Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Különórák (árnyékoktatás)

Árnyékoktatás

Iskolán kívüli oktatási piac

(Vázlatos elemzés szülői bejelentések és panaszok alapján)

A tanítás alacsony színvonala miatt szükséges, hogy a szülők – gyermekük szabadidejének terhére - „különórák” formájában igénybe vegyék a pedagógusok, oktatók, edzők  iskolán kívül végzet adóköteles munkáját.

„Különóra” szülői és tanulói nézőpontból

Az un. különórák lehetnek iskola által szervezett ingyenes és térítési díjas foglalkozások vagy a tanuló érdeklődését és a szülői ambíciókat is kielégítő és iskolán kívüli vagy iskolán belüli fizetős foglalkozások.

Művészeti különórák (hangszeres, balett, ének tanulás, stb.)

Sportfoglalkozások (úszás, labdarúgás, „külön torna”, gyógytorna)

Tanulást kiegészítő foglalkozások (felzárkóztatás, tehetséggondozás, idegen nyelv tanulása, stb.)

Tanulói terhelés

Általános iskolában a tanuló reggel 8 órától 16 óráig tartózkodik, utána egy-két óra utazás, majd tanulás a következő napra, házi feladat elkészítése

Középiskolában az érettségire való felkészítés és otthoni felkészülés további fokozott terhet jelent a tanulóknak.

Szakiskolában a napi 7-8 óra gyakorlati képzés jelentős fizikai és szellemi megterhelést jelent a kiskorú tanulók számára. Ráadásul 1-2 óra oda-vissza utazás is vár rájuk. A szakképzésben tanulóknak nyári összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venni, míg gimnáziumi társaik javában vakációznak.

A kiskorú tanulók iskolai terhelése napi 10-12 óra, ami messze meghaladja a felnőttek 8 órás munkaidejét. (Mikor játszanak gyermekeink?)

Ha a gyermekek vállalják, hogy tanítás előtt vagy után még különórákra is járnak, akkor átlagon felüli a fizikai, szellemi és lelki erejük.

Szülői kötelesség

A szülők felelőssége, hogy – anyagi lehetőségeihez mérten – segítsék gyermekeiket pótolni az iskolarendszer hiányosságait, és fel tudjanak készülni egy sikeres felnőtt életre.

Ugyanakkor a szülők felelőssége, ha testi, lelki kényszert alkalmazva különórákkal növelik a tanulók terhelését és elveszik tőlük a gyermekkorukat.

A szülők kötelessége megkövetelni a minőségi köznevelési szolgáltatásokat a nappali rendszerű ingyenes iskolai oktatásban, hogy gyermekeik különórák nélkül is tudjanak teljesíteni!!

Családok anyagi terhei

Az iskolába járó tanulók száma 1,2 millió fő, ebből a 720 ezer rászoruló tanuló részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ezért  a családnak nem áll módjában kóülönórára járatni gyermekét.

A rendszeresen vagy időlegesen „különórajárók” száma kb. 3-400 000 fő, akik évente 100-150 000 forinttal járulnak hozzá az árnyékoktatás bevételeihez.   

A különórák költségei szelektálják a tanulókat családjuk jövedelmi helyzetük alapján.  

A tanulást segítő pénzdíjas különórákat a szülők sokszor a család anyagi erején felül is megvásárolják  gyermeküknekk (adósság, szülői lemondás).

Különóra gazdasági nézőpontból

Állami oktatást kiegészítő tevékenység a szülők költségére!

Az árnyékoktatás volumene jelzi a magyar oktatás minőségét, alacsony színvonalát!

Az árnyékoktatás (különóra rendszer) jelzi, hogy az iskolai rendszerű oktatás nem készíti fel megfelelően a tanulókat az iskolai követelmények elsajátítására, az érettségire, a továbbtanulásra, a nyelvvizsgára, a művészetekre, a munkába állásra, a fizikai állóképességre, stb.   

A pénz javak másodlagos elosztása (ezért az állam támogatja)

Bérkiegészítés, nyugdíj kiegészítés (megélhetési oktatás)

Az árnyékoktatás évente kb. 40 milliárd forint legális és illegális bevétel a pedagógusoknak, oktatóknak és az erre szakosodott vállalkozásoknak (tanfolyam)

Hirdetések nagy száma bizonyítja a piac életképességét (iskolai és iskolán kívüli hirdetések)

A különóra hirdetéseket nem ellenőrzik, pl. a szakmai képesítést és egyéb követelményeket (kontárok, adóelkerülés, szélhámosság, stb.)

Bizonyítványárusítás az interneten (büntetendő cselekmény)

Óraadás csak másodállásban végezhető

Be kell jelenteni a munkaadónak (intézményvezető)

Fáradt pedagógus nem jól teljesít a munkahelyén (az iskolában)

Feketegazdaság, feketemunka, magas jövedelem

Az óraadás adóköteles jövedelem

Számlás (adózott vagy számla nélküli bevétel (adócsalás)

Egyéni foglalkozás (átlag 3000 Ft/ óra)

3-5 fős csoportos foglalkozás (egy óra alatt többszörös bevétel)

Tanfolyami szint (20-40-100 000 Ft/1-2-4 hét)

Az árnyékoktatás (különóra) célcsoportja

Felzárkóztatásra szorulók (korrepetálás) és tehetséggondozást igénylő tanulók (lás fent)

Javítóvizsgára utasított tanulók

Érettségire történő felkészítésben résztvevők  

Egyetemi, főiskolai előkészítő tanfolyamokra járók

Nyelvvizsgára történő felkészítést igénybe vevők

Javítóvizsga a nyári szünetben potenciális ügyfél a 250 000 megbuktatott tanuló

Hirdetések útján (3000 Ft óradíj)

Felkészítés a javítóvizsgára 30-50 óra (90-150 000 Ft/fő)

Egyik iskolában megbuktatják, a másik iskolában a kollega felkészíti a tanulót és fordítva.

Érettségi vizsgára történő felkészítést igénylő tanulók

Az érettségire való felkészítés az iskola kötelező feladata. Ugyanakkor sok iskola délután pénzdíjas felkészítő foglalkozásokat szervez tanulói számára, vagy külsős szakértőket (céget) hív meg az iskolába, hogy tanfolyam keretében készítsék fel a tanulókat az vizsgára.

Egyetemi, főiskolai előkészítő tanfolyam

Jogszabályváltozások miatt újra indultak az egyetemi előkészítők, mivel az felsőoktatási intézmények válogathatnak a jelentkezők között a szóbeli vizsga bevezetésével. Az intézmény megismeri a  tanfolyam résztvevőit és előnybe részesti őket a felvételnél.

Nyelvvizsgára történő felkészítés

Az iskolai nyelvoktatás kudarca. A tanulóknak 100-200 ezer forintba kerül a nyelviskolai nyelvtanulás.

A középiskola nem készíti fel a tanulókat a középfokú (B2) nyelvvizsgára, amely kimeneti követelmény a felsőoktatási intézményekben akkor is, ha ott nem folyik nyelvi képzés. Nyelvvizsga papír hiányában az évek folyamán 50-60 000 hallgató került ki a felsőoktatási intézményekből diploma nélkül.

Virágzik a nyelvvizsga papírok piaca. 50 Ft egy hamis papír, 400 000 Ft egy valódi bizonyítvány ára.

És így tovább 40-50-60 milliárdig!

.

Az iskoláztatás indokolatlan költségei itt! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=82&v=igen&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum