Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Ingyenesség a köznevelésben

Osztálypénz, csoportpénz 2017.

(helyzetértékelés szülői panaszok alapján)

A törvényesen és etikusan működő  állami fenntartású iskolában, kollégiumokban és az önkormányzati fenntartású óvodákban semmilyen pénzt nem lehet követelni, sem kérni a szülőktől!

Szeptemberi szülői értekezletek egyik napirendje az osztálypénz, csoportpénz megszavaztatása. A szülők akkor is fizetnek osztálypénzt (csoportpénzt), ha tilos vagy meghaladja anyagi teherbíró képességüket, vagy nem látják át, mire fordítják a beszedett összegeket!

Az osztálypénz szedés több évtizedes hagyomány Magyarországon, csak az a baj, hogy az utóbbi években megváltozott a családok anyagi helyzete.  Nem csak az alacsonyjövedelmű szülőknek okoz problémát a gyermekük óvodáztatásával, iskoláztatásával járó kiadások mértéke, hanem azoknak is, akiknél az esetleges, kölcsönök, hitelek, lízingdíjak visszafizetése miatt egy fillérjük sem marad a hónap végére.

Az iskolákban gyakorlattá vált az osztálypénz, óvodákban „csoportpénz”, „eszközpénz beszedése, amely évi 2-3000 forinttól, havi(!) 500-1000-3000 forintig, a jobb középiskolában akár „havi” 10-20 ezer forintig terjedhet (szalagavató ünnepség, ballagási ruha, érettségi bankett lovas hintóval, nagy értékű ajándék a pedagógusoknak, stb.).

Egy éretségiző osztály pénzgyűjtése (szülői panasz alapján):

A 30 fős osztályban havi 2-3 ezer forinttal számolva havonta 60-90 ezer forint, egy tanévben (10 hónap) 600-900 000 forint osztálypénz gyűlhet össze. Négy tanévvel számolva ez 2,4-3,6 millió forint.

Ennyi pénz elköltése és elszámolása nem könnyű feladat, de minek ez az egész?

Nem javítja a szülői és tanulói közérzetet az osztálypénzből megvásárolt akármi, pláne akkor, ha egy családban két- három gyerek után kell fizetni!

A továbbiakban osztálypénz alatt az óvodai csoportpénzt is értjük.

Az indokolt (legális) pénzkövetelések szabályai

Az önkormányzati vagy az állami fenntartású óvoda vagy az iskola nem szedhet semmilyen pénzt az ingyenes köznevelési szolgáltatásokért. Csak a térítési díjas (pl. étkeztetési díj) és a jogszabályban előírt tandíjas (pl. gimnáziumban az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése) szolgáltatásokért lehet pénzt beszedni, de csak jogszabályban, vagy a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben.

 Szülői nyilatkozat (beszerzése kötelező)

20/2012. EMMI rendelet 83. § (2) bekezdése szerint:

 „A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul”

A szülő nyilatkozhat úgy is, hogy nem tud fizetni, ebben az esetben az iskolának kell kifizetni helyette a követelést.

A szülő nyilatkozhat úgy is, hogy nem akar fizetni, mert jogtalannak tartja a pénzkövetelést.

Az írásbeli nyilatkozat beszerzésének elmulasztása súlyos jogszabálysértés! 

Magyarországon kb. 760 000 gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulónak ingyenesen jár minden taneszköz, minden felszerelés és tankönyv valamit az étkeztetés, akiktől semmilyen indokkal nem lehet pénzt követelni.

A szülői nyilatkozatok nyilvántartása

Minden iskolában, óvodában, kollégiumban nyilván kell tartani a fizetési kötelezettség vállalásával vagy elutasításával kapcsolatos szülői nyilatkozatokat (dokumentumokat). Egy iskolában többezer ilyen szülői nyilatkozatot kell tárolni és megőrizni. Mi még egyet sem találtunk. Lehet, hogy nem szedtek pénzt?

A legális intézményi pénzkövetelések szabályait az házirendben kell rögzíteni (étkezési díj, térítési, tandíj).

Az osztálypénz illegális pénzügyi manőver, nem lehet előírni és nem lehet megkövetelni.

Figyelem! Fizetési korlátozások

„Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék – annak hiányában a szülői szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével – meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.” [229/2012. Kormányrendelet 34. § (3)]

A tanítási időn kívül szervezett nem ingyenes szolgáltatások igénybevétele nem kötelező!

Jogszabályi garancia az ingyenességre

Az állami intézményfenntartó központ, a települési önkormányzat, által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:

„b) általános iskolában és középfokú iskolában

be) a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok,

bk) a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola”

 [229/2012. Kormányrendelet 33. § (1)]

A szülői panaszok szerint, ezeket az ingyenes szolgáltatásokat is megfizettetik a szülőkkel az osztálypénzből vagy direktbe.  

Csak a tanítási időn kívül szervezett fakultatív "nem kötelező" programokért lehet pénzt kérni a fenti iskolaszéki korlátozások betartásával.

Pénzkezelési szabályok betartása

A számviteli jogszabályok értelmében az oktatási intézményeknek a szülőktől, tanulóktól beszedett minden forintról hivatalos elismervényt, kérésre számlát kell kiadni, be kell vételezni a pénzeket a házipénztárba, könyvelni kell, vagyis el kell számolni minden forinttal.

A csoportpénz, osztálypénz jogtalan előírása

Általános jelenség, hogy a nevelési és oktatási intézmények többsége áthárítja a szülőkre,a dologi kiadásokat (pl. óvodában ágynemű, gyümölcs, játék, stb., iskolában kréta, másolópapír, tisztasági eszközök, sok helyen még az ellenőrző könyvet is a szülőkkel vetetik meg) és a karbantartási, javítási, felújítási költségeket (bútorok, eszközök javítása, zárjavítás, vízcsapszerelés, osztály, csport termek, folyosók kifestése) vagy a tanítási időben szervezett ingyenes köznevelési szolgáltatások költségeit (pl. tanulmányi kirándulás, uszoda-, múzeumi belépő, erdei iskola, stb.). Ezeket eredetileg az óvoda, iskola költségvetésében kell tervezni.

Figyelem! Az tankerületi közponok nem mondhatják, hogy nincs pénz a dologi kiadásokra, mivel köztudott dolog, hogy többszáz miliárd fotinttal emelték az oktatási büdzsét.

Ezért az államifentartású iskolák igazgatóii sem mondhatják, hogy a tankerületi közponok nem finanszírozzák kellően az iskolák költségvetését. Akkor miért sírnak az iskolák, hogy nincs pénzük krétára, másolópapírra? Miért a szülőkkel fizettetik meg a dologi kiadások egy részét , és miért kérnek pénzt az ingyenes köznevelési közszolgáltatásokért?

Jogszabályi garancia az iskolán kívül szervezet foglalkozások ingyenességre

„A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így különösen projekt oktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása.” [110/2012. kormányrendelet (Nat.) 7. § (1)]

A szülői panaszok szerint, ezeket az ingyenes szolgáltatásokat is megfizettetik a szülőkkel.

Figyelem!

Sok helyen úgy próbálják a kikerülni az indokolatlan pénzbeszedéssel kapcsolatos jogszabályi tiltásokat, hogy nyíltan csoportpénz vagy osztálypénz gyűjtésre biztatják a szülőket, és/vagy beteszik a házirendbe a költségek átvállalásának szabályait, ami súlyos törvénysértés.

Az óvoda, iskola területén a szülők sem szedhetnek pénzt szülőtársaiktól.

Szülői panasz, hogy az illegális pénzkezelést elvállaló "szülői pénztáros" nem tud vagy nem akar elszámolni a rábízott, sokszor hatszámjegyű, pénzösszeggel, ami felveti a sikkasztás gyanúját. 

Nyomásgyakorlás és megalázó szankciók a „nem fizetőkkel” szemben

Két dolog miatt félnek a szülők a szeptemberi szülői értekezlettől. Először is az óvoda, illetve az osztályszintű szülői szervezet vezetőinek megválasztásától (vagy nincsenek jelentkezők, vagy sokan vannak). A másik probléma az osztálypénz, csoportpénz megszavazása.

Az osztálypénz vagy az óvodai csoportpénz szedésére és összegére legtöbbször az osztályfőnök, óvodapedagógus vagy valamelyik aktív szülő tesz javaslatot, amit a szülők egy része egyre magasabbra licitál.

Az a tény hogy az esemény az iskolában, óvodában a hivatalos szülői értekezleten, egy pedagógus jelenti be és szavaztatja meg az osztálypénz, csoportpénzt kimeríti a „nyomásgyakorlás” fogalmát. Melyik szülő mer ellentmondani?

A későbbiek folyamán a pénzbeszedő pedagógus vagy szülő felszólító levélben követeli az osztályközösség által „megszavazott” havi osztálypénzt, ha valaki nem tudja havi rendszerességgel fizetni, megalázó módon nyilvánosságra hozza a nem fizetők nevét az osztály tanulói előtt vagy kifüggesztik az "adósok" listáját a faliújságra. Legegyszerű módja az osztálypénz behajtásának, ha elektronikus levélben (e-mail) szólitják fel a szülőt, hogy fizessen.

Szokásos még az ellenőrző könyvben történő újabb és újabb pénzkövetelés vagy egyszerűen egy csekk hazaküldése a gyerekekkel.

A legcsúnyább intézkedés, amikor a tanítási időben szervezett ingyenes tanulmányi kirándulásról, múzeumlátogatásról, úszásoktatásról otthon hagyják a tanulót, vagy egy másik osztályba helyezik el (ami törvényben előírt fegyelmi büntetésnek számít), ha szülei nem járultak hozzá a költségekhez.

Az indokolatlan pénzkövetelések „indokai”

Fő indok: szegény az állam, szegénya KLIK, szegény az önkormányzat a költségvetési megszorítások miatt nincs elég pénz a nevelési, oktatási intézmények fenntartására, működtetésére.

Szegény óvodának, iskolának nincs pénze, a dologi kiadásokra, állagmegóvásra, karbantartásra, a megfelelő pedagógus és alkalmazotti létszámra, a szakmai szolgáltatásokra, stb. mert nem kap elég pénzt a fenntartótól. Majd a szülők megveszik, a hiányzó eszközöket, kiegészítik az étkezést, elvégzik a karbantartási munkákat.

A fenntartó alultervezi óvoda, iskola  pedagógiai programjának végrehajtásához elengedetlenül szükséges kiadásokat.

Sok fenntartó kiveteti az iskolák pedagógiai programjaiból az ellátandó feladatokat (pl. tanulmányi kirándulás, úszásoktatás, stb.), hogy azokat ne kelljen finanszírozni. Az iskola ezután a szülőkkel fizetteti meg a törvényben előírt kötelező feladatok költségeit.

Figyelem!

Az állami intézményfenntartó (KLIK)költségvetése állítólag felülről nyitott. Kerül, amibe kerül, finanszírozni kell a törvényben előírt köznevelési szolgáltatásokat, az általa fenntartott köznevelési intézményeket.

Ha az önkormányzatoknak nincs elég pénzük a köznevelési intézményei (bölcsődék, óvodák) fenntartására, működtetésére, akkor jelentsenek csődöt, de ne a szülőket hozzák kilátástalan helyzetbe.

 A szülői együttérzés hiánya

Sok tehetősebb szülő mellé áll ezeknek a sztereotip kifogásoknak, és egyre több osztálypénzt szavaz meg a szülői értekezleteken, hátha valamilyen előnyt szerez gyermekének. Nem törődnek azzal, hogy ezzel kétségbeesésbe kergetik a nehezebb helyzetben levő szülőtársaikat, akik belefásultak az ellenállásba, vagy félnek ellent mondani a hangadó szülőknek.

A szülők másik csoportja, az hiszi, hogy anyagi hozzájárulássával leteszi a gondot gyermeke neveléséről, azt mondja: én mindent megtettem (kifizettem), a többi az iskola dolga.

Szülői és tanulói és pedagógus etikai kódex

Az folyamatos óvodai iskolai pénzkövetelések nagyban befolyásolják az iskolahasználó, szülők, tanulók, pedagógusok közérzetét. Sok szülő mondja: „Azért nem megyek el az szülői értekezletre, mert megint pénzt kérnek tőlem.”

Az iskola a szülő ellen neveli a germeket. Sok gyermek mondja a szüleinek: „Milyen szülő vagy te, ha még egy vacak bécsi osztálykirándulást, vagy érettségi bankettet sem tudsz kifizetni, bezzeg a Kovács Józsi szülei...”

Mivel az jogszabályi előírások nem tudják megfékezni, az illegális pénzszerző tevékenységét, és az oktatási intézmények nem tanúsítanak önmérsékletet ezen a területen, ezért javasoljuk, hogy minden óvodában, iskolában készüljön etikai kódex (önkéntességen alapuló magatartási szabályzat).

Az "intézményi etikai kódex" - többek között –, tartalmazza, hogy az óvoda, iskola semmilyen indokkal nem kér pénzt az ingyenesség körébe tartozó szolgáltatásokért és megtiltja a csoportpénz, osztálypénz megszavaztatását és beszedését az oktatási intézmény területén. 

Az osztályközösségek által tanítási időn kívül szervezett kirándulás, vagy más megmozdulás, összejövetel az osztály szülői közösségének belügye, de nem lehet kötelezővé tenni sem a részvételt, sem a befizetést.

Az óvodai, iskolai magatartási kódex egyik alaptétele, hogy az esetleges csoportpénz, osztálypénz gyűjtése csak az oktatási, nevelési intézményen kívül történhet, és az adományozó szülők nevét az adatvédelmi szabályok szerint titkosan kell kezelni.

Nem a szülők zsebébe kell kutatni, nem a szülőket kell megvágni, van más lehetőség is közösségi pénz megszerzésére és hiteles felhasználására!

Pedagógusok Etikai kódexe itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=182&v=igen&hol=bal

Közhasznú Szülői Alapítványok létrehozása

Javasoljuk, hogy minden óvodába, iskolában alakuljon egy - az átláthatóság érdekében közhasznú minősítésű - Szülői Alapítvány. 

Alapító lehet egy szülői csoport, vagy egy szülő. Az Alapítvány székhelye az óvoda, iskola.

A szülői alapítvány sajátossága, hogy összeférhetetlenség miatt a pedagógusok nem lehetnek a tagjai.

 A szülői alapítvány célja lehet többek között:

Az óvodai nevelés és az iskolai oktatás színvonalának emelése.

A gyermekeik érdekében eljáró szülők összefogása az intézménybe járó, gyermekek, tanulók nevelési tanulási körülményeinek javítása érdekében.

A tanítási időn kívüli szabadidős programok anyagi támogatása.

A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, kulturális, sport és más versenyeken részt vevő tanulók felkészülésének anyagi támogatása, az eredményt elérők természetbeni és pénzbeli díjazása.

Az iskola érdekében kimagasló munkát végző szülők és pedagógusok jutalmazása.

Óvodai, iskolai szülői magatartási kódex megalkotása.

Együttműködés az iskolai (óvodai) szülői szervezettel, az iskolavezetéssel (óvodavezetéssel) és az iskolai tanulóközösséggel annak érdekében, hogy az érintettek minden tekintetben betartsák a köznevelés ingyenességére és az iskoláztatással (óvodáztatással) kapcsolatos állami támogatások kiosztására vonatkozó rendszabályokat.

Az alapítvány bevételi forrásai:

A fő pénzforrás a külső támogatók anyagi és természetbeni hozzájárulása (adományok gyűjtése), pályázatok elérése, szponzorok felkutatása. Az iskola vagy a fenntartó által átadott pénzek valamint a szülők és pedagógusok önkéntes befizetései.

Az iskola vagy a fenntartó által átadott pénzek, valamint a szülők és pedagógusok támogatása adójuk 1%-ával.

A befolyt összeget az alapítvány alapszabályában megfogalmazott célszerinti tevékenységek finanszírozására kell felhasználni. A pénzfelhasználásról a szülői kuratórium dönt.

Figyelem!

A szülői befizetések önkéntesek. A befizető szülők neve és az adomáy összeg titkos. A névszerinti adatokat csak a szülő kifejezett kérésére lehet nyilvánosságra hozni.

Jogorvoslat a jogtalan pénzkövetelésekre

A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal ellenőrzési feladata megszűnt. Akkor mit csinálnak?

Jogszabály értelmében: „A köznevelési feladatkörében eljáró oktatási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.”

Egy újabb törvény módosítás után a Kormányhivatal feladata lett az oktatás ingyenességére vonatkozó hatósági ellenőrzés.

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: „Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Ha igen, akkor miért nem?

Felmérések szerint évente több százezer szülői panasznak kellene beérkezni a Kormányhivatalokba, de a szülők szolidárisak az óvodával, iskolával, és az intézményfenntartóval szemben, vagy nem mernek megszólalni.

Az állami iskolafenntartó központot (KLIK) és a tankerületi igazgatókat nem érdekli az iskolák indokolatlan pénzkövetelése! Azt mondják, hogy ilyen tevékenység nincs a köznevelési intézményekben,  ezért nem lehet tiltani. Nem lehet tiltó utasítást kiadni minden jogszabálysértő intézkedés esetén.

A KLIK-hez beadott SZÜLŐI PETÍCIÓT lásd itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=500&v=marad&fid=169&hol=bal

Figyelem!

Az illetékesek szerint (oktatási hivatal, kormányhivatal. a KLIK, a települési önkormányzatok és más intézményfenntartók szerint az osztálypénz és a csoportpénz szedése a köznevelési intézményekben nem tiltott tevékenység! Véleményünk szerint ez nem igaz.

Az óvodai, iskolai szülői közösségeknek és a megfelelő hivatástudattal rendelkező pedagógusoknak kell fellépni az osztálypénz (csoportpénz) intézménye ellen.

Szülők ébresztő!

Szülői vélemények az osztálypénzről egy internetes fórumról itt található!

Tanulmányi kirándulás és az erdei iskola ingyenessége itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum