Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: SZÜLŐPOLITIKA

Szülői Charta

(ajánlás iskolai szülőknek)

A javasolt 10 pontos Szülői Charta a szülői jogokkal párhuzamosan meghatározza a szülői kötelességeket is. Az Magyarország Alaptörvénye szerint a szülők elsősorban felelnek gyermekeik neveléséért, taníttatásáért, ezért a Szülői Charta iránymutatás lehet számukra jogaik érvényesítéséhez, kötelezettségeik teljesítéséhez és befolyásolhatja az egymással és az iskolával szembeni viselkedésüket.

1. 

A szülőknek joguk van gyermekeik nevelésére - megkülönböztetés nélkül a bőrszínükre, etnikai hovatartozásukra, nemzetiségükre, hitükre, nemükre vagy gazdasági helyzetükre.

A szülőknek kötelességük gyermekeiket úgy nevelni, hogy felelősséget érezzenek egymás és egy humánus világért.

2. 

A szülőknek joguk van elsőbbségük elismertetésére a gyermekeik nevelése terén.

A szülőknek kötelességük gyermekeiket felelősségteljesen nevelni, és őket nem elhanyagolni.

3.  

A szülőknek joga van teljes mértékig hozzáférni a hivatalos oktatási rendszerhez - gyermekeik igényeinek, tehetségének és képességeinek megfelelően.

A szülők kötelesek partnerként viselkedni az oktatásban gyermekük iskolájával szemben.

4.  

A szülőknek joga van a gyermekükre vonatkozó minden információhoz való hozzájutásra az oktatási intézményekben.

A szülőknek kötelessége megadni a gyermekik iskolájának minden olyan lényeges információt, mely a közösen szorgalmazott nevelési célok megvalósítását szolgálja.

5. 

A szülőknek joguk van azt az oktatási formát választani, amelyik legközelebb áll meggyőződésükhöz és azokhoz az értékekhez, amelyeket fontosnak tartanak gyermekeik nevelése során.

A szülőknek kötelessége jól tájékozott módon és lelkiismeretesen kiválasztani, hogy gyermeke milyen oktatásban részesüljön.

6.  

A szülőknek joguk van ahhoz, hogy a hivatalos oktatási rendszer tiszteletet tanúsítson azon szellemi és kulturális háttér iránt, amelyet ők biztosítanak gyermekeik számára.

A szülőknek kötelességük gyermekiket más emberek és mások meggyőződésének tiszteletére nevelni.

7. 

A szülőknek joguk van befolyást gyakorolni a gyermekik iskolája által követett irányvonalra.

A szülőknek kötelességük személyes elkötelezettséget vállalni gyermekük iskolája, mint a helyi közösség lényeges eleme iránt.

8. 

A szülőknek és szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy aktívan konzultáljanak az oktatásügyi hatóságok oktatáspolitikájáról, minden szinten.

A szülőknek kötelességük önmaguk és érdekeik képviseletére minden szinten demokratikus képviseleti szervezeteket fenntartani.

9. 

A szülőknek joguk van ahhoz, hogy anyagi támogatást kapjanak az államtól, hogy pénzügyi segítséget fogadjanak el ahhoz, hogy gyermekeik tanulni tudjanak.

A szülőknek kötelességük, időt és személyes részvételt áldozni gyermekeiknek és iskoláiknak, hogy támogassák őket a nevelési, oktatási célok elérésében.

10 

A szülőknek joguk van hozzá, hogy a hivatalos szervek részéről magas szintű oktatási szolgáltatások kínálatában részesüljenek.

A szülőknek kötelességük segíteni egymást, hogy javítsák készségeiket, mint elsődleges nevelők és partnerek a család és iskola kapcsolatban.

Figyelem!

Pedagógusok hangoztatják, hogy a szülők és a tanulók először teljesítsék kötelességeiket és csak utána harcoljanak jogaikért.

A szülő csak akkor tudja teljesíteni jogszabályokban előírt kötelezettségeit és csak akkor tudja betartani gyermeke nevelésével, oktatásával kapcsolatos szabályokat, ha a köznevelés rendszere biztosítja számára azokat a feltételeket, és a feltételek igénybevételéhez szükséges jogosítványokat, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljesítse kötelezettségeit.

Szülői jogokról és a szülői státuszról bővebben itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=161&v=igen&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum