Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Ingyenesség a köznevelésben

Iskolakezdés és a tanév költségei szülői panaszok alapján

A szülő nem mérlegelheti, hogy megvásárolja-e gyermeke oktatáshoz szükséges – helyi tantervben előírt - tanszereket, tankönyveket, felszereléseket, de megtagadhatja az indokolatlan iskolai pénzkövetelések kifizetését, ha meri!

Egyszeri indokolt (szükséges) kiadások tanévkezdés előtt iskolatípustól, évfolyamoktól és az iskola követeléseitől függően*

Tanszerek (írószerek, füzetek, vonalzó, tolltartó, stb.) 5 000-20 000 Ft

Felszerelések (tornafelszerelés, iskolatáska) 10 000- 30 000 Ft

Tankönyv** 5 000-25 000 Ft

Előírt ünnepi ruházat, cipő, egyenruha (bár tilos előírni a házirendben) 50 000-100 000 Ft

Összesen: minimum 70 000 Ft, maximum 175 000 Ft

*Az általános iskola 1. és 5 évfolyamán, továbbá a középiskola 9. évfolyamán a magasabbak a költségek.

**Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól nem lehet ráfizetést kérni a tankönyvcsomagra

Havi rendszerességgel fizetendő indokolt kiadások szeptembertől

Ebédpénz: 6-12 000 Ft/hó

Utazási költség (bérlet): 2-6000 Ft/hó

 

Ezek az iskoláztatás indokolt (valódi) költségei az állami fenntartású iskolákban, amelyeket a szülőnek vállalnia kell az ingyenes közoktatásban. Minden más pénzkövetelés jogszabálysértő, vagy a szülők önkéntes vállalásán múlik!

Indokolatlan iskolai pénzkövetelések

Hozzájárulás az iskola működtetéséhez, dologi kiadásokhoz, taneszközök beszerzéséhez, karbantartáshoz: (másolópapír, kréta, ellenőrző könyv*, függöny, virágtartó, kerítésfestés, zárjavítás, takarítás, stb.) évi 5 000-50 000 Ft

Ha az önkormányzati iskolafenntartó nem tudja biztosítani a működési költségeket, akkor ne működtessen iskolát!

Felesleges dolgok vásárlásának megkövetelése

Szükségtelen tankönyvek vagy egy tárgyból kettő tankönyv megvásároltatása: 2 000- 5 000 Ft

Felesleges kiadványok segédtankönyvek, munkafüzetek: 2-10 000 Ft

Drága nyelvkönyvek (tankönyvjegyzéken kívüliek): 3 000-8 000 Ft

Első évfolyamon felesleges, pl. a 12-24 darabos színes ceruza készlet: 500-3 000 Ft

Felesleges a drága, színes borítású füzeteket, tankönyveket bekötni (bekötőpapír): 1000- 2000 Ft

Általános jelenség, hogy az iskolák – minden empátia nélkül - olyan dolgokat is megvetetnek a szülőkkel, amelyeket a tanulók nem használnak.

Ingyenes közoktatási szolgáltatások jogszabályellenes megfizettetése

Tanítási időben szervezett tanulmányi kirándulás, erdei iskola: 10 000-50 000 Ft/fő

Iskolai sportköri tagdíj: 1 000- 2 000 Ft/hó

Tantervben előírt úszás- korcsolya oktatás költségei (sporteszköz és belépő): évi 10-20 000 Ft/fő

Ezeket a fent felsorolt jogszabálysértő iskolai pénzköveteléseket a szülőknek meg kell tagadni! Az erdei iskola egy oktatási forma, aminek a költségei benne vannak az iskola költségvetésében, külön pályázati pénzek is vannak rá, mégis behajtják a szülőktől a teljes költséget. Háromszoros finanszírozás!

 Legális és illegális pénzgyűjtés 10 hónapon keresztül

Osztálypénz: 0-5 000 Ft/fő/hó

Alapítványi befizetés: 500-2 000 Ft/fő/hó jobb iskolákban vagy magániskolákban 10 000 50 000 Ft/fő/hó

Pedagógusnapi ajándék: 500- 2000 Ft/fő/hó

Ballagási ruha, tabló (általános iskolában is), érettségi bankett: havi 2-10 000 Ft/fő/hó

Osztálykirándulás tanítási időn kívül (tanévenként kettő alkalom): 10-30 000 Ft

Külföldi kirándulás (tanítási időben 2-5 nap): 30 000-60 000 Ft

A szülő nem köteles fizetni ezeket az összegeket, de jobban teszi, ha fizet, mert kiközösítik gyermekét (mondják a szülők). A  tanuló nem köteles részt venni az osztálykiránduláson, ha szülei nem fizetnek, de milyen iskola az, amelyik otthon meri hagyni azokat gyermekeket, akinek családja nincs olyan anyagi helyzetben, hogy vállalja a költségeket. (Sok ilyen iskola van!)

 

A tanuló felkészülését segítő iskolán kívüli un. árnyékoktatás költsége

Magántanár (3 000 forint/óra): 30 000-60 000 Ft/év

Felkészítés a javítóvizsgára (3 000 forint/óra): 30 000-60 000 Ft/év

Emeltszintű érettségire való felkészítés: 20 000 Ft/tanfolyam

Egyetemi előkészítő tanfolyam: 20 000- 40 000 Ft

Felkészítés nyelvvizsgára + nyelvvizsga díja: 40 000-100 000 Ft

A tanulás-tanítás alacsony színvonala miatt szükséges, hogy a szülők igénybe vegyék a pedagógusok iskolán kívül végzet adóköteles munkáját.

A másodállásban végzett munka miatt a pedagógusok fáradtan mennek be az iskolába. 

A szülők fizetőképességének figyelembe vétele

A 20/2012. évi EMMI rendelet 83. § (2) bekezdése szerint: „A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni

a)           minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul,”

A jogalkotó érzi a szülők anyagi terhelhetőségének korlátait, ezért előírta a szülői nyilatkozat kötelező beszerzését. Ha a szülő úgy nyilatkozik, hogy nem tudja vállalni a fizetést, akkor azt az iskola költségvetéséből vagy más szociális forrásból kell fedezni.

Sérti a szülők emberi méltóságát, ha kölcsön felvételére kényszerül vagy gyermeke nem kapja meg az adott pénzdíjas köznevelési szolgáltatást.

MSZOE vélemény

A felsorolt szükséges kiadások, az önkéntesen vállalt, ezért indokolt kiadások és az indokolatlan szülői kiadások - a szülők pénztárcáját terhelő árnyékoktatás költségeivel együtt - évente kb. 40-60 milliárd forintot tesznek ki.

Azt reméljük, hogy az állami fenntartású iskolákban ezek a szokássá vált jogszabálysértő pénzkövetelések megszűnnek, és a költségvetés is le tud mondani ezekről az illegális bevételekről.

Az adatokat szülői panaszok és bejelentések alapján állítottuk össze, de sajnos nem egyedi esetek.

Az adatok könnyen ellenőrizhetőek, ha az utcán megkérdezik a szülőket.

Megjegyzés az óvodai pénzkövetelésekhez

Az indokolatlan, jogszabálysértő speciális pénzkövetelés az önkormányzati fenntartású óvodákra is jellemző tevékenység a tisztasági csomag, fa elszerelések, pl. paplan, a gyümölcs bevitele, az úszásoktatás-, lovaglás-, vívás-, nyelvoktatás költségeinek beszedése. Általános a csoport pénz gyűjtése. Az óvodai ballagás és annak költségei már évek óta terhelik a szülők pénztárcáját.

A munkavállaló szülő gyermekének elhelyezési költsége az óvoda 4-6-8 hetes zárva tartása idején az nem semmi.

További információ az iskolakezdés költségeiről itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum