Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

9 órai iskolakezdés előírása 2016.

Olyan jogszabály nics, amelyik előírja az első tanítási órát 8 órakor kell megkezdeni, de olyan van, hogy előbb nem lehet kezdeni 

 A 9 órai iskolakezdés újabb figyelem elterelés a köznevelés valódi problémáiról az 50 százalékos tananyagcsökkentésről, az iskolák indokolatlan pénzköveteléseiről és a lemorzsolódók magas számáról.

9 órai iskolakezdés nem emeli az köznevelés színvonalát!

Az iskolavezetés, a munkavállaló szülők és a tanulók ügye, hogy megegyezzenek, mikor kezdődjön az első tanítási óraA köznevelési államtitkárság - az amerikai az alváskutatókra hallgatva - be akarja vezetni 9 órai iskolakezdést, hogy a 10-12 órás tanulásra „kényszerített” kamaszgyermekek ki tudják aludni magukat.

(A 20/2012. EMMI rendelet 16. § (1) bekezdés szerint nincs akadálya annak, hogy az iskola 9 órakor vagy akár 10 órakor kezdeje meg a tanítást. Ugyanakkor az első tanítási órát reggel 8 óra előtt legfeljebb 45 perccel korábban meg lehet kezdeni.

Ezzel az újabb oktatáspolitikai manőverrel egymás ellen akarják uszítani a munkavállaló szülőket, akiknek 5-6-7 órakor kezdődik a munkaidejük, azokkal a szülőkkel, akik 9 órára járnak munkába, vagy egyáltalán nem dolgoznak.

Ebben az évben számos olyan oktatáspolitikai bejelentés születet, amely egyértelműen figyelemelterelő fikciónak bizonyultak. Ilyenek többek között:

 • Nyári szünet lerövidítése (2002. óta  évenként ismétlődő rémhír);

 • Tananyagcsökkentés (sohanapján);

 • Tartalomcsökkentés (ez a pedagógusokra lett bízva, kecskére a káposztát);

 • Tanulói terhek csökkentése (az óraszámcsökkentés azt jelenti, hogy a szülőknek kell tanítani gyermeküket írni, olvasni, számolni);

 • 30 perces órák bevezetése (jogszabály értelmében eddig sem volt akadálya a rövidebb órák megtartásának);

 • Az első két évfolyamon nem kell visszaadni a kölcsöntankönyveket (ehhez jogszabályt kellett volna módosítani időben, így fikció maradt ez az ígéret);

Figyelem!

Ha a 16 óráig nyitva tartó általános iskolába 9 órakor kezdődik a tanítás, akkor egy órával kevesebb időt kell finanszíroznia az iskolafenntartónak.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az első tanítási óra megkezdésénél (többek között)

A szülők munkaidejének kezdetét (reggel 5, 6, 7, 8 óra plusz utazási idő;

A tanulók életkorát (kisgyermekeket el kell kísérni az iskolába);

A tanuló lakhelye és az iskola közötti távolságot (több km, akár 100 km is lehet);

A környezeti veszélyeket (közlekedési veszélyek, közbiztonság, időjárási tényezők);

Az utazási viszonylatokat (vonat- és távolsági buszközlekedésnél a menetrendet);

Be kell tartani a tanulók iskolai felügyeletére és ellátására vonatkozó előírásokat.

Igazi állami gondoskodás azt jelentené, ha a munkavállaló szülők gyermekeit 10 éve korukig iskolabusz "szedné össze" reggel és szállítaná haza tanítási idő után. (Filmeken látunk ilyen sárga iskolabuszokat.)

Figyelem!

Ha a szülő korán reggel elmegy dolgozni, akkor izgulhat, hogy magára hagyott gyermeke egyáltalán beért-e az iskolába.

MSZOE javaslatok az első tanítási óra központi előírásához

 1. Szülői igény esetén, az iskola reggel 5 órától köteles ellátni az intézménybe beérkező tanulók pedagógiai felügyeletét, elhelyezését, foglalkoztatását, étkeztetését. A reggel 7 óra 30 percig beérkező gyermekeket meg kell reggeliztetni. (Ezt jogszabály írja elő most is, de a fenntartók megtagadják a reggeli szolgáltatását. Lásd lentebb.)

 2. Az első tanítási óra pontosan 8 órakor kezdődik (a pedagógus sem késhet az óráról)

 3. A kötelező tanítási órákat nem lehet 8 óra előtt elkezdeni.

 4. Ha a tanuló előzetes bejelentés nélkül 10 percnél többet késik az első óráról, akkor a hiányzásról értesíteni kell a szüleit (jogszabály értelmében az elérhetőségi adatok az iskola rendelkezésére állnak).

 5. Ha a szülő nem tudja igazolni gyermeke távollétét, akkor a rendőrséget is értesíteni kell.

 6. Jogszabály értelmében a rendőr bekísérheti az általános iskolai tanulót az iskolába, ha nem tudja igazolni, tanítási időben miért tartózkodik az iskola területén kívül.

 7. Ha a tanuló beérkezett az iskolába, de szünet után nem megy be az órára, akkor keresni kell, és addig nem lehet megkezdeni az órát, ameddig távollevő gyermeket meg találják (rosszul lett, szipózik a WC-ben, kiszökött az iskolából, kiugrott az ablakon és eltörte a lábát, stb.)

Figyelem!

Gyakorlatban a legtöbb helyen csak nyolc óra előtt 10 perccel korábban mehetnek be iskola épületébe a tanulók Hidegben, szélben, esőben kint kell várakozniuk az iskola előtt, pl. akkor is, ha a messziről érkezett tanuló vonata vagy a busz 5-6 órára beérkezett az adott településre. (Szülői és tanulói panasz alapján)

A gondoskodó állam, avagy a gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembevevő oktatáspolitika

Ha az MSZOE többször kért jogszabály módosító javaslatait elfogadja a jogalkotó, akkor a helyére kerül valami, ami nagyban emeli a köznevelési közszolgáltatás színvonalát, és garantálja a kiskorú gyermekek napközbeni biztonságát, ameddig szüleik dolgoznak.

Jogszabályi háttér

A 35 perces óra

20/2012 EMMIr. (2) Elméleti oktatás keretében a tanítási óra ideje negyvenöt perc. Az iskola ennél rövidebb vagy hosszabb tanítási órát is szervezhet azzal a megkötéssel, hogy a tanítási óra ideje harmincöt percnél nem lehet rövidebb és százharmincöt percnél nem lehet hosszabb, és az egy tanítási napon a tanulók kötelező tanórai foglalkozásainak felső határára vonatkozó rendelkezések szerint tartható kötelező tanórai foglalkozások számításánál a tanítási órákat negyvenöt perces órákra átszámítva kell figyelembe venni.

 Napi háromszori étkeztetés biztosítása kötelező az iskolákban

Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és két további étkezést kell biztosítani.  [Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt). 151. § (2)]

Figyelem!

A Gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) napi háromszori étkeztetés biztosítását írja elő, de a szülők panaszok alapján végzett felmérések az mutatják, hogy általánossá vált a napi egyszeri étkeztetés az iskolákban. Az iskolák „lebeszélik” az ingyenességre jogosult szülőket a két kisétkezésről vagy nem is tudják, hogy jár nekik.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2018.

Óvoda 2018-2019.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2018.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi eljárás az iskolában 2018.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum