Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: KÖZÉPFOKÚ felvételi eljárás KIFIR 2017.

Bukott tanulók részvétele a felvételi eljárásban

Buktatás félévben

A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

[2016-2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. EMMI rendelet 4. § (1)]

Az általános iskola 2017.február 15-ig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az 5. 6. 7. évfolyamok év végi és a 8. évfolyam félévi tanulmányi eredményeit.

Pedagógus etikai norma

A pedagógusok nagy előszeretet buktatják meg tanulóikat egy-egy tantárgyból félévben azzal a „pedagógiai” szándékkal, hogy majd jobban fog tanulni a gyerek.

Nem gondolnak arra, hogy ezzel kiszolgáltatják a tanulót a felvételt hirdető középfokú iskoláknak.  Lehet, hogy a tanulónak év végén négyes-ötös átlaga lesz, de a félévi buktatás megpecsételheti sorsát.

A pedagógus empátia és szakértelem teljes hiánya, ha félévben egy vagy két tantárgyból megbuktatják a rájuk bízott tanulókat, tudva azt, hogy a jelentkezési lapra rá kell írni az elégtelen osztályzatot. Vagy leget, hogy úgy akarnak bosszút állni a tanulókon, hogy egész életükre „elmeszelik”.

Jóérzésű, szakmailag felkészült pedagógus nem buktat meg félévben nyolcadikos tanulót, mert nem csak a gyermeket ítéli el, hanem saját magát is, hogy még „kettesre" sem tudta megtanítani az előírt tananyagot.

Félévi buktatásról bővebben itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=kezdolap.php#hir356

Buktatás a tanév végén

Ha tanuló felvételt nyert valamelyik középfokú iskola 9. évfolyamára, akkor 2017. június 22-24. között beiratkozhat az adott iskolába.

A felvétel feltétele, hogy a tanuló igazolja az általános iskolai tanulmányok sikeres befejezését (bizonyítvány).

A már felvételt nyert, de a tanév végén megbuktatott, javítóvizsgára utasított tanuló nem tudja bemutatni az általános iskolai bizonyítványát a júniusi beiratkozásnál, ezért az iskolaigazgató és a szülő közötti megállapodás tárgya, hogy az iskola biztosítja-e a tanuló helyét a sikeres javítóvizsgáig.

Ha túljelentkezés volt az adott középfokú iskolában, akkor az iskola nem fog kockáztatni és felvesz egy másik tanulót. Ha kevés a jelentkező, akkor magától érthető, hogy elfogadják a sikeres javítóvizsga után kiadott általános iskolai bizonyítványt.

Sikeres javítóvizsga után - a szabad iskolaválasztás jogán - a szülő bármelyik középfokú iskolába kérheti gyermeke felvételét, ha ott van üres férőhely.

Ha a sikeres javítóvizsga után sehová sem veszik fel a tanköteles tanulót, akkor a jegyzőhöz kell fordulni elhelyezési kérelemmel, hogy biztosítson számára iskolát, ahol teljesítheti tankötelezettségét.

Ha a szülő nem íratja be tanköteles gyermekét iskolába, akkor szabálysértést követ el.

Figyelem!

Ha a 8. évfolyamra járó tanköteles tanuló a javítóvizsgán is megbukik, akkor évfolyamot kell ismételnie.

A javító vizsgát csak jogszabálysértés esetén lehet megismételni.

16 éven felüli, nem tanköteles tanuló bukása a 8. évfolyam végén

Ha a már nem tanköteles tanulónak nem sikerül a javítóvizsga, akkor csak a felnőttoktatásban folytathatja tanulmányait, vagy kimarad az iskolai oktatásból (lemorzsolódik).

Bővebb információ a javítóvizsgáról itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=292&v=marad&fid=85&hol=jobb

Tankötelezettség: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=157&v=igen&hol=jobb

Intézményesített buktatás: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=384&v=marad&fid=85&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum