Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Iskola nélkül maradt 16 éven felüli (nem tanköteles) tanulók helyzete a felvételi eljárás után

Az általános iskolát 2017-ben sikeresen befejező16 éven felüli - már nem tanköteles –tanulók többségét kiveti magából az oktatási rendszer. Mehetnek, ahová akarnak.

Mehetnek a felnőttoktatásba vagy a felnőttképzésbe tanulni vagy az utcára.

Ezek a kiskorú gyermekek a Munkatörvénykönyve szerint - szüleik megkérdezése nélkül is -munkát vállalhatnak, elmehetnek közmunkásnak (egyelőre), „jobb esetben” eltartatják magukat a szüleikkel.

Megér egy próbát, hogy szeptember 1. után sem hagyják abba az iskolakeresést, hátha találnak maguknak olyan számukra is megfelelő nappali rendszerű középfokú iskolát, amelyik felvesz őket, ha megígérik, hogy jól viselkednek.

Figyelem!

Ha az iskolából kimaradt 16 éven felüli tanulóknak megjön az eszük, vagy meggondolják magukat, akkor egy, akár két év kihagyása után is beiratkozhatnak valamelyik nappali tagozatos iskolába és - mintha semmi sem történt volna - továbbfolytatják tanulmányaikat egy középfokú iskolába.

Törvény értelmében a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet a nappali rendszerű iskolai oktatásban, amelyikben betölti a 24. életévét.

Ezt még nem mondta senki ezeknek a gyerekeknek. Miért? Azért mert senkit sem érdekel, vagy azért mert nem tudnak róla a pedagógusok?

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Táborozás 2017.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (igazolatlan óra)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2017.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum