Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

FELHÍVÁS

 

HELYI SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPÍTÁSÁRA

 

 

1.    Minden emberben él egy vágy, hogy gondolatait, eszményeit együttes szerveződéssel valósítsa meg.

 

2.    Az egyesülési-jog lehetővé tette minden állampolgár számára, hogy magán és közügyei gyakorlására, védelmére, céljainak megvalósítására egyesületet hozzanak létre és működtessenek.

 

3.    Az egyesülési-jog alapvető szabadság-jog, amelyet a Magyar Köztársaság elismert.

 

4.    A Szülők Egyesülete a Gyermekekért a szülők által létrehozott pártpolitikától mentes, gazdasági és más érdekszervezetektől független, önkéntes civil szervezet legyen.

 

5.    Olyan egyesületet kell létrehozni, amely a szülők gondolatait valósítja meg, a szülők által felvetett problémákkal foglalkozik, és a szülők érdekeit képviseli.

 

6.    Az egyesület olyan célokat jelöljön meg, amiket a szülők elfogadnak, és követni tudnak.

 

7.    Fő feladat, olyan oktatási rendszer kialakításának szorgalmazása, amely eladható tudást, képességet ad az iskolából kikerülőknek.

 

8.    Csak a szülők segítségével képzelhető el az oktatási rendszer megújulása. A szülőknek kell kiállni amellett, ami jó és a szülőknek kell elutasítaniuk azt, illetve szembeszállni azzal, ami nem jó, vagy nem helyes.

 

9.    Végső célunk a gyermekek felkészítése az önálló és eredményes felnőtt életre az oktatás segítségével és hangsúlyozni a szülők szerepét ebben a folyamatban.

 

10.Sokan mondják, hogy a szülők közönyösek, fásultak, nem érdekli őket az, ami az iskolában történik. Ez így nem igaz. Nincs olyan szülő, aki ne reszketne gyermeke biztonsága, jövője miatt. De van rossz szülői közérzet! A szülők nagy része tájékozatlan, és felkészületlen az új szerepére, amit a közoktatási törvény biztosít számukra. Kinek a feladata felkészíteni a szülőket új szerepükre? A szülőket a szülőkön keresztül lehet és kell megközelíteni.

 

11.Az is mondják, hogy a szülők nem tudják megszervezni magukat. Ezért kérjük a szülőket, szorgalmazzák helyi szülői egyesületek kialakítását, és minél több szülőt vonjanak be az egyesületi munkába.

 

12.Kérjük a szülőket, hogy működjenek együtt egymást segítve a jobb, barátságosabb iskoláért és a jobb szülői közérzetért.

 

Tanácsadás és dokumentumok az alapításhoz a Magyarországi Szülők Országos Egyesületének szolgáltató irodájában:

Levél cím: 1144 Bp. Ond vezér park 4. 5/122.

Tel/fax:787-7854

E-mail: mszoe@upcmail.hu

Honlap: www.mszoe.hu

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum