Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Bírósági felülvizsgálat

A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A közlésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  2004. évi CXL törvény (KET) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték.

A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá – a megrovás és a szigorú megrovásbüntetést kiszabó fegyelmi határozat ellen benyújtott kérelem kivételével – az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Ha a kezdeményező a döntés végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor erről a hatóság a végrehajtást foganatosító szervet (iskolát, óvodát) is értesíti, kivéve, ha a másodfokú döntést a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánította.

A másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelheti el a döntéshozó, ha azt a nevelési-oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke indokolja.

Figyelem!

Kérdéses, hogy van-e olyan szülő, aki meg meri kockáztatni, hogy bírósághoz fordul felülvizsgálati kérelemmel, ha úgy érzi, hogy gyermekét olyan jogsérelem érte, amelyre nem kapott megfelelő jogorvoslatot.

Kérdéses, hogy a szülő vállalja-e, hogy a bírósági felülvizsgálat miatt gyermekét az köznevelési intézmény nem kívánatos személynek tekinti, és bosszút áll rajta.

Kérdéses, hogy a szülőnek egyáltalán van-e pénze ügyvédi tiszteletdíjra, perköltségre.

Kérdéses, hogy van-e egységes bírósági gyakorlat a köznevelési perek kezelésére.

Kérdéses, hogy a köznevelési szakértők (akik pedagógusok) szakmai véleménye, mennyire elfogolulatlan egy-egy peres eljárásban.

Mégis vannak olyan szülők, akik a végletekig ki mernek állni a gyermeküket érintő jogsértések és igazságtalanságok megszűntetése érdekében! Igaz, hogy kevesen.

.

Folytatjuk...

 
Közérdek fogalma

Jogorvoslati ügyek száma

Közösségi érdeksérelem orvoslása

Bírósági felülvizsgálat

Közérdekű igényérvényesítés

Közérdekű bejelentés névtelenül

Közérdekű bejelentés és javaslat a köznevelésben

A pedagógusok mérlegelési joga, diszkrecionális jog


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum