Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A szülői sztrájk!A sztrájk több, munkaviszonyban álló munkavállaló által közösen végrehajtott munkabeszüntetés.

A szülők nincsenek nevesített jogviszonyban az óvodával, iskolával, kollégiummal, ezért nem sztrájkolhatnak, de a köznevelési törvény (Nkt.) értelmében részt vehetnek a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében. [Nkt. 24. § (2) bekezdés]

A szülők nem sztrájkolhatnak, de megtagadhatják az óvoda, iskola folyamatos pénzköveteléseinek teljesítését az ingyenes köznevelésben (csoportpénz, osztálypénz, erdei iskola, másolópapír, kréta, pedagógusnap, stb.).

A szülők nem sztrájkolhatnak, de ellenőrizhetik, hogy a miért megbuktatnak meg félévben és év végén többszázezer tanulót, és miért marad ki az iskolákból évente 12-15 ezer kiskorú tanuló.

A szülők nem sztrájkolhatnak, de megkövetelhetik a minőségi oktatást, a lyukas órák számának csökkentését, hogy ne kelljen magántanárhoz hordani gyermekeiket, ha azt akarják, hogy tudjon is valamit.

A pedagógus szakszervezetek kiharcolták a jelentős fizetésemeléssel járó pedagógus pályamodell bevezetését, a tanfelügyeletet, a 12 éves gyermekek büntethetőségét, az iskolarendőrt, a tankötelezettség leszállítását 16 évre.

Mivel szülői szakszervezetek nincsenek, a pedagógus szakszervezeteknek kell kiharcolni megtaníthatatlan és megtanulhatatlan mennyiségű tananyag azonnali 50 százalékos csökkentését is.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum