Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

FELHÍVÁS

 

HELYI SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPÍTÁSÁRA

 

 

1.    Minden emberben él egy vágy, hogy gondolatait, eszményeit együttes szerveződéssel valósítsa meg.

 

2.    Az egyesülési-jog lehetővé tette minden állampolgár számára, hogy magán és közügyei gyakorlására, védelmére, céljainak megvalósítására egyesületet hozzanak létre és működtessenek.

 

3.    Az egyesülési-jog alapvető szabadság-jog, amelyet a Magyar Köztársaság elismert.

 

4.    A Szülők Egyesülete a Gyermekekért a szülők által létrehozott pártpolitikától mentes, gazdasági és más érdekszervezetektől független, önkéntes civil szervezet legyen.

 

5.    Olyan egyesületet kell létrehozni, amely a szülők gondolatait valósítja meg, a szülők által felvetett problémákkal foglalkozik, és a szülők érdekeit képviseli.

 

6.    Az egyesület olyan célokat jelöljön meg, amiket a szülők elfogadnak, és követni tudnak.

 

7.    Fő feladat, olyan oktatási rendszer kialakításának szorgalmazása, amely eladható tudást, képességet ad az iskolából kikerülőknek.

 

8.    Csak a szülők segítségével képzelhető el az oktatási rendszer megújulása. A szülőknek kell kiállni amellett, ami jó és a szülőknek kell elutasítaniuk azt, illetve szembeszállni azzal, ami nem jó, vagy nem helyes.

 

9.    Végső célunk a gyermekek felkészítése az önálló és eredményes felnőtt életre az oktatás segítségével és hangsúlyozni a szülők szerepét ebben a folyamatban.

 

10.Sokan mondják, hogy a szülők közönyösek, fásultak, nem érdekli őket az, ami az iskolában történik. Ez így nem igaz. Nincs olyan szülő, aki ne reszketne gyermeke biztonsága, jövője miatt. De van rossz szülői közérzet! A szülők nagy része tájékozatlan, és felkészületlen az új szerepére, amit a közoktatási törvény biztosít számukra. Kinek a feladata felkészíteni a szülőket új szerepükre? A szülőket a szülőkön keresztül lehet és kell megközelíteni.

 

11.Az is mondják, hogy a szülők nem tudják megszervezni magukat. Ezért kérjük a szülőket, szorgalmazzák helyi szülői egyesületek kialakítását, és minél több szülőt vonjanak be az egyesületi munkába.

 

12.Kérjük a szülőket, hogy működjenek együtt egymást segítve a jobb, barátságosabb iskoláért és a jobb szülői közérzetért.

 

Tanácsadás és dokumentumok az alapításhoz a Magyarországi Szülők Országos Egyesületének szolgáltató irodájában:

Levél cím: 1144 Bp. Ond vezér park 4. 5/122.

Tel/fax:787-7854

E-mail: mszoe@upcmail.hu

Honlap: www.mszoe.hu

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum