Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: ÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Diétás étrend a nevelési, oktatási intézményekben

A nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő gyermek számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani [37/2014. EMMI rendelet 15. § (1)]

Diétás étrend meghatározása

A diétás étrend: olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá.

A diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használható fel, amely az adott diétás célra alkalmas.

Diétás étkeztetés az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban

A köznevelési intézményekben egyre több olyan gyermek van, aki orvos által diagnosztizált betegség miatt diétás étrendre szorul.  

Nem a szülőknek kell biztosítani a diétás étkeztetést rászoruló beteg gyermekének, hanem a gyermekétkeztetésért felelős önkormányzatoknak. (De a települési önkormányzatok pénzhiányra hivatkozva nem biztosítják a diétás étkeztetést.)

Ha az önkormányzatok közbeszerzési eljárás keretében gazdasági társaságokat bíznak meg a gyermekétkeztetési (közétkeztetési) feladatokkal, akkor a szerződésben minőségi, mennyiségi és más speciális, paraméterek betartását követelheti meg a pályázóktól (pl. diétás étrend biztosítása).

A közbeszerzési (gyermekétkeztetési) pályázatot elnyert Közétkeztető nem hivatkozhat a személyi, és tárgy feltételek hiányára, az alapanyagok beszerzésének nehézségeire. Meg kell oldaniuk a diétára szoruló gyermekek étkeztetését!

Ha a közbeszerzési eljárás kiírásában nem szerepel a diétás étkeztetés biztosításának feltétele, akkor kiíró önkormányzat összejátszik a pályázókkal.

Figyelem!

A helyi lakos szülőkön múlik, hogy megköveteljék a települési önkormányzattól, hogy olyan szolgáltatóval (közétkeztetővel) kössön közbeszerzési szerződést, aki biztosítja a diétás étkeztetést minden rászoruló tanulók számára.

Ha a települési önkormányzat vagy más intézmény fenntartó nem biztosítja a diétás étkeztetést az arra jogosult gyermekek számára, akkor felelősségre kell vonni!

A diétás étkeztetés igénye

Az iskolák 40 az óvodák 60%-ában van legalább egy olyan gyermek, aki orvos által diagnosztizált betegség miatt diétás étrendre szorul.

Bár az utóbbi években javult a helyzet, de a diétás étkeztetést a nevelési, oktatási intézmények 30 %-ában még mindig a szülők biztosítják a rászorulóknak.

A diétás étkeztetésre szoruló beteg gyermekek 15 %-ának megoldatlan a diétás étkeztetése, még a szülők sem tudják megoldani, ami tragédia!

Az óvoda, iskola és a pedagógusok felelőssége a diétás étkeztetésben

Van olyan iskola, ahol nincs diétás étkeztetés, mégsem engedik meg a szülőknek, hogy bevigyék az iskolába a gyermekük számára előírt diétás ételeket. Azt mondják, hogy nincs biztosítva étel higiénikus kezelése.

Az óvodákban általános gyakorlat, hogy a diétás étkeztetésre szoruló gyermekek szüleit rákényszerítik ara, hogy gyermeküket csak reggeli után vigyék be az óvodába és ebéd előtt vigyék haza, vagy mentessék fel a kötelező óvodába járás alól.

Figyelem!

Az óvoda és az iskola vezetése és az egyes pedagógus büntetőjogilag is felelősségre vonható, ha együttműködve a települési önkormányzattal megtagadja a diétás étkeztetésre szoruló, sokszor súlyosan beteg gyermekek étkeztetésének lehetőségét!

A diétás étrend

A diétás étrendet alkotó ételeket a megadott diétára való alkalmasságot befolyásoló anyag kizárásával kell elkészíteni, tárolni, szállítani, átadni a végső fogyasztónak, kizárva az ételek ilyen anyaggal való szennyeződésének lehetőségét.

A gluténérzékenyek részére szánt diétás ételek készítéséhez búza, rozs, árpa, zab vagy ezek keresztezett változatait tartalmazó élelmiszerek közül csak a gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről szóló uniós rendelet szerinti „gluténmentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek használhatók fel.

A diétás étrend előállításának feltételei

Diétás étrendet és diétás étlapot kizárólag dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember tervezhet, diétás étlapot pedig ilyen szakember felügyeletével lehet összeállítani.

A Közétkeztető gondoskodik arról, hogy a diétás étel készítését diétás szakács szakmai képesítéssel rendelkező személy végezze, vagy dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelje.

A Közétkeztető a diétás étrendet a nem diétás étrendtől elkülönítetten tünteti fel az étlapon.

(A Közétkeztető az étlapon feltünteti minden étkezés számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket. De minek?)

Figyelem!

A diétás étrendet az intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az intézmény főzőkonyháján vagy az intézményt ellátó Közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, akkor az adott Intézmény azt más – ilyen feltételekkel rendelkező – zétkeztetőtől rendeli meg. [37/2014. EMMIr. 17.§ (2)]

Ez azt jelenti, hogy az óvodai, iskolai étkeztetésért felelős szervezet a diétás étkeztetést igénylő gyermekek számára személyre szólóan rendeli meg a speciális diétás étrendet – akár egy étteremtől, vagy egy házhoz szállító vendéglátó egységet működtető vállalkozástól.

Miért kell ehhez „angol ész”?

Persze a megrendelt diétás ételt ki kell fizetni, nem lehet ellspórólni az árát!

A diétás étkeztetés hatósági ellenőrzése

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak való megfelelést a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásának helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási, fővárosi, kerületi hivatala (ellenőrző hatóság) ellenőrzi.

A Közétkeztető és az Intézmény az ellenőrzés során köteles az ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátani  a diétás étel készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt,  a diétdiétdietetikus,  a diétás szakács nevét, végzettségéről szóló okirati igazolást (37/2014. EMMIr. 17. §)

Tehát nem csak arról van szó. hogy a diétás étkeztetés biztosítása kötelező feladat a „gyermekétkeztető” számára, hanem arról is, hogy szülői panasz esetén kormányhivatalnak ellenőriznie kell diétás étel készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát is.

Szülők Figyelem!

Mit és hogyan ellenőrizzen a Kormányhivatal, ha a szülők nem mernek fellépni gyermekeik érdekében és nem követelik meg a táplálkozás-egészségügyi előírások betartását az óvodákban, iskolákban?

Használják ki, hogy van egy olyan "miniszteri rendelet", amelyik előírja (körülírja) az óvodai, iskolai diétás étkeztetés szabályait és harcoljanak azok ellen, akik tönkre akarják tenni gyermekeik egészségét.

A szülői közösségek és az egyes szülők, feladata a gyermekétkeztetés „színvonalának” társadalmi kontrollja!

A szülőknek kell fellépni azokkal szemben, akik megszegik a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos előírásokat.

A gyermekeik diétás étkeztetésre jogosult szülők érzékenyebbek gyermekük étkeztetésére, felkészültebbek a táplálkozási szabályok betartatására és betartatására. Legyenek szolidárisak egymással!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum