Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Pedagógusok Etikai Kódexe 2015.

A Pedagógus Etikai Kódex rendelkezéseinek megsértése etikai vétség

Az iskola, kollégiumi Házirend – mint tanulói etikai kódex – vétkes (szándékos) megszegése fegyelmi eljárást von maga után. A fegyelmi büntetés, akár az iskolából való eltávolítással is járhat.

Pedagógusok etikai vétsége

Etikai vétség a Kódex személyi hatálya alá tartozó pedagógusnak cselekménye, amellyel a Kódex, valamint a Kar Alapszabálya

 

rendelkezéseinek megsértését valósítja meg, s ezzel a nevelői  

 

illetve a nevelőoktató munkát meghatározó hatályos jogszabályi

 

előírásokba ütközik.

Figyelem!

Ha az etikai vétség jogszabályba ütközik, akkor az nem etikai vétség, hanem jogszabálysértés.

 

Az etikai vétség szankcionálása, az intézkedések

 

A Kar etikai vétséget elkövető tagjaival szemben az Etikai Tanács a következő intézkedéseket hozhatja:

 

 

 

 

 

a) figyelmeztetés;

 

b) a Kar általbiztosított kedvezmény, juttatás,jogosultság korlátozása,megvonása;

 

c) a Karban betöltött tisztségtől valómegfosztás.

 Az etikai vétséget elkövető pedagógussal szemben figyelmeztetést kell alkalmazni, az eljáró Etikai Tanács megítélése szerint etikai vétséggel

 ha kapcsolatban az összes körülmény mérlegelése alapján az etikus

 

magatartásra való felhívás is elegendő ahhoz, hogy szankció az etikai célja eléréséhez, az etikai vétség elkövetője a jövőben tartózkodjon a

 

normasértő magatartástól. A figyelmeztetéssel az Etikai Tanács rosszallását fejezi ki. 

 

A  Kar által biztosított kedvezmény, juttatás, jogosultság korlátozás intézkedés kiszabására akkor kerülhet sor,  ha az etikai vétség ezekkel kapcsolatos vagy annak,

 

elkövetője az eljáró Etikai Tanács megítélése alapján  –cselekményének súlya alapján – méltatlanná válik azokra.

 

 

 

A Karban betöltött tisztségtől való megfosztás intézkedés azzal szemben kiszabható ki, aki etikai vétséget megalapozó magtartásával méltatlanná válik a tisztség viselésére. 

 

 

 

Figyelem!

A Kar által biztosított kedvezmény, juttatás, jogosultság korlátozása és a Karban betöltött tisztségtől való megfosztás időbeli hatálya legfeljebb öt év lehet.

 

Az etikai eljárás megszűnése

 

Az etikai eljárás megszűnik az eljárás során hozott intézkedés jogerőre emelkedésével.

 

Az etikai eljárást meg kell szüntetni, ha

 

 

 

 

a)   annak tartalma alatt az eljárással felelősségre vont pedagógus munkajogi jogviszonya   megszűnt;

b)   a pedagógus a terhére rótt etikai vétséget nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható;

 

c)   a bejelentő bejelentését visszavonta

       

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum