Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: SZÜLŐPOLITIKA

Szülői Charta

(ajánlás iskolai szülőknek)

A javasolt 10 pontos Szülői Charta a szülői jogokkal párhuzamosan meghatározza a szülői kötelességeket is. Az Magyarország Alaptörvénye szerint a szülők elsősorban felelnek gyermekeik neveléséért, taníttatásáért, ezért a Szülői Charta iránymutatás lehet számukra jogaik érvényesítéséhez, kötelezettségeik teljesítéséhez és befolyásolhatja az egymással és az iskolával szembeni viselkedésüket.

1. 

A szülőknek joguk van gyermekeik nevelésére - megkülönböztetés nélkül a bőrszínükre, etnikai hovatartozásukra, nemzetiségükre, hitükre, nemükre vagy gazdasági helyzetükre.

A szülőknek kötelességük gyermekeiket úgy nevelni, hogy felelősséget érezzenek egymás és egy humánus világért.

2. 

A szülőknek joguk van elsőbbségük elismertetésére a gyermekeik nevelése terén.

A szülőknek kötelességük gyermekeiket felelősségteljesen nevelni, és őket nem elhanyagolni.

3.  

A szülőknek joga van teljes mértékig hozzáférni a hivatalos oktatási rendszerhez - gyermekeik igényeinek, tehetségének és képességeinek megfelelően.

A szülők kötelesek partnerként viselkedni az oktatásban gyermekük iskolájával szemben.

4.  

A szülőknek joga van a gyermekükre vonatkozó minden információhoz való hozzájutásra az oktatási intézményekben.

A szülőknek kötelessége megadni a gyermekik iskolájának minden olyan lényeges információt, mely a közösen szorgalmazott nevelési célok megvalósítását szolgálja.

5. 

A szülőknek joguk van azt az oktatási formát választani, amelyik legközelebb áll meggyőződésükhöz és azokhoz az értékekhez, amelyeket fontosnak tartanak gyermekeik nevelése során.

A szülőknek kötelessége jól tájékozott módon és lelkiismeretesen kiválasztani, hogy gyermeke milyen oktatásban részesüljön.

6.  

A szülőknek joguk van ahhoz, hogy a hivatalos oktatási rendszer tiszteletet tanúsítson azon szellemi és kulturális háttér iránt, amelyet ők biztosítanak gyermekeik számára.

A szülőknek kötelességük gyermekiket más emberek és mások meggyőződésének tiszteletére nevelni.

7. 

A szülőknek joguk van befolyást gyakorolni a gyermekik iskolája által követett irányvonalra.

A szülőknek kötelességük személyes elkötelezettséget vállalni gyermekük iskolája, mint a helyi közösség lényeges eleme iránt.

8. 

A szülőknek és szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy aktívan konzultáljanak az oktatásügyi hatóságok oktatáspolitikájáról, minden szinten.

A szülőknek kötelességük önmaguk és érdekeik képviseletére minden szinten demokratikus képviseleti szervezeteket fenntartani.

9. 

A szülőknek joguk van ahhoz, hogy anyagi támogatást kapjanak az államtól, hogy pénzügyi segítséget fogadjanak el ahhoz, hogy gyermekeik tanulni tudjanak.

A szülőknek kötelességük, időt és személyes részvételt áldozni gyermekeiknek és iskoláiknak, hogy támogassák őket a nevelési, oktatási célok elérésében.

10 

A szülőknek joguk van hozzá, hogy a hivatalos szervek részéről magas szintű oktatási szolgáltatások kínálatában részesüljenek.

A szülőknek kötelességük segíteni egymást, hogy javítsák készségeiket, mint elsődleges nevelők és partnerek a család és iskola kapcsolatban.

Figyelem!

Pedagógusok hangoztatják, hogy a szülők és a tanulók először teljesítsék kötelességeiket és csak utána harcoljanak jogaikért.

A szülő csak akkor tudja teljesíteni jogszabályokban előírt kötelezettségeit és csak akkor tudja betartani gyermeke nevelésével, oktatásával kapcsolatos szabályokat, ha a köznevelés rendszere biztosítja számára azokat a feltételeket, és a feltételek igénybevételéhez szükséges jogosítványokat, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljesítse kötelezettségeit.

Szülői jogokról és a szülői státuszról bővebben itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=161&v=igen&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum