Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Szülői fenntartású "kisiskolák" minden településen?Az alaptörvény szerint a szülők felelősek gyermekük taníttatásáért nem az iskola

Oktatáspolitikai célkitűzés a „falusi” kisiskolák újraindítása, de a szülők nem tudnak róla.

Nem kell másik településre elszállítani az alsó tagozatos kisgyermekeket, ha a szülők úgy döntenek, hogy az állami iskolafenntartó központ (KLIK) helyben nyisson iskolát.

A Köznevelési törvény (Nkt.) szerint: ha legalább nyolc szülő úgy gondolja, hogy iskoláskorú gyermekét nem hajlandó nehéz körülmények között utaztatni településen kívüli általános iskolába, akkor a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ köteles gondoskodni a feladat „helyben történő ellátásáról”. [Nkt. 89. § (1)]

Ehhez nem kell új iskolát építeni, elég bérelni egy olyan épületet, amely megfelel a célnak, vagy vissza kell venni az előző években indokolatlanul bezárt és eladott régi iskolaépületeket.

A törvényesen és etikusan működő szülői irányítású iskolában nem kérnek pénzt a köznevelési közszolgáltatásokért, nincs alapítványi befizetés, a szülők döntenek adójuk 1%-ának felhasználásáról, nincs osztálypénz. A tanmenetnek megfelelően megtanítják a gyermeket írni, olvasni, nem adnak fel házi feladatot, nincs buktatás! 

Itt az idő, hogy a helyi lakos szülők beadják az „alsó tagozatos iskola” indításával kapcsolatos igényüket a helyi önkormányzatokhoz.

Bővebb információ a nyolcfős kisiskolák alapításáról itt található

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754) 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum