Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Árnyékoktatás

Iskolán kívüli oktatási piac 60 milliárdos szülői befektetés
Az iskolában nincs elég idő az előírt tananyag átadására, megértésére.

Az otthoni tanulás (felkészülés a tanórára) és a házi feladat elkészítése több órás munka a gyermekek számára, amelyet szülői segítség, felkészítő tanfolyamok  vagy óradíjas magántanár nélkül a kiskorú tanulók nem tudnak teljesíteni (iskolán kívüli árnyékoktatás).

A tanítás alacsony színvonala miatt szükséges, hogy a szülők – gyermekük szabadidejének terhére - „különórák” formájában igénybe vegyék a pedagógusok, oktatók, sportedzők iskolán kívül végzet „adóköteles” munkáját.

szülők felelőssége, hogy – anyagi lehetőségeihez mérten – segítsék gyermekeiket pótolni az iskolarendszer hiányosságait, hogy fel tudjanak készülni egy sikeres felnőtt életre.

szülők felelőssége az is, ha testi, lelki kényszert alkalmazva különórákkal növelik a tanulók terhelését és elveszik tőlük a gyermekkorukat.

Minek járnak a gyermekek iskolába?

A nappali rendszerű iskolai oktatásnál jobb a távoktatás, vagy a levelező oktatás, vagy a magántanulói státus is.

A szülőknek meg kell védeni gyermekeiket az iskolától!

A  magyar iskolarendszer teljesítményét több százezer buktatás, funkcionális analfabéták „képzése”, évente tízezres nagyságrendű lemorzsolódás, és a nemzetközi mérések átlag alatti eredménye minősíti!

Magyar iskolarendszer lényege, hogy munkahelyet biztosít többszázezer pedagógus és más oktatási szakember számára annak érdekében, hogy ellenőrizzék a tankötelezettség teljesítését, behajtsák az iskolai pénzköveteléseket, értékeljék és minősítsék a tanulók otthoni tanulásának eredményét, és leválasszák a gyermekeket családjukról.

Ez nem ér meg több ezermilliárd forint költségvetési támogatást!

A szülők feladata megkövetelni a minőségi köznevelési szolgáltatásokat a nappali rendszerű ingyenes iskolai oktatásban, hogy gyermekeik különórák és más külső segítség nélkül is tudjanak teljesíteni!

Bővebb információ az árnyékoktatásról itt található: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=475&v=marad&fid=82&hol=jobb

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8764 vagy 1-787-7852)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum