Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Érettségi 2017.

Szülők az érettségi vizsgabizottságokban!

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. évi kormányrendelet 17. § (1) bekezdése szerint az igazgató a vizsgáztató tanárok megbízásának megküldésével egyidejűleg felkéri az iskolai szülői szervezetet, az iskola diákönkormányzatát, hogy képviselője útján kísérje figyelemmel az érettségi vizsga előkészítését, megszervezését, lebonyolítását. Ha az iskolában nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás folyik, az igazgató a felkérést megküldi az illetékes kisebbségi önkormányzatnak is.

A társadalmi kontroll a felkérés első napjától az eredményhirdetést követő negyedik munkanap végéig, ha a vizsgabizottság döntése ellen jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, a jogerős döntésnek megfelelő intézkedés megtételét követő munkanap végéig működik az érettségi vizsga tisztasága és emberségessége érdekében.

A felkérés elmulasztása jogszabálysértés.

A szülői és tanulói jelenlét az iskolai vizsgabizottságokban garancia lehet az érettség vizsgák tisztaságára, a korrupció és a protekció feltárására, megakadályozására, mivel az érettségi vizsgán nagy értéke lehet egy indokolatlan jeles osztályzatnak. Egy rosszabb érettségi osztályzat pedig tönkre teheti a legjobb tanuló továbbtanulási esélyeit is.

Az iskolai szülői szervezet joga és kötelessége őrködni az érettségi vizsga tisztasága felett, és fellépni szabálytalanságokkal szemben, amelyet akár a tanulók, akár a pedagógusok követnek el, de a tapasztalatain szerint a szülők nem akarnak, nem mernek részt venni a vizsgabizottságok működésének ellenőrzésében.

De a vizsgabizottság munkájában hivatalosan közreműködő szülői képviselők megelégszenek azzal, hogy képviselőik kávéval, frissítőkkel és finom ételekkel kínálják az érettségi vizsgabizottság tagjait az osztálypénzből. (Szendvics anyukák.)

A szülők és diákok felkészítése a közreműködésre

Már jóval az igazgató felkérése előtt meg kell kezdeni azoknak az önkéntes szülőknek, illetve diákoknak a felkészítését, akik majd képviselik ezeket a szervezeteket a vizsgabizottságban. Az érettségin több vizsgabizottság működik, nyilvánvaló, hogy nem csak egy közreműködőt kell delegálni, hanem bizottságonként egy-egy főt. Fontos, hogy legyen valaki, aki összefogja, és bizonyos értelemben irányítja a képviseleti munkát. Ajánlható a pótközreműködők felkészítése is. Célszerű felkérni szülőket és diákokat a 9., 10., 11. évfolyamról is, hogy tapasztalatokat szerezzenek a vizsgabizottság munkájáról.

Elvárható, hogy az igazgató a vizsgára jelentkezők, a vizsgabizottság tagjainak felkészítése mellett gondoskodik arról, hogy az iskolai szülői- és diákszervezetek közreműködő képviselői is megismerhessék a vizsgaszabályzatot és a vizsga lebonyolítási rendjét.

Megjegyzés:

Csak jól képzett szülők és diákok tudnak érdemben részt venni a vizsgabizottság munkájában. Reméljük, ez a tájékoztató anyag is segíti felkészülésüket, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megfelelő szinten tudják ellátni fontos képviseleti szerepüket az érettségi vizsgabizottságban.

A vizsgabizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek a fenntartó és a fent felsorolt szervezetek képviselői (a továbbiakban a fenntartó képviselője és a szervezetek képviselői együtt: vizsgabizottság munkájában közreműködők).

A tanácskozási jog sok mindent jelenthet. Elsősorban a részvétel jogát, amely azt jelenti, hogy a közreműködő szülői és diák képviselők jelen lehetnek minden olyan eseményen, ahol a vizsgabizottság tevékenykedik, betekinthetnek a vizsgairatokba, javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak valamennyi felmerülő kérdésben. Pozitív irányban befolyásolhatják a vizsgabizottság munkáját.

Véleményezési jog

A szülők, a diákok és a kisebbségi önkormányzat képviselőinek véleményét ki kell kérni többek között az írásbeli vizsga szervezésével, a szóbeli vizsganapok kijelölésével, beosztásával, a vizsgacsoportok kialakításával összefüggő igazgatói döntések meghozatala előtt.

Vagyis az igazgatónak konzultálnia kell a közreműködőkkel. Ezeken a megbeszéléseken érvényesíteni lehet a tanulók és a gyermekeik érdekében eljáró szülők igényeit, hiszen ők érzékelik elsősorban, mik azok a sokszor elhanyagolhatónak tűnő intézkedések, amelyek javíthatják a vizsgázók közérzetét ebben a feszült légkörben.

A közreműködők képviselőit a vizsgabizottság döntéseinek meghozatalával kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, és nem működhetnek közre közeli hozzátartozójuk vizsgáztatásában. A titoktartási kötelezettség nem a döntések ismeretére, hanem a döntések meghozatalával kapcsolatos bizottsági vitákra, szavazatokra, véleményeltérésekre stb. vonatkozik. Ez a kötelezettség nem akadályozza a közreműködőket abban, hogy a vizsga lényegéről és tevékenységükről megbízóiknak beszámoljanak.

A közreműködő szervezetek képviselője szükség esetén megkeresheti az Oktatási Hivatalt vezetőjét annak érdekében, hogy az érettségi vizsga törvényes megtartását veszélyeztető esemény esetén tegye meg a jogszabályban meghatározott intézkedését.

Videokamerák az érettségi a szóbeli vizsga helyszínein itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum