Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Ingyenesség a köznevelésben

  

„Zsebpénz” a gyermekeknek, vagy „zsebpénz” az iskolának?

(Megkérdeztük a szülőket)

A gyermekek tanulók számra adott zsebpénz fontos nevelési eszköz lehet, ha a szülő vállalja a felelősséget, hogy figyelemmel tudja kísérni, mire használja gyermeke a kapott összeget, és ha egyáltalán megengedi a család jövedelmi helyzete.

Ott ahol nehézségbe ütközik az iskolai ebédpénz befizetése, ott nem beszélhetünk zsebpénzről.(600 ezer szociálisan rászoruló, 200 ezer éhező gyermek életében a zsebpénz csak illúzió.)

A zsebpénz formái és mértéke

A zsebpénz lehet rendszeres, ami heti 100-500 forinttól akár napi 500-1000 forintig terjed (ebben sokszor benne van a reggeli ára is).

Lehet alkalmi (amikor marad erre a célra felhasználható pénze a szülőknek).

Lehet jutalom, pl. otthoni munkáért, jó viselkedésért, jó tanulmányi eredményért (bár ennek nevelő hatása vitatható).

Lehet pénzbeli ajándék névnapra, születésnapra (karácsonyra azért nem illik boritékban pénzt adni a gyerekeknek).

A rendszeres zsebpénz adása lehet nevelési eszköz a pénzzel való gazdálkodás megtanulásához, a család pénzügyi helyzetének (nehézségeknek) a megismeréséhez, stb.

A rendszeres zsebpénz biztosítása a szülői bizalom megnyilvánulása, a gyermeknek nem kell „kunyerálni”, nem mindig kell megokolni, hogy mire használja a pénzt. A zsebpénz intézményével a szülő megelőzheti, hogy gyermeke önkényesen elvegyen pénzt szüleitől vagy osztálytársaitól, nem kell kölcsön kérni a barátoktól. Szülői bizalom jele lehet egy közös családi kassza is, amiből a gyermek bármikor kivehet, ha szüksége van rá.

Tanulói nézőpontból a zsebpénz a saját igények önálló és azonnali kielégítéséhez szükséges Sok gyermek családi ajándék vásárlására is fordítja saját pénzét.

A zsebpénz veszélyei

A zsebpénz összege nagyban függ a gyermek, tanuló életkorától! Már óvodás korban is el lehet kezdeni némi zsebpénz „folyósítását”, pláne, ha a gyermek hajlamos s gyűjtögetésre, de akkor is, ha saját örömére szeretné elkölteni.

Iskoláskorban már veszélyes is lehet a zsebpénz, ha a gyermek esetleg alkoholra, dohánytermékre, vagy kábítószer vásárlásra fordítja a kapott összeget.

Veszélyekkel járhat a rendszeres zsebpénz, ha a zsebesek kifigyelik a gyermek költekezési szokásait és kizsebelik vagy a nagyobb gyermekek megtámadják az utcán. Persze ez a felnőttekkel is előfordulhat.

„Takarékoskodás”

Más szempont a takarékoskodásra nevelés kérdése.

A devizahitelek és a diákhitelek időszakában nem jellemző a gyermekek és diákok a tanulószerződés juttatásokból, a szakiskolai ösztöndíjból, a diákmunka után járó munkabérből, esetleg a „zsebpénzükből” keletkezett megtakarításaikat pénzintézetekben helyezik el évi 2-4 százalékos kamatra.

A jelenlegi gazdasági helyzetben, ha a tanulók pénzhez jutnak, akkor napi szükségleteik kielégítéséhez vagy adósságaik törlesztéséhez használják fel.

A kiskorú tanulókat befolyásoló pénzintézeti manővereket, pl. a tanulói takarékbélyeg árusítását, tanulói biztosítások kötését meg kell tiltani az iskolákban! Könnyen elérhető ügyfelek, iskolai nyomásgyakorlással.

Az ingyenes állami fenntartású iskola, mint illegális takarékszövetkezet

Spórkassza szülőknek vagy zsebpénz az iskolának?

Az iskolák „elő takarékossági” céllal, különböző pénzösszeget gyűjtenek szülőktől, ami 1 millió tanuló esetén évi 5-10 000 forint/fő befizetéssel számolva több milliárd forintot tesz ki.

Az iskolák szerint azért kell a szülőknek tanulóknak havi rendszerességgel különböző céllal, különböző összegű pénzeket befizetni az iskolának, mert így részletfizetési kedvezményt kapnak, a nagyobb iskolai pénzkövetelések teljesítéséhez, például: 

-   Az osztálypénz összege lehet évi egyszeri 1500-3000 forint/tanuló, de lehet havi 1500-3000 forint/tanuló is.

„Elő takarékosság” pedagógusnapi ajándékra, a pedagógiai programhoz kapcsolódó tanulmányi kirándulásra, erdei iskolára, múzeumi, színházi, uszoda belépőkre, vagy osztályterem festésre, kisebb javításokra, másolópapírra, krétára és más dologi kiadásokra, amelyeket az iskola költségvetésében kell tervezni.

-  Középiskolák sokszor a 9 évfolyamtól kezdődően gyűjtenek a ballagási ruhára, az érettségi tablóra, érettségi bankettra, havi 3000-10000 forint/fő, tíz hónapon keresztül.

Ez egy 25 fős osztályban 4 év alatt 3-10 millió forint 0 % kamatozású „szülői takarékbetétet” jelent.

-  Az állami fenntartású iskolában a pedagógusok által működtetett iskolai alapítványok évi 1500-3000-5000 forintos vagy havi 1000-1500 forintos csekket küldenek haza a tanulókkal a szeptemberi tanévkezdéskor. Az iskolai alapítványba kell küldeni az adó 1 %-át is.

„Zsebpénz” az iskolának pedagógusok bérkiegészítésére, jutalmazására, tanulmányi útra vagy tananyagfejlesztésre, stb.

Álláspontunk szerint az állami fenntartású iskola területén (az ebédpénzen kívül) semmilyen pénzt vagy adományt nem lehet gyűjteni! Önkénes alapon sem!

Milyen önkéntes befizetés az, amit az osztályteremben, az osztályfőnök és a többi szülő előtt kell megszavazni? Ki mer ellene szavazni?

Közérdekű bejelentés és javaslat az indokolatlan iskolai pénzkövetelések visszaszorítására

Szülői panaszok alapján közérdekű bejelentés formájában már jeleztük a Klebelsberg intézményfenntartó központnak (KLIK), hogy vizsgálja felül az általa fenntartott iskolák pénzgyűjtő és pénzbehajtó tevékenységét, és utasítsa az intézményvezetőket az illegális pénzkövetelések azonnali megszűntetésére.

Ha az állami iskolafenntartó központ nem utasítja az általa fenntartott iskolákat, hogy a tanulóktól és a szülőktől - az ebédpénzen kívül - semmilyen indokkal nem kérhetnek pénzbefizetést, akkor a szülői egyesületek Kormányhivatalhoz fordulnak az iskolákban folyó illegális pénzgyűjtő tevékenységek hatósági vizsgálata céljából.

A jól finanszírozott állami fenntartású iskolák akkor működnek etikusan, ha megtisztulnak az évtizedes pénzgyűjtő beidegződésektől és betartják az Alaptörvény ingyenes oktatásra vonatkozó rendelkezését.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Indokolatlan iskolai pénzkövetelések listája itt található!

Az iskoláztatás indokolatlan költségei

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum