Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Pedagógus szakma vagy hivatás

Pedagógus sztrájk 2013.

Szülői egyesületek gratulálnak a pedagógus szakszervezeteknek, hogy megegyeztek az oktatási kormányzattal, csak meg ne bánják!

A kiegyenlített tájékoztatás érdekében tájékoztatjuk a szülőket a Pedagógus Sztrájkbizottság és a Kormány megállapodásáról. a megállapodást három pedagógus szakszervezet írta alá 2013. január 22-én, amelyhez további két szakszervezet csatlakozott 2013. január 30-án.

A megállapodás eredeti szövegének hiteles másolata aláírásokkal itt! Kis várakozás a PDF fájl megnyitásáig.

Örülünk, hogy elhárult a sztrájkveszély

Egy sikeres pedagógus sztrájk nemcsak százhúszezer pedagógust, hanem többszázezer munkavállaló szülőt is érintett volna, mivel az egyik szakszervezet felmérése szerint a pedagógusok többsége (92%) azt támogatta, hogy a sztrájk ideje alatt „az iskolákat zárva kell tartani, és a gyermekek elhelyezéséről a szülőknek kell gondoskodni!”

A Sztrájkbizottság elfogadta, hogy megállapodás érvényességi ideje alatt a részt vevő szakszervezetek – a benne foglalt kérdéskörökben – nem élnek a munkabeszüntetés szervezésének jogával.

A felek megállapodnak abban, hogy a Sztrájkbizottság 20%-os bértábla emelésére vonatkozó javaslatáról a szakszervezetek az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban tárgyalnak.

Ennek a pontnak az elfogadásával okafogyottá vált minden bérköveteléssel kapcsolatos sztrájkmegmozdulás.

MSZOE vélemény

A pedagógusok anyagi biztonságához, elégedettségéhez, motivációjához és ahhoz, hogy a „jó pedagógusok” visszatérjenek a pályára minimum 60 %-os béremelésre van szükség.

Az EMMI Oktatási Államtitkárság elérte, hogy a pedagógus életpálya modell megvalósításához 2012. évi sarokszámok között 75 milliárd forint lett tervezve, amelyet később az NGM javaslatára töröltek a költségvetésből (láttuk ezt a tervezetet). Ez azt jelentette volna, hogy 100 ezer pedagógus bérét lehetett volna 75 ezer forinttal emelni 2013. évben.

Azzal, hogy a pedagógus szakszervezetek megelégednek a biztosnak látszó 20%-os béremeléssel, tulajdonképpen cserbenhagyták a pedagógus életpálya-modell bevezetésért küzdő Oktatási Államtitkárságot. (Ez olyan, mintha a szülői egyesületek azért harcolnának, hogy ne legyen ingyenes tankönyvellátás, elég, ha 20 %-kal csökkentik a tankönyvcsomagok árát.)

A pedagógus szakszervezetek vállalták, hogy támogatják a köznevelési rendszer átalakítását

A szakszervezetek vállalták, hogy részt vesznek a jogalkotási folyamatokban, és a jogszabályok kiigazítására beadott szakmai javaslataikkal segítik az oktatási kormányzatot a döntéshozatalban.

A felek megállapodtak abban, hogy a szakszervezet szakértői kezdeményezők legyenek a szükséges jogszabályok elkészítésében és kialakításában. Ez a pont lehetőséget nyújt a köznevelésről szóló törvénynek az életpályával kapcsolatos rendelkezései áttekintéséhez, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a munka törvénykönyve szükséges átalakításához. Lehetőség nyílik azonban arra is, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez, illetve a köznevelésről szóló törvényhez kapcsolódó, a foglalkoztatás kérdéseit meghatározó kormányrendelet előkészítésében a szakszervezet szakértői kezdeményezők legyenek.

MSZOE vélemény

A megállapodás egyértelművé teszi, hogy öt pedagógus szakszervezet támogatja az új köznevelési törvényt, a pedagógus életpálya-modell intézményét, az iskolák állami fenntartásba vételét és a tanfelügyelet intézményét.

Helyi a szintű egyeztetés megvalósítása és az ágazati kollektív szerződés aláírása

Az állami intézményfenntartó központ egy munkáltató, amelyben nincsenek külön-külön munkáltatók, és a feladatszervezés járási tankerületi szinten történik. Ebből adódóan át kell alakítani a szakszervezeti érdekegyeztetés rendszerét.

Ha a szakszervezetek napi kapcsolatban lesznek a tankerületi igazgatóságokkal, akkor a foglalkoztatási és más problémákat gyorsan meg lehet oldani.

A miniszter a megállapodás alapul vételével vállalja, hogy az oktatásban működő szakszervezetek bevonásával 2013. július 31-ig elkészül és aláírásra kerül az ágazati kollektív szerződés, melyben a foglalkoztatás szabályait is rögzítik. Az ágazati kollektív szerződés aláírásával garantálja a foglalkoztatás szabályainak kialakítását.

MSZOE javaslat

A kollektív szerződés mellett létre kell hozni és el kell fogadni egy pedagógus etikai kódexet, amely rögzíti azokat az erényeket, amelyek a pedagógus hivatás gyakorlásához elengedetlenül szükségesek és magába foglalja azokat a tevékenységeket, amelyeket a pedagógusoknak kerülni kell a szülők és a tanulók bizalmának megszerzése érdekében, pl. szülőktől beszedet pénzek kezelése, ajándékok elfogadása, indokolatlan előmeneteli előny biztosítása, protekció, megtorló osztályzás, verbális erőszak, stb.) 

Az országos szülői egyesületek támogatják a pedagógus szakszervezetek alábbi követeléseit:

Támogatjuk, hogy harcolnak az intézmények szakmai önállóságáért, a HÍD programért

Egyetértünk azzal, hogy a kisiskolák az átlag csoport- és osztálylétszám alatt is működhessenek.

Támogatjuk, hogy minden iskolában legyen pedagógus munkakörben foglalkoztatott gyermek és ifjúságvédelmi felelős és főállású szabadidő felelős.

Támogatjuk a pedagógusok kötelező óraszámának (a tanulókkal való közvetlen foglalkozások) csökkentését.

MSZOE vélemény

A foglalkoztatással kapcsolatos munkajogi kérdések tisztázása a pedagógus érdekvédelmi szervezetek feladata, gondja.

Ugyan akkor szülői nézőpontból kifogásolható, hogy a pedagógusok tanítási időben (munkaidőben) különböző oktatási fórumokon, szakmai előadásokon, köznevelési konferenciákon vesznek részt.

Ha a tanulók késése a tanítási órákról igazolatlan mulasztásnak minősül, ugyanakkor, ha a pedagógusok késnek az óráról és felügyelet nélkül hagyják a tanulókat, akkor nem kerül sor munkajogi felelősségre vonásra.

Kifogásoljuk, hogy a pedagógus szabadságolások miatt az óvodákat nyáron egyre hosszabb ideig zárva tartják a munkavállaló szülők szabadsága terhére.

A megállapodás záradéka

A megállapodás érvényességi ideje alatt a Pedagógus Sztrájkbizottságban részt vevő szakszervezetek – a benne foglalt kérdéskörökben – nem élnek a munkabeszüntetés szervezésének jogával.

.

Figyelem!

A gyermekeik érdekében eljáró szülőknek is érdeke az oktatási kormányzat és a pedagógus szakszervezetek közötti megegyezés. A szülők érdeke, hogy jól fizetett, munkahelyi problémáktól mentes pedagógusok ideális körülmények között próbálják megtanítani gyermekeiket a megtaníthatatlan mennyiségű tananyagra.

A pedagógusok és a kormány közötti megállapodás értelmezése itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum