Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tanulói biztosítások

A gyermekek érdekében történő állami gondoskodás formája a gyermekeknek, tanulóknak járó vagy a tanulók javára kötött (a tanuló számára ingyenes) biztosítási szolgáltatások.

Társadalombiztosítás

Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény, iskola, iskolarendszeren kívüli oktatásban gyakorlati képzésben részesülő tanulója, hallgatója, ide nem értve a külföldi állampolgárt;

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult:

-  a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden

   18 éves koráig kiskorú személy (akár jár iskolába akár nem);

-  a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézménybe (gimnázium. szakiskola, szakközépiskola) vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár (életkorától függetlenül);

Felelősségbiztosítás

A szakképzésben részt vevő tanuló javára a szakképző iskola által által kötelezően kötött felelősségbiztosítás, amely szerint a biztosító cég a biztosított helyett megtéríti a biztosított által szervezett gyakorlati szakképzés során, ill. következtében véletlen/váratlan formában (balesetszerűen) bekövetkező személyi sérüléses és dologi (tárgyrongálási) károkat.

A szülők érdeke, hogy ellenőrizzék, hogy a szakképző iskola vagy a képzést szervező gazdálkodó szervezett kötött-e felelősség biztosítást a tanuló javára. (Csúnya dolog, amikor egy lejtett tűreszelő árát is megfizettetik a jövedelem nélküli tanulókkal. Szülői panasz.)

Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási szolgáltatás

Ingyenes balesetbiztosítási szolgáltatás automatikusan jár a gyermekeknek 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig. (akár jár óvodába, iskolába, nincs szükség semmilyen szerződéskötésre).

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás itt!

Figyelem!

Ha szülők nem ismerik, vagy nem veszik igénybe, nem követelik a magyar állam által, a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet, szakképző iskola, központi képzőhely (TISZK) által finanszírozott biztosítási szolgáltatásokat, akkor az erre a célra tervezett összeg az állami költségvetésben, a gyakorlati képzést szervezőnél, illetve a biztosítók kockázati alapjában marad.

Itt százmilliós szülői veszteségről van szó!

 
Általános gyermek és ifjúsági biztosítás

További információ az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról

Felelősségbiztosítás a szakképzésben

Plakát, szórólapminta balesetbiztosításhoz


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum