Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Ingyenesség a köznevelésben

Osztálypénz, csoportpénz 2018.

(helyzetértékelés szülői panaszok alapján)

Osztálypénznek, csoportpénznek nevezik a szülőktől különböző célra havi rendszerességgel begyűjtött anyagi hozzájárulást.

Az osztálypénz, csoportpénz olyan közösségi pénz, amelyet a szülők adományoznak „szeretett” iskolájuknak, óvodájuknak költségvetésük kiegészítésére, pedagógusok ajándékozására, tanítási idők kívül szervezett foglalkozásokra, stb.

A rendszeresen beszedett osztálypénz és a csoportpénz jellegénél fogva tekinthető hálapénznek, de célja lehet a pedagógusok jóindulatának megnyerése is. A befizetést nem vállaló szülőnek különböző szankciók érhetik (megszégyenítés, kiközösítés, megalázás).

A törvényesen és etikusan működő  állami fenntartású iskolában, kollégiumokban és az önkormányzati fenntartású óvodákban semmilyen pénzt nem lehet követelni, sem kérni, sem elfogadni a szülőktől!

Az illegális pénzgyűjtés mértéke

Szeptemberi szülői értekezletek egyik napirendje az osztálypénz, óvodákban  a csoportpénz megszavaztatása. A szülők akkor is fizetnek osztálypénzt, csoportpénzt, ha tilos vagy meghaladja anyagi teherbíró képességüket, vagy nem látják át, mire fordítják a beszedett összegeket!

Az egyre magasabb összegű "osztálypénz", óvodai "csoportpénz" szedése több évtizedes hagyomány Magyarországon, csak az a baj, hogy az utóbbi években megváltozott a családok anyagi helyzete.  Nem csak az alacsonyjövedelmű szülőknek okoz problémát a gyermekük óvodáztatásával, iskoláztatásával járó kiadások osztálypénzzel mértéke, hanem azoknak is, akiknél az esetleges, kölcsönök, hitelek, lízingdíjak visszafizetése miatt egy fillérjük sem marad a hónap végére.

Az iskolákban gyakorlattá vált az osztálypénz, óvodákban „csoportpénz”, „eszközpénz beszedése, amely évi 2-3000 forinttól, havi(!) 500-1000-3000 forintig, a „jobb” középiskolában akár „havi” 10-20 ezer forintig terjedhet (szalagavató ünnepség, ballagási ruha, érettségi bankett lovas hintóval, nagy értékű ajándék a pedagógusoknak, stb.).

De tudunk néhány iskoláról és óvodáról, ahol az intézményvezető megtiltotta a rendszeres pénzgyűjtést.

Egy érettségiző osztály pénzgyűjtése a 9. évfolyamtól kezdődően (szülői panaszok alapján)

Egy 30 fős osztályban havi 1500-2000 forinttal számolva havonta 45-60 000 forint, egy tanévben (10 hónap) 450-600 000 forint osztálypénz gyűlhet össze. Négy tanévvel számolva ez 1,8-2,4 millió forint.

Ennyi pénz beszedése, elköltése és elszámolása nem könnyű feladat, de minek ez az egész?

Nem javítja a szülői és tanulói közérzetet az osztálypénzből megvásárolt akármi, pláne akkor, ha egy családban két- három gyerek után kell fizetni!

A továbbiakban osztálypénz alatt az óvodai csoportpénzt is értjük.

Az osztálypénz jogtalan felhasználása

Általános jelenség, hogy a nevelési és oktatási intézmények többsége áthárítja a szülőkre, a dologi kiadásokat (a szülőkkel vetetik meg például óvodában ágyneműt, a gyümölcsöt, a játékokat, iskolában kréta, másolópapír, tisztasági eszközök, stb.)

Sok helyen még az ellenőrző könyvet is a szülőkkel vetetik meg, ami kötelező iskolai dokumentum. 

A szülőkkel fizettetik meg a karbantartási, javítási, felújítási költségeket (bútorok, eszközök javítása, zárjavítás, vízcsapszerelés, osztály, csoport termek, folyosók kifestése)

Figyelem! A tankerületi központok nem mondhatják, hogy nincs pénz a dologi kiadásokra, mivel köztudott dolog, hogy több százmilliárd forinttal emelték az oktatási büdzsét 2010. óta.

Ezért az állami fenntartású iskolák igazgatói nem mondhatják, hogy a tankerületi központok nem finanszírozzák kellően az iskolák költségvetését. Akkor miért sírnak az iskolák, hogy nincs pénzük krétára, másolópapírra? Miért a szülőkkel fizettetik meg a dologi kiadások egy részét, és miért kérnek pénzt az ingyenes köznevelési közszolgáltatásokért?

Súlyos törvénysértés a tanítási időben szervezett ingyenes köznevelési szolgáltatások költségeinek áthárítása a szülőkre (pl. tanulmányi kirándulás, uszoda-, múzeumi belépő, erdei iskola, stb.). Ezeket eredetileg az iskola költségvetésében kell tervezni.

Jogszabályi garancia az iskolán kívül szervezett foglalkozások ingyenességre a 110/2012. kormányrendelet (Nat.) 7. § (1) szerint:

„A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így különösen projektoktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terheléskorlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása.”

A szülői hozzájárulás legalizálása

Pedagógus nem szedhet, nem kezelhet osztálypénzt, csoportpénzt (lásd pedagógus etikai kódex).

Sok helyen úgy próbálják a kikerülni az indokolatlan pénzbeszedéssel kapcsolatos jogszabályi tiltásokat, hogy nyíltan  osztálypénz vagy csoportpénz gyűjtésre biztatják a szülőket, és/vagy beteszik a házirendbe a költségek átvállalásának szabályait, ami súlyos törvénysértés.

Az óvoda, iskola területén a szülők sem szedhetnek pénzt szülőtársaiktól.

Szülői panasz, hogy az illegális pénzkezelést elvállaló "szülői pénztáros" azért vállalja a feladatot, hogy állandó spórkasszája legyen, nem adnak elismervényt az átvett pénzekről, nem tudnak, vagy nem akarnak elszámolni a szülők által rájuk bízott, sokszor hat számjegyű pénzösszeggel, ami felveti a sikkasztás gyanúját. (Hanyag kezelés: Btk 377. §)

Nyomásgyakorlás és megalázó szankciók a „nem fizetőkkel” szemben

Két dolog miatt félnek a szülők a szeptemberi szülői értekezlettől. Először is az óvoda, illetve az osztályszintű szülői szervezet vezetőinek megválasztásától (vagy nincsenek jelentkezők, vagy sokan vannak). A másik probléma az osztálypénz, csoportpénz megszavaztatása.

Az osztálypénz vagy az óvodai csoportpénz beszedésére és összegére legtöbbször az osztályfőnök, óvodapedagógus vagy valamelyik aktív szülő tesz javaslatot, amit a szülők egy része egyre magasabbra licitál.

Az a tény hogy az esemény az iskolában, óvodában a hivatalos szülői értekezleten, egy pedagógus jelenti be és szavaztatja meg az osztálypénz, csoportpénzt kimeríti a „nyomásgyakorlás” fogalmát. Melyik szülő mer ellentmondani?

A későbbiek folyamán a pénzbeszedő pedagógus vagy szülő felszólító levélben követeli az osztályközösség által „megszavazott” havi osztálypénzt, ha valaki nem tudja havi rendszerességgel fizetni, megalázó módon nyilvánosságra hozza a nem fizetők nevét az osztály tanulói előtt vagy kifüggesztik az "adósok" listáját a faliújságra (nyilván az iskolavezetés tudtával). Legegyszerűbb módja az osztálypénz behajtásának, ha elektronikus levélben (e-mail) szólítják fel a szülőt, hogy fizessen. (Kényszerítés: Btk. 195.§)

Szokásos még az ellenőrző könyvben történő újabb és újabb pénzkövetelés beírása vagy egyszerűen egy csekk hazaküldése a gyerekekkel. (Zaklatás: Btk. 222.§)

A legcsúnyább intézkedés, amikor a tanítási időben szervezett ingyenes tanulmányi kirándulásról, múzeumlátogatásról, úszásoktatásról otthon hagyják a tanulót, vagy egy másik osztályba helyezik el (ami törvényben előírt fegyelmi büntetésnek számít), ha szülei nem járultak hozzá a költségekhez.

Az indokolatlan pénzkövetelések „indokai”

Fő indok: szegény az állam, szegény az állami iskolafenntartó, szegény az önkormányzat a költségvetési megszorítások miatt nincs elég pénz a nevelési, oktatási intézmények fenntartására, működtetésére.

Szegény óvodának, iskolának nincs pénze, a dologi kiadásokra, állagmegóvásra, karbantartásra, a megfelelő pedagógus és alkalmazotti létszámra, a szakmai szolgáltatásokra, stb. mert nem kap elég pénzt a fenntartótól. Majd a szülők megveszik, a hiányzó eszközöket, kiegészítik az étkezést, elvégzik a karbantartási munkákat.

A fenntartó alultervezi óvoda, iskola  pedagógiai programjának végrehajtásához elengedetlenül szükséges kiadásokat.

Sok fenntartó kiveteti az iskolák pedagógiai programjaiból az ellátandó feladatokat (pl. tanulmányi kirándulás, úszásoktatás, stb.), hogy azokat ne kelljen finanszírozni. Az iskola ezután a szülőkkel fizetteti meg a törvényben előírt kötelező feladatok költségeit.

Figyelem!

Az állami intézményfenntartó költségvetése állítólag felülről nyitott. Kerül, amibe kerül, finanszírozni kell a törvényben előírt köznevelési szolgáltatásokat, az általa fenntartott köznevelési intézményeket.

Ha az önkormányzatoknak nincs elég pénzük a köznevelési intézményei (bölcsődék, óvodák) fenntartására, működtetésére, akkor jelentsenek csődöt, de ne a szülőket hozzák kilátástalan helyzetbe.

 A szülői együttérzés hiánya

Sok tehetősebb szülő mellé áll ezeknek a sztereotip kifogásoknak, és egyre nagyobb mértékű osztálypénzt befizetést javasol a szülői értekezleteken, hátha valamilyen előnyt szerez gyermekének. Nem törődnek azzal, hogy ezzel kétségbeesésbe kergetik a nehezebb helyzetben levő szülőtársaikat, akik belefásultak az ellenállásba, vagy félnek ellent mondani a hangadó szülőknek.

A szülők másik csoportja, az hiszi, hogy anyagi hozzájárulásával leteszi a gondot gyermeke neveléséről, azt mondja: én mindent megtettem (kifizettem), a többi az iskola dolga.

Szülői és tanulói és pedagógus etikai kódex

Az folyamatos óvodai iskolai pénzkövetelések nagyban befolyásolják az iskolahasználó szülők, tanulók, pedagógusok közérzetét. Sok szülő mondja: „Azért nem megyek el az szülői értekezletre, mert megint pénzt kérnek tőlem.”

Az iskola a szülő ellen neveli a gyermeket. Sok gyermek mondja a szüleinek: „Milyen szülő vagy te, ha még egy vacak bécsi osztálykirándulást, vagy érettségi bankettet sem tudsz kifizetni, bezzeg a Kovács Józsi szülei!”

Mivel az jogszabályi előírások nem tudják megfékezni, az illegális pénzszerző tevékenységét, és az oktatási intézmények nem tanúsítanak önmérsékletet ezen a területen, ezért javasoljuk, hogy minden iskolában, óvodában készüljön etikai kódex (önkéntességen alapuló magatartási szabályzat).

Az "intézményi etikai kódex" - többek között –, tartalmazza, hogy az óvoda, iskola semmilyen indokkal nem kér pénzt az ingyenesség körébe tartozó szolgáltatásokért és megtiltja a csoportpénz, osztálypénz megszavaztatását és beszedését az oktatási intézmény területén. 

Az osztályközösségek által tanítási időn kívül szervezett kirándulás, vagy más megmozdulás, összejövetel az osztály szülői közösségének belügye, de nem lehet kötelezővé tenni sem a részvételt, sem a befizetést.

Az óvodai, iskolai magatartási kódex egyik alaptétele, hogy az esetleges csoportpénz, osztálypénz gyűjtése csak az oktatási, nevelési intézményen kívül történhet, és az adományozó szülők nevét az adatvédelmi szabályok szerint titkosan kell kezelni.

Nem a szülők zsebébe kell kutatni, nem a szülőket kell megvágni, van más lehetőség is közösségi pénz megszerzésére és hiteles felhasználására!

Pedagógusok Etikai kódexe itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=182&v=igen&hol=bal

Közhasznú Szülői Alapítványok létrehozása

Javasoljuk, hogy minden óvodába, iskolában alakuljon egy - az átláthatóság érdekében közhasznú minősítésű - Szülői Alapítvány. 

Alapító lehet egy szülői csoport, vagy egy szülő. Az Alapítvány székhelye az óvoda, iskola.

A szülői alapítvány sajátossága, hogy összeférhetetlenség miatt a pedagógusok nem lehetnek a tagjai.

 A szülői alapítvány célja lehet többek között:

Az óvodai nevelés és az iskolai oktatás színvonalának emelése.

A gyermekeik érdekében eljáró szülők összefogása az intézménybe járó, gyermekek, tanulók nevelési tanulási körülményeinek javítása érdekében.

A tanítási időn kívüli szabadidős programok anyagi támogatása.

A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, kulturális, sport és más versenyeken részt vevő tanulók felkészülésének anyagi támogatása, az eredményt elérők természetbeni és pénzbeli díjazása.

Az iskola érdekében kimagasló munkát végző szülők és pedagógusok jutalmazása.

Óvodai, iskolai szülői magatartási kódex megalkotása.

Együttműködés az iskolai (óvodai) szülői szervezettel, az iskolavezetéssel (óvodavezetéssel) és az iskolai tanulóközösséggel annak érdekében, hogy az érintettek minden tekintetben betartsák a köznevelés ingyenességére és az iskoláztatással (óvodáztatással) kapcsolatos állami támogatások kiosztására vonatkozó rendszabályokat.

Az alapítvány bevételi forrásai:

A fő pénzforrás a külső támogatók anyagi és természetbeni hozzájárulása (adományok gyűjtése), pályázatok elérése, szponzorok felkutatása. Az iskola vagy a fenntartó által átadott pénzek valamint a szülők és pedagógusok önkéntes befizetései.

Az iskola vagy a fenntartó által átadott pénzek, valamint a szülők és pedagógusok támogatása adójuk 1%-ával.

A befolyt összeget az alapítvány alapszabályában megfogalmazott célszerinti tevékenységek finanszírozására kell felhasználni. A pénzfelhasználásról a szülői kuratórium dönt.

 

A szülői alapítvány gazdálkodó tevékenységéhez pénzkezelési szabályzatot kell készíteni.

Figyelem!

A szülői befizetések önkéntesek. A befizető szülők neve és az adomány összeg titkos. A névszerinti adatokat csak a szülő írásos engedélyével lehet nyilvánosságra hozni.

Jogorvoslat a jogtalan pénzkövetelésekre

A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal ellenőrzési feladata megszűnt. Akkor mit csinálnak?

Egy újabb törvénymódosítás után a Kormányhivatal feladata lett az oktatás ingyenességére vonatkozó hatósági ellenőrzés.

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: „Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Ha igen, akkor miért nem?

Felmérések szerint évente több százezer szülői panasznak kellene beérkezni a Kormányhivatalokba az óvodák, iskolák illegális pénzkövetelései miatt, de a szülők szolidárisak a „szeretett” óvodájukkal, iskolájukkal, és az intézményfenntartóval szemben, vagy nem mernek megszólalni.

Az állami iskolafenntartó központot (volt KLIK) és a tankerületi igazgatókat nem érdekli az iskolák indokolatlan pénzkövetelése! Azt mondják, hogy ilyen tevékenység nincs a köznevelési intézményekben,  ezért nem lehet tiltani. Nem lehet tiltó utasítást kiadni minden jogszabálysértő intézkedés esetén. 

A KLIK-hez beadott SZÜLŐI PETÍCIÓT lásd itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=500&v=marad&fid=169&hol=bal

Figyelem!

Az illetékesek szerint (oktatási hivatal, kormányhivatal, tankerületi központ, a települési önkormányzatok és más intézményfenntartók szerint az osztálypénz és a csoportpénz beszedése a köznevelési intézményekben nem tiltott tevékenység!

 

Véleményünk szerint ez nem igaz.

.

Azt is mondják, hogy az osztálypénz és a csoportpénz gyűjtése a szülői közösségek belügye, amibe nem lehet beleszólni. De elfogadni és felhasználni a szülői pénzeket azt lehet?

 

Az óvodai, iskolai szülői közösségeknek és a megfelelő hivatástudattal rendelkező pedagógusoknak kell fellépni az osztálypénz és az óvodai csoportpénz intézménye ellen.

Mit tehetnek a szülők az általánossá vált osztálypénz szedés ellen?

Ne fizessenek osztálypénzt!

Ne vállalják az osztálypénz beszedését!

Követeljék meg köznevelési közszolgáltatások ingyenességét.

Lépjenek fel az iskolafenntartóval szemben, hogy írja elő az iskola pedagógiai programjában és finanszírozza az osztály kirándulást, erdei iskolát, és más tanítási időben szervezet iskolán kívüli ingyenes foglalkozásokat.

Követeljék meg, hogy az iskolafenntartó vizsgálja meg az általa fenntartott iskolákban az ingyenesség betartását és számolja fel a szülőket és a tanulókat, gyermekeket megkülönböztető osztálypénz és csoportpénz intézményét.

Szülői vélemények az osztálypénzről egy internetes fórumról itt található!

Tanulmányi kirándulás és az erdei iskola ingyenessége itt!

 


 

 
Térítésmentes szolgáltatások

Tanulmányi kirándulás, erdei iskola

Tanulmányi kirándulás jogszabályi háttere

Osztálypénz helyett közözösségi pénz

Osztálypénz, csoportpénz

Iskolakezdési költségek

Árnyékoktatás, különórák

Állami támogatások az óvodában, iskolában

Zsebpénz

Szülői vélemények osztálypénz

Iskoláztatás költségei a KSH adatai szerint


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum