Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Pedagógus szakma vagy hivatás

Pedagógus sztrájk 2013.

Szülői egyesületek gratulálnak a pedagógus szakszervezeteknek, hogy megegyeztek az oktatási kormányzattal, csak meg ne bánják!

A kiegyenlített tájékoztatás érdekében tájékoztatjuk a szülőket a Pedagógus Sztrájkbizottság és a Kormány megállapodásáról. a megállapodást három pedagógus szakszervezet írta alá 2013. január 22-én, amelyhez további két szakszervezet csatlakozott 2013. január 30-án.

A megállapodás eredeti szövegének hiteles másolata aláírásokkal itt! Kis várakozás a PDF fájl megnyitásáig.

Örülünk, hogy elhárult a sztrájkveszély

Egy sikeres pedagógus sztrájk nemcsak százhúszezer pedagógust, hanem többszázezer munkavállaló szülőt is érintett volna, mivel az egyik szakszervezet felmérése szerint a pedagógusok többsége (92%) azt támogatta, hogy a sztrájk ideje alatt „az iskolákat zárva kell tartani, és a gyermekek elhelyezéséről a szülőknek kell gondoskodni!”

A Sztrájkbizottság elfogadta, hogy megállapodás érvényességi ideje alatt a részt vevő szakszervezetek – a benne foglalt kérdéskörökben – nem élnek a munkabeszüntetés szervezésének jogával.

A felek megállapodnak abban, hogy a Sztrájkbizottság 20%-os bértábla emelésére vonatkozó javaslatáról a szakszervezetek az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban tárgyalnak.

Ennek a pontnak az elfogadásával okafogyottá vált minden bérköveteléssel kapcsolatos sztrájkmegmozdulás.

MSZOE vélemény

A pedagógusok anyagi biztonságához, elégedettségéhez, motivációjához és ahhoz, hogy a „jó pedagógusok” visszatérjenek a pályára minimum 60 %-os béremelésre van szükség.

Az EMMI Oktatási Államtitkárság elérte, hogy a pedagógus életpálya modell megvalósításához 2012. évi sarokszámok között 75 milliárd forint lett tervezve, amelyet később az NGM javaslatára töröltek a költségvetésből (láttuk ezt a tervezetet). Ez azt jelentette volna, hogy 100 ezer pedagógus bérét lehetett volna 75 ezer forinttal emelni 2013. évben.

Azzal, hogy a pedagógus szakszervezetek megelégednek a biztosnak látszó 20%-os béremeléssel, tulajdonképpen cserbenhagyták a pedagógus életpálya-modell bevezetésért küzdő Oktatási Államtitkárságot. (Ez olyan, mintha a szülői egyesületek azért harcolnának, hogy ne legyen ingyenes tankönyvellátás, elég, ha 20 %-kal csökkentik a tankönyvcsomagok árát.)

A pedagógus szakszervezetek vállalták, hogy támogatják a köznevelési rendszer átalakítását

A szakszervezetek vállalták, hogy részt vesznek a jogalkotási folyamatokban, és a jogszabályok kiigazítására beadott szakmai javaslataikkal segítik az oktatási kormányzatot a döntéshozatalban.

A felek megállapodtak abban, hogy a szakszervezet szakértői kezdeményezők legyenek a szükséges jogszabályok elkészítésében és kialakításában. Ez a pont lehetőséget nyújt a köznevelésről szóló törvénynek az életpályával kapcsolatos rendelkezései áttekintéséhez, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a munka törvénykönyve szükséges átalakításához. Lehetőség nyílik azonban arra is, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez, illetve a köznevelésről szóló törvényhez kapcsolódó, a foglalkoztatás kérdéseit meghatározó kormányrendelet előkészítésében a szakszervezet szakértői kezdeményezők legyenek.

MSZOE vélemény

A megállapodás egyértelművé teszi, hogy öt pedagógus szakszervezet támogatja az új köznevelési törvényt, a pedagógus életpálya-modell intézményét, az iskolák állami fenntartásba vételét és a tanfelügyelet intézményét.

Helyi a szintű egyeztetés megvalósítása és az ágazati kollektív szerződés aláírása

Az állami intézményfenntartó központ egy munkáltató, amelyben nincsenek külön-külön munkáltatók, és a feladatszervezés járási tankerületi szinten történik. Ebből adódóan át kell alakítani a szakszervezeti érdekegyeztetés rendszerét.

Ha a szakszervezetek napi kapcsolatban lesznek a tankerületi igazgatóságokkal, akkor a foglalkoztatási és más problémákat gyorsan meg lehet oldani.

A miniszter a megállapodás alapul vételével vállalja, hogy az oktatásban működő szakszervezetek bevonásával 2013. július 31-ig elkészül és aláírásra kerül az ágazati kollektív szerződés, melyben a foglalkoztatás szabályait is rögzítik. Az ágazati kollektív szerződés aláírásával garantálja a foglalkoztatás szabályainak kialakítását.

MSZOE javaslat

A kollektív szerződés mellett létre kell hozni és el kell fogadni egy pedagógus etikai kódexet, amely rögzíti azokat az erényeket, amelyek a pedagógus hivatás gyakorlásához elengedetlenül szükségesek és magába foglalja azokat a tevékenységeket, amelyeket a pedagógusoknak kerülni kell a szülők és a tanulók bizalmának megszerzése érdekében, pl. szülőktől beszedet pénzek kezelése, ajándékok elfogadása, indokolatlan előmeneteli előny biztosítása, protekció, megtorló osztályzás, verbális erőszak, stb.) 

Az országos szülői egyesületek támogatják a pedagógus szakszervezetek alábbi követeléseit:

Támogatjuk, hogy harcolnak az intézmények szakmai önállóságáért, a HÍD programért

Egyetértünk azzal, hogy a kisiskolák az átlag csoport- és osztálylétszám alatt is működhessenek.

Támogatjuk, hogy minden iskolában legyen pedagógus munkakörben foglalkoztatott gyermek és ifjúságvédelmi felelős és főállású szabadidő felelős.

Támogatjuk a pedagógusok kötelező óraszámának (a tanulókkal való közvetlen foglalkozások) csökkentését.

MSZOE vélemény

A foglalkoztatással kapcsolatos munkajogi kérdések tisztázása a pedagógus érdekvédelmi szervezetek feladata, gondja.

Ugyan akkor szülői nézőpontból kifogásolható, hogy a pedagógusok tanítási időben (munkaidőben) különböző oktatási fórumokon, szakmai előadásokon, köznevelési konferenciákon vesznek részt.

Ha a tanulók késése a tanítási órákról igazolatlan mulasztásnak minősül, ugyanakkor, ha a pedagógusok késnek az óráról és felügyelet nélkül hagyják a tanulókat, akkor nem kerül sor munkajogi felelősségre vonásra.

Kifogásoljuk, hogy a pedagógus szabadságolások miatt az óvodákat nyáron egyre hosszabb ideig zárva tartják a munkavállaló szülők szabadsága terhére.

A megállapodás záradéka

A megállapodás érvényességi ideje alatt a Pedagógus Sztrájkbizottságban részt vevő szakszervezetek – a benne foglalt kérdéskörökben – nem élnek a munkabeszüntetés szervezésének jogával.

.

Figyelem!

A gyermekeik érdekében eljáró szülőknek is érdeke az oktatási kormányzat és a pedagógus szakszervezetek közötti megegyezés. A szülők érdeke, hogy jól fizetett, munkahelyi problémáktól mentes pedagógusok ideális körülmények között próbálják megtanítani gyermekeiket a megtaníthatatlan mennyiségű tananyagra.

A pedagógusok és a kormány közötti megállapodás értelmezése itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum