Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: KÖZÉPFOKÚ felvételi eljárás KIFIR 2017.

Bukott tanulók részvétele a felvételi eljárásban

Buktatás félévben

A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

[2016-2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. EMMI rendelet 4. § (1)]

Az általános iskola 2017.február 15-ig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az 5. 6. 7. évfolyamok év végi és a 8. évfolyam félévi tanulmányi eredményeit.

Pedagógus etikai norma

A pedagógusok nagy előszeretet buktatják meg tanulóikat egy-egy tantárgyból félévben azzal a „pedagógiai” szándékkal, hogy majd jobban fog tanulni a gyerek.

Nem gondolnak arra, hogy ezzel kiszolgáltatják a tanulót a felvételt hirdető középfokú iskoláknak.  Lehet, hogy a tanulónak év végén négyes-ötös átlaga lesz, de a félévi buktatás megpecsételheti sorsát.

A pedagógus empátia és szakértelem teljes hiánya, ha félévben egy vagy két tantárgyból megbuktatják a rájuk bízott tanulókat, tudva azt, hogy a jelentkezési lapra rá kell írni az elégtelen osztályzatot. Vagy leget, hogy úgy akarnak bosszút állni a tanulókon, hogy egész életükre „elmeszelik”.

Jóérzésű, szakmailag felkészült pedagógus nem buktat meg félévben nyolcadikos tanulót, mert nem csak a gyermeket ítéli el, hanem saját magát is, hogy még „kettesre" sem tudta megtanítani az előírt tananyagot.

Félévi buktatásról bővebben itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=kezdolap.php#hir356

Buktatás a tanév végén

Ha tanuló felvételt nyert valamelyik középfokú iskola 9. évfolyamára, akkor 2017. június 22-24. között beiratkozhat az adott iskolába.

A felvétel feltétele, hogy a tanuló igazolja az általános iskolai tanulmányok sikeres befejezését (bizonyítvány).

A már felvételt nyert, de a tanév végén megbuktatott, javítóvizsgára utasított tanuló nem tudja bemutatni az általános iskolai bizonyítványát a júniusi beiratkozásnál, ezért az iskolaigazgató és a szülő közötti megállapodás tárgya, hogy az iskola biztosítja-e a tanuló helyét a sikeres javítóvizsgáig.

Ha túljelentkezés volt az adott középfokú iskolában, akkor az iskola nem fog kockáztatni és felvesz egy másik tanulót. Ha kevés a jelentkező, akkor magától érthető, hogy elfogadják a sikeres javítóvizsga után kiadott általános iskolai bizonyítványt.

Sikeres javítóvizsga után - a szabad iskolaválasztás jogán - a szülő bármelyik középfokú iskolába kérheti gyermeke felvételét, ha ott van üres férőhely.

Ha a sikeres javítóvizsga után sehová sem veszik fel a tanköteles tanulót, akkor a jegyzőhöz kell fordulni elhelyezési kérelemmel, hogy biztosítson számára iskolát, ahol teljesítheti tankötelezettségét.

Ha a szülő nem íratja be tanköteles gyermekét iskolába, akkor szabálysértést követ el.

Figyelem!

Ha a 8. évfolyamra járó tanköteles tanuló a javítóvizsgán is megbukik, akkor évfolyamot kell ismételnie.

A javító vizsgát csak jogszabálysértés esetén lehet megismételni.

16 éven felüli, nem tanköteles tanuló bukása a 8. évfolyam végén

Ha a már nem tanköteles tanulónak nem sikerül a javítóvizsga, akkor csak a felnőttoktatásban folytathatja tanulmányait, vagy kimarad az iskolai oktatásból (lemorzsolódik).

Bővebb információ a javítóvizsgáról itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=292&v=marad&fid=85&hol=jobb

Tankötelezettség: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=157&v=igen&hol=jobb

Intézményesített buktatás: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=384&v=marad&fid=85&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum