Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj elvonása 2014.

Indokolatlan tanulóellenes intézkedések elemzése szülői nézőpontból

A tanulmányi ösztöndíjat a tanulók elsősorban élelmezésre, ruházatra, tanszerekre, utazásra (bérlet) vizsgamunkájuk anyagköltségére, osztálypénzre, sokszor a szalagavatóra, ballagási ruhára fordítják.

A tanulók iskolába járását és életnívóját veszélyezteti, ha nem kapják meg időben az ösztöndíjat vagy túlzott szigorral elvonják tőlük ezt a juttatást.

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj biztosítását és elvonását a 252/2016. Korm. rendelet szabályozza.

A kormányrendelet elsősorban gazdasági (szakmaszerkezeti) költségvetési és fegyelmezési nézőpontból készült, amely kihasználja a tanulók kiszolgáltatott helyzetét.

Kodifikációs vagy logikai hibák halmaza a Kormányrendeletben, avagy a szakiskolai tanuló szándékos büntetése

Feltöltés alatt...

 

 

 

 


MSZOE jogszabály módosító javaslatai a szakképzőiskolai tanulók veszélyeztetésnek elkerülés érdekében

Feltöltés alatt....

 


Megoldási javaslat

Javasoljuk, hogy az ösztöndíj büntető jellegű elvonása helyett vezessék be az támogatás meghatározott idejű felfüggesztését. Amennyiben a tanuló meghatározott időn belül kijavítja jegyeit, akkor kapja vissza jogosultságát az ösztöndíjra, visszamenőlegesen. Ezt lehet motivációnak nevezni!

A szakképző iskolai tanulmányi ösztöndíj folyósításának ellenőrzése

Jogszabály értelmében az iskola rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj folyósításának ellenőrzését a Nemzeti Szakképzési és Felnőtképzési Hivatal (NSZFH) végzi.

Mit ellenőriz az NSZFH? Átlagokat, a bukásokat, igazolatlan órák számát, azt csak az iskolában lehet ellenőrízni?

Ha az NSZFH késik a folyósítással, azt ki ellenőrzi, és milyen szankciók vannak. Összeférhetetlen, hogy az ösztöndíj folyósításának ellenőrzése is az NSZFH kompetenciája legyen.

Reméljük, hogy a elkövetkező hónapokban (években) nem késik a szakiskolai ösztöndíj folyósítása.

Figyelem! Ha késik, a pedagógusok havi bére, akkor ország-világra szóló botrány keletkezik. A pedagógus szakszervezetk sajtóhadjátratot indítanak, tüntetéseket szerveznek a bérelmaradások miatt. Hol vannak a tanulói szakszervezetek? Miért nem intézkednek?


Javaslat kártérítési felelősség előírására

Ha a szakképző iskola vagy az NSZFH hibájából késik az ösztöndíj folyósítása, akkor a mindenkori alapkamat 50 szeresének megfelelő kártérítés illeti meg tanulót.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum