Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Tanulók védelme a szakképzésben

Tanulói szakszervezet

A tanulók szervezett védelme 2011. óta nem működik Magyarországon, mivel a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénybe nem került be az alábbiakban idézett a fontos tanulói jogosítvány.

.

A közoktatási törvény (Kt.) 11. § (2) bekezdése szerint:

„A szakközépiskola és a szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon folyó gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére [Mt. 18. §, 19. §, 21. §, 22. § (1)–(2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 26–27. §, 102. § (2) bekezdés és a (3) bekezdésének b)–c) pontja]. A tanuló foglalkoztatására – a szakképzésről szóló törvény eltérő rendelkezésének hiányában – alkalmazni kell továbbá a Munka Törvénykönyve 104. §-ának (1)–(4) bekezdését, 124. §-ának (1) bekezdését, 125. §-ának (1)–(2) bekezdését, 129/A. §-ának (2)–(6) bekezdését, valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A tanulószerződés megkötésekor, az abból eredő jogok és kötelezettségek teljesítésekor az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében – a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint (Mt. 199–202. §) – jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót, munkáltatón a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a tanulói jogviszonyt, szakszervezeten a tanulói szakszervezetet kell érteni.”

Az MSZOE érdekvédelmi munkájának egyik eredmény volt, hogy ez a bekezdés bekerült a tanulói jogokról szóló paragrafusok közé anno.

Azt vártuk, hogy a „tanulói szakszervezetek”, hasonlóan a pedagógus szakszervezetekhez képviselni fogják a szakképzésben tanuló diákokat a munkajogi kérdésekben (bérvitákban) és megakadályozzák a kiskorú tanulók az óta is folyó kizsákmányolását, és fellépnek a gyermekmunka megszűntetése ügyében.

Persze a szülők és a szakképzésben tanuló diákok sem ismerték a „tanulói szakszervezet” fogalmát, vagyis fogalmuk sem volt, erről az érdekvédelmi fórumról pedig több „felnőtt” szakszervezet is működtetett „tanulói” szakszervezetet. (Állítólag most is része a működésüknek.)

A szakképző iskolákat nem érdekli, hogy velük tanulói jogviszonyban levő tanulókat, milyen munkajogi sérelem éri a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzésben.

Azóta módosították a Munka Törvénykönyvét is, de természetesen az iskolai rendszerű gyakorlati képzésben résztvevő tanulókra is vonatkoznak mindazon jogok, amelyeket Munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére, különös tekintettel a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezésekre.

Tanulói szakszervezetet működtetet a MAGYAR KÖZOKTATÁSI és SZAKKÉPZÉSI SZAKSZERVEZET (MKKSZ)

Érdeklődni lehet MAGYAR KÖZOKTATÁSI és SZAKKÉPZÉSI SZAKSZERVEZET központi irodájában Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 34. III/5. Telefon: 06-1-216-9813, 06-1-216-8134

Szülők ébresztő!

Oda kellene figyelni a szakképzésben tanuló kiszolgáltatott gyermekeikre!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum