Célja és feladatai

Szülői Charta

Felhívás alapításra

 
 
 
Partnereink:

 

A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (MSZOE)

 

Az MSZOE az ország egyik jelentősebb szülői egyesülete, nem csak tagszervezeteinek, pártoló tagságának, hanem minden szülőnek szolgáltat, de nem célja az összes szülőt képviselni

 

Az MSZOE alakulása, küldetése

A Magyarországi Szül?k Országos Egyesülete (MSZOE – National Alliance of Hungarian Parents – NAHP) 1995 június 27.-én jött létre. Az MSZOE létrejöttét egy komoly szempontokon alapuló szervezési munka előzte meg. Az országos Szülői Kamara (1992-1994), amely stratégiai előzménye volt a szervezetbe tömörült szülői fórumok szövetsége már komoly eredményeket tudott felmutatni a különböző tevékenységi területeken. A magyarországi helyzet alakulása azonban egyértelműen bebizonyította, hogy a jogi-társadalmi körülmények sokkal inkább indokolják egy helyi alapokon szerveződő egyesületi ernyőszervezet létjogosultságát. Így az előző eredményekre építve megkezdtük országos hálózatunk kialakítását. Az MSZOE küldetése szerint segítséget kíván nyújtani a szülőknek és nevelésre jogosultaknak abban, hogy megismerhessék saját, illetve gyermekeik jogait, a gyakorlatban alkalmazhassák ezeket, valamint képviselni kívánja a szülőket, illetve ezek szervezeteit minden olyan ügyben, amely az oktatáshoz és neveléshez kapcsolódik, s ezáltal hozzájáruljon a demokratikus magyar társadalom erősítéséhez.

 

Az MSZOE eddigi tevékenysége

Ernyőszervezetünk huszonkét éves múltra tekint vissza. Az egyesület eredményeinek rendszere igen beszédesen mutatja hatékonyságát. Az 1995. évi alapítás előtt több mint féléves előkészítő munka során az alapítók kidolgozták a működéshez nélkülözhetetlen projekteket, amelyek alapján az egyesület működött. Elsőrendű feladatunknak tekinttettük a szülői tájékozató és szolgáltató iroda létrehozását és működésének biztosítását. Ezzel egy időben megindulhatott a leendő egyesületi vezetők képzése. Projektjeink segítették a helyi szül?i egyesületek életre hívását és működésük beindítását. Több helyszínen is megkezdődött a szülői tájékoztató fórumok, egyeztető tanácskozások szervezése és lebonyolítása.

Beindult a szülői érdekképviseleti munka, ennek helyszínei többek között: a Parlament Oktatási és tudományos Bizottsága, Közoktatás-politikai Tanács (Oktatási Minisztérium, most OKM), Országos Képzési Tanács (OSZT, jelenleg Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (SZMM), Fővárosi Oktatási Bizottság, Fővárosi Oktatási Tanács (FOT-FOÉT), több helyi önkormányzat oktatási bizottsága. 

A fenti fórumokon választott tagként, állandó meghívottként vagy tanácskozási joggal vesznek részt szülői felkészült képviselőink

2008-ban megalakult az Országos Szülői Érdek-képviseleti Tanács (OSZÉT), amelynek jelenlegi soros elnöke az MSZOE képviselője.  A jogalkotási törvény alapján részt veszünk az oktatási jogszabályok megalkotásának előkészítésében, véleményezésében.. Az egyéni és kollektív szülői jogokat érintő kérdésekben számos javaslatot tettünk, szövegszerű javaslataink sokszor bekerülnek a törvényekbe, rendeletekbe. A normaszöveg kialakításán túl elvi kérdésekben is sikerült alapvető eredményeket elérni.

Az alapító szülők és a helyi szülői egyesületi vezetők elérték céljukat az országos hatókörű szülői érdekvédelmi szervezet megalakításával. Több mint másfélmillió példányban adtunk ki szülői tájékoztató kiadványt.

A szülői tájékoztató fórumokon és tanácskozásokon elérjük a szülőket, véleményüket és igényeiket továbbítani tudtuk az oktatási hatóságok felé. Az egyesület tájékoztató tevékenysége iránt növekvő szülői igényt az internetes portál indításával próbáljuk kielégíteni Együttmködési megállapodást kötöttünk több önkormányzattal, az országos szülői és más érdekvédelmi szervezettel, sok óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezettel (közösséggel). 

 

Az egyesület azonosító adatai és elérhet?sége

Magyarországi Szülők Országos Egyesülete

Rövid név: MSZOE

Embléma: Fiókáit vérével tápláló pelikán

Székhely: 1144 Budapest, Fűredi u. 5/D

Telephely és levelezési cím:1144 Budapest,  Ond vezér park 4.  5/122

Telefon: (1) 787-7852

E-mail cím: mszoe@upcmail.hu

Weblap: www.mszoe.hu.

Bírósági bejegyzés száma: 6609

Adószám: 18076396-1-01

.


 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum