Szakképesítések listája

Részzakképesítések listája

 
 
 
Partnereink:

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Az Országos Képzési Jegyzékről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (OKJ) szerint

Az állam által elismert szakképesítéseket az OKJ tartalmazza.

Szakképesítés: Egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, a szakmai és vizsgakövetelménye jellemzően több saját modult*, illetve más szakképesítéssel közös modul(oka)t is tartalmazhat.

*Szakmai követelménymodul: a szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések esetén annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi, a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai kompetenciáját;

Az OKJ jelenleg 489 már 552 db un. alapszakképesítést rendszerez.

Az OKJ tartalmazza

a) a kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítéseket,

b) az iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben is oktatható szakképesítéseket,

c) a kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatható szakképesítéseket, továbbá

d) a szakképesítés-ráépüléseket és a rész-szakképesítéseket.

Az OKJ-ban kell meghatározni

a) a szakképesítés azonosító számát, szintjét és megnevezését,

b) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés képzés-szervezési formától függő adott időtartamát (az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok számát, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszámot),

c) a szakképesítések szakmacsoportját és szakközépiskolai ágazat szerinti besorolását,

d) annak a megjelölését, hogy a szakképesítés az esti, a levelező, a távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend szerinti képzésben oktatható,

e) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei meghatározására a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter megnevezését (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter). Szakképesítésért felelős miniszternek szakképesítésenként egy miniszter nevezhető meg.

Figyelem!

Az országos képzési jegyzékben található fent felsorolt adatok megkönnyítik a szülők és a tanulók szakmaválasztását, továbbá az általános iskola 7-8 évfolyamán tanító pedagógusok pályaorientációs tevékenyégét.

Értelmező rendelkezések az OKJ alkalmazásában (jó tudni):

Részszakképesítés:

Legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai és vizsgakövetelménye egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza.

A részszakképesítések száma jelenleg 149 db

Szakképesítés-ráépülés:

A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre épül, jellemzően saját modul(oka)t tartalmaz, újabb munkakör(ök) ellátására képesít.

Egy szakképesítés-ráépülés több szakmai előképzettségként elfogadhat szakképesítésre is ráépülhet.

Figyelem!

Az államilag elismert szakképesítések iskolai rendszerű szakképzés és iskolarendszeren kívüli szakképzés keretében is tanulhatók.

A szakképzés megszerzésére irányuló képzés lehet:

  • kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben indítható

  • kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben indítható

  • iskolai rendszerű szakképzésben és iskolarendszeren kívüli szakképzésben egyaránt indítható

Képzési idő:

Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma van előírva.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám van meghatározva.

A képzés munkarendje:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak alapján nappali, esti, levelező, távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend szerinti képzések.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az OKJ-ban meghatározott óraszámban megtartott képzés (tanfolyami képzés) vagy távoktatás.

Iskolai végzettség:

A szakképesítéseknek van olyan csoportja (21 szint), amelynek tanulásához nem szükséges befejezett általános iskolai végzettség.

Vannak olyan szakképesítések, amelyek általános iskolai végzettséghez kötöttek és vannak olyanok, amelyek érettségihez kötöttek (vagy utólag is lehet érettségi vizsgát tenni).

Vannak olyan szakképesítések, amelyek egy meglévő szakképesítésre épülnek.

És van felsőfokú végzettséghez (diploma) kötött szakképesítés is.

Képzési szint:

Az oktatás, mint folyamat az ismerek, készségek átadása tekintetében az egyszerűtől halad a bonyolult felé, minél összetettebb egy adott oktatási program, minél bonyolultabb az oktatás tartalma, annál magasabb az oktatás szintje.

Képzési szintek meghatározás kiemelésekkel

 

Szint

                           Meghatározás

ISCED* szint

 

21

alapfokú részszakképesítés, amely az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a speciális szakiskolai képzésben, illetve a HÍD II. programban szerezhető meg

2

 

 

 

 

31

alsó középfokú részszakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a speciális szakiskolai képzésben, illetve HÍD II. programban szerezhető meg

3

 

32

alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

3

 

33

alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül

3

 

34

középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg

3

 

 

35

 

középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül.

3

 

 

51

felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

4

 

 

52

felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

4

 

53

felső középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött, szakképesítésre épül

4

 

54

emeltszintű szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg

4

 

55

emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül

 

4

 

62

felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés

 

5

* Az oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszere (angol nyelvű rövidítése szerint ISCED)

AZ ISCED azáltal, hogy összehasonlíthatóvá teszi a különböző oktatási rendszereket kiváló lehetőséget kínál a szakemberek számára, hogy a nemzeti oktatási rendszerek komparatív elemzése alapján következtetéseket vonjanak le egy-egy adott oktatási-képzési rendszer fejlettségére, hatékonyságára és a lakosság képzettségi szintjére vonatkozóan.

Figyelem!

Kimaradt az jegyzékből „a középiskola befejező évfolyamához kötött” szakképesítési szint meghatározása (érettségi végzettség nélkül).

Sok olyan tanuló van, aki a középiskola befejező évfolyamának elvégzés után nem akar, vagy nem tud érettségi vizsgát tenni, ezeknek a tanulóknak is biztosítani olyan szakképesítések tanulását, amelyek megfelelnek végzettségükből adódó képességeiknek.

Régen volt ilyen szint, ezért javasoljuk új 51 szint bevezetését az alábbi szöveggel és tartalommal!

51 Jellemzően fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott

bemeneti kompetenciákra,

szakmai előképzettségre vagy a

középiskola befejező évfolyamának elvégzésére épül. (ISCED szint 4)

Szakképesítések listája itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum