SZÜLŐI PETÍCIÓ Milyen legyen az állami fenntartású iskola?

Klébelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)

Klebelsbergi iskolareform

Gebinens igazgatók az állami iskolákban?

Tankerületi központ az új fenntartó

Kevés a pedagógus az állami iskolákban

Mit vártak a szülők az állami fenntartástól

 
 
 
Partnereink:

Az „új” állami intézményfenntartás szerkezete 2017.

2017. január 1-jén a KLIK-ből kiváltak a járási tankerületek és az un. „tankerületi központok” részeként működnek tovább. A régi "KLIK" Klebelsberg Központ elnevezéssel folytatja tevékenységét, de fenntartói feladatai nem lesznek.

A pedagógus szakszervezetek és a pedagógus szakmai szervezetek elérték céljukat, a Kormány meghátrált és decentralizálta az állami iskolafenntartást. Győztek a pedagógusok! A Kormány egy huszárvágással megszűntette a KLIK-et mint állami intézmény fenntartót.

A decentralizálás lényege, hogy az állami intézményfenntartó központ (KLIK) helyébe állami fenntartóként, önálló költségvetési szervekként működő „tankerületi központok” léptek 2017. január 1-től. Ezentúl a 196 tankerületi igazgatóság helyett 59 darab „tankerületi központ” látja el az állami iskolafenntartás feladatait.

A „tankerületi központok” és az oktatásért felelős miniszter, mint irányító közé belép egy új középirányító szervezet, az oktatási központ (Budapest, Bajcsy Zsilinszky út).

A Klebelsberg Központ (az NKt. szerint oktatási központ) az oktatásért felelős miniszter egyes köznevelési fenntartói feladatkörébe tartozó feladatainak ellátására kijelölt szerv.

Figyelem!

A szakképző iskolák fenntartását és működtetését a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott  „szakképzési centrumok” végzik.

Végleg kettészakadt az állami iskolafenntartás!  

Állami fenntartású iskola

A „tankerületi központok” szervezeti egységeiként működnek továbbá OM-azonosítóval és keretgazdálkodással rendelkező jogi személyekként az egyes állami fenntartású iskolák.

Az iskola jogi személy, amely a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik.

A „tankerületi központ” által fenntartott iskola vezetője költségvetésének keretei között gazdálkodási, továbbá – a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és felmentés kivételével - munkáltatói jogokkal rendelkezik.

Az állami intézményfenntartás hierarchiája

OKTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER (irányító)

OKTATÁSI KÖZPONT (középirányító)

TANKERÜLETI KÖZPONT (fenntartó, működtető)

ISKOLA (végrehajtó)

Véleményünk szerint az EMMI továbbra is mintegy „vízfejként” fog működni, mivel semmilyen intézkedési joga (hatalma) nem lesz az iskolák felett. De ezt még nem érzékelik a minisztérium vezetői. Ugyan az a helyzet állt elő, mint az önkormányzati fenntartású iskolák esetén anno. Az egyházi fenntartású- és a magániskolák működéséhez sincs sok köze az oktatásért felelős miniszternek. Kicsúszott a kezéből az irányítás! Vagy soha sem volt. Jogszabályalkotással és hatósági ellenőrzésekkel irányíthat, de nem tudja befolyásolni az egyes iskolákban folyó pedagógiai munkát és gazdasági tevékenységeket. Fogalma sem lesz, hogy mi folyik az iskolákban és a tankerületi központokban, aminek a szülők és a tanulók isszák meg a levét. Sikeres lesz, az un. decentralizáció.

Még nem találkoztunk olyan pedagógussal, sem szülővel, aki értené az új fenntartói rendszert, de az iskolaigazgatók azonnal rájöttek, hogy itt van a „terülj asztalkám”, „szabad a gazda” és rávetették magukat a szülőkre és a pedagógusokra (az igazgató - saját hatáskörben - különbséget tehet a pedagógusok bére között).

Létrejöttek a nagy haszonnal működő gebines iskolák.

Reszkessetek szülők! Az iskolák szabadon turkálhatnak a zsebünkben.

Az új típusú gebines iskolákról itt találhatnak bővebb információt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=574&v=marad&fid=169&hol=bal

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum