Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tanulói biztosítások

A gyermekek érdekében történő állami gondoskodás formája a gyermekeknek, tanulóknak járó vagy a tanulók javára kötött (a tanuló számára ingyenes) biztosítási szolgáltatások.

Társadalombiztosítás

Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény, iskola, iskolarendszeren kívüli oktatásban gyakorlati képzésben részesülő tanulója, hallgatója, ide nem értve a külföldi állampolgárt;

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult:

-  a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden

   18 éves koráig kiskorú személy (akár jár iskolába akár nem);

-  a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézménybe (gimnázium. szakiskola, szakközépiskola) vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár (életkorától függetlenül);

Felelősségbiztosítás

A szakképzésben részt vevő tanuló javára a szakképző iskola által által kötelezően kötött felelősségbiztosítás, amely szerint a biztosító cég a biztosított helyett megtéríti a biztosított által szervezett gyakorlati szakképzés során, ill. következtében véletlen/váratlan formában (balesetszerűen) bekövetkező személyi sérüléses és dologi (tárgyrongálási) károkat.

A szülők érdeke, hogy ellenőrizzék, hogy a szakképző iskola vagy a képzést szervező gazdálkodó szervezett kötött-e felelősség biztosítást a tanuló javára. (Csúnya dolog, amikor egy lejtett tűreszelő árát is megfizettetik a jövedelem nélküli tanulókkal. Szülői panasz.)

Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási szolgáltatás

Ingyenes balesetbiztosítási szolgáltatás automatikusan jár a gyermekeknek 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig. (akár jár óvodába, iskolába, nincs szükség semmilyen szerződéskötésre).

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás itt!

Figyelem!

Ha szülők nem ismerik, vagy nem veszik igénybe, nem követelik a magyar állam által, a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet, szakképző iskola, központi képzőhely (TISZK) által finanszírozott biztosítási szolgáltatásokat, akkor az erre a célra tervezett összeg az állami költségvetésben, a gyakorlati képzést szervezőnél, illetve a biztosítók kockázati alapjában marad.

Itt százmilliós szülői veszteségről van szó!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Táborozás 2017.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (igazolatlan óra)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2017.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum