Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Pedagógus szakma vagy hivatás

A pedagógusok az állam megbízottai

Magyarország Alaptörvénye szerint a szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben köznevelési intézmények kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be;

Az Alaptörvény értelmében a szülők felelősek elsősorban gyermekeik iskoláztatásáért (de csak a tanuló 16 éves koráig).

Az Alaptörvény tehát a szülőt teszi felelőssé a gyermeke neveléséért, taníttatásáért, a pedagógusok ehhez szakmai segítséget nyújtanak.

Amellett, hogy szakmai szolgáltatást nyújt a szülőknek a pedagógus az állam megbízottja (közalkalmazott, közfeladatot ellátó személy).

A szülők azonban nem egyformán vannak tudatában kötelességüknek, és nem is egyformán hatékonyak kötelességük teljesítésében, sőt a szülők egy része inkább gondatlan és nem kompetens ezen a téren.

Az állam, miután a felelőséget a szülőkre ruházta, a pedagógusokon keresztül ellenőrzi, hogy a szülő teljesítette-e kötelességét.

A pedagógusok, mint az állam megbízottai, jelentik az iskolakerülőket, igazolatlan mulasztás esetén szabálysértési eljárást kezdeményeznek szülőkkel szemben és felfüggesztetik a családi pótlékot. A 16 éven felüli, már nem tanköteles kiskorú gyermekeket 30 óra igazolatlan hiányzás esetén eltávolítatják az iskolából. (Központilag előirt lemorzsolódtatás!)

A tanulók állandó a fegyelmezetlenségét jelenteni kell a szülőknek (intő, rovó) azon az alapon, hogy ők felelősek gyermekük taníttatásáért. Fegyelmi vétség esetén koncepciós fegyelmi eljárás keretében súlyos szankciókat léptetnek életbe a kiskorú gyermekekkel szemben.

A szülők megkérdezése nélkül – sokszor ellenükre - tanítják és megkövetelik a pedagógusok által elfogadott, a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben központilag előírt megtaníthatatlan mennyiségű tananyag ismeretét.

Ha a tanuló nem tudja, vagy nem akarja megtanulni a ráerőszakolt ismeretanyagot, akkor megbuktatják, javítóvizsgára utasítják, vagy évfolyamismétlésre ítélik, vagy megszűntetik tanulói jogviszonyát, ha elmúlt 16 éves.

Az állam, vagy az állami iskolafenntartó  fizetési kötelezettséget írnak elő az ingyenes köznevelésben, a pedagógusok behajtják a jogos vagy jogtalan követeléseket a szülőktől. (térítési díjak, kártérítések, osztálypénz, alapítványi befizetések, másolópapír, kréta, stb.)

Figyelem!

A pedagógusok felelősek a köznevelési rendszabályok végrehajtásáért és az oktatás minőségért.

A pedagógusbér emelése nem emeli az oktatás színvonalát!

Az óvodai iskolai nevelés célja a kiskorú gyermekek leválasztása családjukról

A fejezet készül…

 

Az iskolai oktatás és a pedagógusok szerepének túlértékelése

Az oktatás három fő területen történik; iskola, család és közösség. A család, a kortársak és a helyi közösség hatásaihoz hozzátehetjük még a televízió egyre növekvő hatását, valamint a többi médium befolyását.

A gyermek tanulásának legnagyobb része iskolán kívül történik, főként otthon.

A gyermekek születésüktől 16 éves korukig ébrenléti idejüknek kevesebb mint 15%-át töltik iskolában.

Az iskolában nincs elég idő az előírt tananyag átadására (megtanítására), megértésére (elsajátítására)

Az iskola jelenleg inkább gyermekmegőrző, mint oktatási intézmény.

Árnyékoktatás

Szülői Charta (szülői jogok és kötelességek) itt!

Szülőpolitika

Szülői jogok szülői státus

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Táborozás 2017.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (igazolatlan óra)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2017.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum