelősek, akik nem tudják megtanítani gyermekeinket írni, olvasni, számolni a 8. évfolyam végére. Azok a pedagógusok a felelősek, akik évente 250 000 tanulót buktatnak meg és küldenek javítóvizsgára vagy évfolyamismétlésre, mert nem tudják megtanítani nekik a tantárgy lobbik által kiharcolt megtanulhatatlan mennyiségű ismeretanyagot.

A pedagógusok mindent elértek, a szülők fizetik meg az árát

2016. a siker éve volt a pedagógusok érdekvédelmi szervezeteinek. A sorozatos béremelésektől a tanfelügyelet korlátozásáig, a KLIK megszűntetésétől az iskolaigazgatók hatáskörének növeléséig mindent elértek, amit akartak!

A pedagógus szakszervezetek harcolták ki a tankötelezettségi életkor leszállítását, hogy a 16. születésnapjukon el tudják távolítani az iskolából a nehezebben kezelhető tanulókat, akik ki merik mondani véleményüket az iskolai igazságtalanságokról.

Most a kötelező óraszámok csökkentéséért harcolnak, hogy kevesebb időt kelljen eltölteni az iskolában. Ráadásul a munkaidőn belül végzett munkáért még túlórapénzt is követelnek. 

Mit ad cserébe a pedagógus társadalom a legaktívabb adófizetőknek, a szülőknek és a tanulóknak (csereelmélet). Hogyan mérik a pedagógusok teljesítményét, pályára való alkalmasságát?

Egyelőre a szülők fizetik a magántanárokat, az előkészítő tanfolyamok díját, a nyelvvizsgát, az osztálypénzt, a szülők töltik fel az iskolai alapítványokat adójuk 1 %-ával a törvények szerint ingyenes köznevelésben.

Az illegális iskolai pénzkövetelések és az iskolán kívüli oktatási piac az un. árnyékoktatás évente 60 milliárd forintjába kerül a szülőknek.

A PISA vizsgálatok szükségesség

Ismereteink szerint több OECD ország megkérdőjelezi a PISA vizsgálatok szükségességét.

Szülői nézőpontból, mi is úgy gondoljuk, hogy a magyar gyermekek PISA kudarcainak megelőzése és hírnevének védelme érdekében a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatáig nincs értelme az alkalmazásképes tudást mérő nemzetközi vizsgálatokban részt venni.

A magyar oktatáspolitikának nincs szüksége nemzetközi vizsgálatra, OECD ítéletre ahhoz, hogy megismerje a magyar gyerekek

  • Mivel a PISA vizsgálat eredménye súlyos, oktatási kormányzatokon átívelő rendszerhibára utal;

  • Mivel a PISA vizsgálat megállapításait a magyar oktatáspolitika figyelmen kívül hagyja;

  • Mivel Magyarország Európa egyik legszelektívebb oktatási rendszerét működteti;

  • Mivel Magyarországon a tanulók eredményét szociális, kulturális és gazdasági hátterük erősebben befolyásolja, mint a legtöbb országban;

  • Mivel az oktatás színvonalának emelése érdekében hozott központi intézkedések végrehajtására nincs garancia;

  • Mivel iskolarendszerünk nem kezeli a tanulók szociokulturális hátteréből eredő különbségeket,

    ezért javasoljuk

a PISA vizsgálatokban való részvételének felfüggesztését, ameddig a magyar oktatási rendszer magas színvonalon tudja biztosítani a PISA által kiemelt gyakorlatiasabb alkalmazható tudás megszerzésének lehetőségét gyermekeink számára.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

A tanév rendjében előírt, évente elvégzett kompetencia mérésekről bővebb információ itt található: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=510&v=marad&fid=176&hol=bal

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum