Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tartalomjegyzék

1. Időszerű Szakképzési Információk
2. Régebbi hírek
3. Tartalom
Állami iskolafenntartás
SZÜLŐI PETÍCIÓ Milyen legyen az állami fenntartású iskola?
Klébelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
Klebelsbergi iskolareform
Gebinens igazgatók az állami iskolákban?
Tankerületi központ az új fenntartó
Kevés a pedagógus az állami iskolákban
Mit vártak a szülők az állami fenntartástól
Szakgimnázium (új)
Szakközépiskola (új)
Szakképzési Hídprogram
Gyakorlati képzés 2018.
Gyakorlati képzés szombaton, vasárnap és ünnepnapon
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Tanulószerződés
Tanulószerződések nyilvántartása
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
Szakképesítések listája
Részzakképesítések listája
Tanulók védelme a szakképzésben
Tanulói munka díjazása
Tanulói szakszervezet 2017.
ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban
Szakiskolai ösztöndíj elvonása
Hiány-szakképesítések listája 2016/2017.
Hiány-szakképesítések 2015/2016.
Ösztödíj folyósítása
GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben
Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása
Munkavédelmii és munkaügyi felügyelet
Gakorlati képzőhely KAMARAI ellenőrzése
Beszámoltató rendszerű szakképzés
Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.
Fakultatív hitoktatás
Különleges szabályok az egyházi iskolákban
Hit- és erkölcstan (vallásoktatás)
Erkölcstan a Nemzeti alaaptantervben
Erkölcstan kerettanterv 1-4. évf.
Etikaoktatás a kerettantervekben
Erkölcstan tanmenet 6. évfolyam
Erkölcstan kerettanterv 5-8. évf.
Milyen legyen az erkölcstan tanár?
PISA vizsgálattról szülőknek
Korai iskolaelhagyás okai
Szükséges a PISA vizsgálat?
Országos kompetenciamérés
Iskolai szelekció
PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS
Pedagógus kompetencia
Miskolci pedagógusok 12 ponja
Tanmenet minta
Pedagógus létszám hiány a köznevelésben
Pedagógus szakszervezetk megállapodása a kormánnyal 2013.
Pedagógus joga és kötelessége
A pedagógusok diszkrecionális joga
A pedagógusok munkaidejének beosztása
Eltérő jogszabályok az egyházi és magán intézményekben
Pedagógusok Sztrájkbizottsága követelései 2016.
Pedagógus sztrájk 2013.
Miért szeretik a tanárok a munkájukat
Pedagógus az állam megbizottja
Tanfelügyelet
Pedagógus Etikai Kódex 2018.
Pedagógus alkalmassági vizsgálat
Tanulók etikai kódexe a HÁZIREND
Pedagógus etikai vétség
Etikai kódex jogszabályi háttér
MSZOE működése
Célja és feladatai
Szülői Charta
Felhívás alapításra
4. Érdekvédelem
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában
Jogértelmezési javaslatok
Segédlet az ülések levezetéséhez
Szülői Szervezet alapítása
Szülői szervezet levelezése
Osztály szülői szervezet gazdálkodása
Iskolai Szülői Szervezet működési szabályzata
Szülői szervezet alapításának szükségessége
Osztály szintű szülői szervezet
Szülői szervezet költségvetése
Iskolai munkaterv véleményezése
Intézményi Tanács
Több szülői szervezet egy intézményben
Osztály szülői szervezetg gazdálkodása
Véleményezési jog (kötelező kikérni)
SZÜLŐPOLITIKA
Iskolai erőszak
Szülői ház és az iskola kapcsolata
Szülő-pedagógus viszony minimum programja
Szülői Szerződés
Szülői Charta
Tanulói tulajdonságok véleményezése
Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ
Az iskoláztatás szülői problémája
Szülői felügyelet 2020
Szülői státus
Szülői jogok listája
Szülői jogok korlátozása
Tanulói jogok, tanulói státus
Tanulói jogok listája
Tanulói tüntetés
Tanulói tulajdonságok fejlesztése
Pozitív tulajdonságok véleményezése
Tanulói kompetenciák Németországban
Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)
Tanulók megfélemlítése
Házirend 2019.
Házirend tartalma
Óvoda 2018-2019-2020.
Óvodai Szülői Szervezet működési szabályzata
Szakértői vizsgálat eljárásrendje 2020.
Óvoda nyitva tartás
Iskolaérettség fogalma
Óvodai alapprogram
Nyolc fős óvoda minden településen
Óvodai szülői szervezet gazdálkodása
Óvoda régen (2014-2015. nevelési év)
Óvodavezető feladatai
Óvodavezető "választás"
Óvodai szakvélemény beiskolázáshoz
Óvodai csoportlétszám és a csoport beosztás szabályai
Óvodai gyermekbántalmazás
Óvodai közzétételi lista
Beiratkozás a körzeti óvodába
Óvodai munkaterv
Anamnézis
Óvodai hiányzás
KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)
Középfokú Felvételi Tájékoztató
Jogorvoslat
9 évfolyamos általános iskola (vélemény)
Beiratkozás
Bukott tanulók beiskolázása
16 éven felüliek felvétele
Rangsorolás, felvételi jegyzék
Felvétel a Hídprogramba
Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.
Kis-iskola minden településen
Iskolaérettség fogalma
Beiratkozás az első évfolyamra
Óvodai szakvélemény iskolakezdéshez
Körzeti iskola
Legmagasabb osztálylétszám az első évfolyamon
Kötelező iskolai foglalkozások az 1. évfolyamon
Iskolakezdés várható költségei
Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem
Közzétételi lista
Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)
Őszi, téli, tavaszi szünet problémái
Nyári tábor
Nyári szünet lerövidítése
Óraközi szünet
Szülői levél az őszi szünetről
Ingyenes nyári iskolai felügyelet
Nyári szünet 2017.
SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA
Írásos útmutató szülői értekezlethez
Meghívó szülői értekezletre
Virtuális szülői értekezlet
UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.
Utazási rendelet 2016.
Iskolabusz
Tanulói biztosítások
Általános gyermek és ifjúsági biztosítás
További információ az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról
Felelősségbiztosítás a szakképzésben
Plakát, szórólapminta balesetbiztosításhoz
Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)
Térítésmentes szolgáltatások
Tanulmányi kirándulás, erdei iskola
Tanulmányi kirándulás jogszabályi háttere
Osztálypénz helyett közözösségi pénz
Osztálypénz, csoportpénz
Iskolakezdési költségek
Árnyékoktatás, különórák
Állami támogatások az óvodában, iskolában
Zsebpénz
Szülői vélemények osztálypénz
Iskoláztatás költségei a KSH adatai szerint
Kiskorú tanulók FELÜGYELETE
Szülői felügyelet 2020
Tanulók veszélyeztetése az iskolában
Felügyelet a gyakorlati képzésben
Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)
Tanulók rendőri bekísérése az iskolába
Késés az iskolában
Hiányzás igazolása a szakképző iskolában
Helyzetértékelés a hiányzások kezeléséről
Szülői igazolás problémája
AZ ISKOLA FELELŐSSÉGE a tanuló hiányzása esetén
Iskolakerülés orvosi okai
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Heti órszám az általános iskolában
9 évfolyamos általános iskola problémája
16 óráig nyitva tartó általános iskola
Egésznapos iskola
TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.
16 éven felüli tanulók megkülönböztetése életkoruk miatt
16 éven felüli tanulók védelme
Tankötelezettség kezdete 5 éves korban
Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA
Független vizsgabizottság
Javítóvizsga jogszabályi háttér
Javítóvizsga szervezésének szabályai
Értékelési szabályzat
Jogorvoslati eljárás a javítóvizsgán
Javítási lehetőségek korlátozása
Intézményesített buktatás
Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)
Szakértői bizottság, szakértői vélemény
Szociális segítő az óvodában iskolában
Gyermekek napközbeni ellátása
Iskolapszichológus, óvodapszichológus
Iskolaegészséügyi ellátás
Gyermekjogi egyezmény
Hátrányos helyzet megállapítása
Drogstratégia szövege
Gyermekvédelmi intézmények listája
Igazgatási bírság kiszabása a gyermekvédelmi intézményekkel szemben
GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában
Térítésmentes és kedvezéményes gyermek étkeztetés
Diétás étkeztetés
Az óvodai, iskolai étkeztetés hatósági vizsgálata
Tanulók nyári étkeztetése (vagy éheztetése?)
Gyermekétkeztetés költségvetési támogatása 2015.
Az étkeztetési rendelet magyarázata
Sótlan gyermekétkeztetés
Tiltott élelmiszerek a gyermekétkeztetésben
Szülői igények a gyermekétkeztetésben
Szülői kérdőív a gyermekétkeztetésről
Szakmai felelősség a "rosszízű" gyermekétkeztetésért
Különórák (árnyékoktatás)
Schmidt Andrea tanulmánya
Árnyékoktatás
Mindennapos testnevelés 2018.
Labdarúgás kerettanterv
Testnevelés célja az 1-4 évfolyamokon
Tanulók fizikai állapotának mérése
GYÓGYTESTNEVELÉS
Mindennapos testnevelés szervezése
Könnyített testnevelés
Iskolai sportkör
Testnevelés kerettanterv 1-4. évf.
Sportiskola
Felmentés problémája
Mindennapos testnevelés feltételei
Úszásoktatás tanterve
Úszás helyett másik osztályba
TANKÖNYV 2019.
A tankönyvtámogatás igénylése
Az iskolatáska súlya
Tankönyvkiosztás szabályai
Könyvtárellátó (Kello) üzleti levele Szülőknek
A tankönyv használata nem kötelező
Tankönyv kiválasztás, rendelés és átvétel
Tankönyv az általános iskola 1-2-3-4 évfolyamain
A tankönyv tulajdonjoga
A tankönyv ingyenessége nem évül el
A tankönyvekkel nem lehet üzletelni
Érettségi vizsga 2017.
Szülők az érettségi vizsgabizottságban
Írásbeli érettségi vizsga
Szóbeli érettségi vizsga
Videokamerák az éretségi vizsgán
JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN
Közérdek fogalma
Jogorvoslati ügyek száma
Közösségi érdeksérelem orvoslása
Bírósági felülvizsgálat
Közérdekű igényérvényesítés
Közérdekű bejelentés névtelenül
Közérdekű bejelentés és javaslat a köznevelésben
A pedagógusok mérlegelési joga, diszkrecionális jog
Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.
Egyeztetési eljárás a fegyelmi tárgyalás előtt
Szabálytalanságok a fegyelmi eljáráaban
A tanuló elhelyezés másik osztályban
Fegyelmi büntetések
TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.
Állami támogatások
Munkáltatói iskoláztatási támogatás
Iskolaigazgató választás 2019.
5. Súgó
6. Elérhetőségek
7. Impresszum
8. Tartalomjegyzék
 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum