Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Fő menü: Szülői értekezlet tematikája

Írásos „útmutató” szülői értekezlethez

(Iskoláktól átvett és kiegészített anyag)

Útmutató (tájékoztatás) tartalma lehet többek között:

Tájékoztatás a reggeli ügyeletről

Iskolánk reggel 6 órától várja azokat a tanulókat, akiknek elsősorban szüleik korai munkakezdése miatt a szokásos 7:30-as iskolanyitás előtt felügyeletet igényelnek. A reggeli ügyelet mind az alsó, mind a felső tagozat számára nyitva áll. Az ügyelet alatt a gyerekek játszanak vagy készülnek az órákra.

A reggeli ügyelet helye ………...............………

 

Figyelem!

Jogszabály értelmében szülői igény esetén az iskola köteles reggeli kisétkeztetést biztosítani a tanulóknak.

Az egésznap nyitva tartó általános iskola

„Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.” [Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (2) bekezdés]

Figyelem!

Az egész nap nyitva tartó általános iskola intézményének bevezetésével okafogyottá vált „napközi” elnevezés.

Az általános iskola beiratkozásnál, vagy tanévkezdés előtt, legkésőbb az első szülői értekezleten, köteles a tanulókat és a szülőket írásban, illetve szóban tájékoztatni, azokról a szabályokról, amelyeket a szülőknek és a tanulóknak be kell tartani a 16 óráig - a szülő kérésére 17 óráig - tartó iskolai foglalkozásokon.

A nevelési-oktatási intézmény köteles a szülő írásbeli nyilatkozatát beszerezni, hogy kiskorú gyermeke számára igénybe kívánja-e venni a délutáni nem kötelező foglalkozásokat, vagy él a felmentés lehetőségével.

A délutáni foglalkozásokon minden tanuló köteles részt venni, ha a szülő nem kéri gyermeke felmentését. Ha a tanuló kikérés nélkül marad távol a délutáni foglalkozásról, akkor fegyelmi vétséget követ el, de a hiányzás nem minősül igazolatlan mulasztásnak.

Javaslat a délutáni foglalkozás ütemezésére

A délutáni foglalkozásokon a pedagógusok általában legalább két osztályból érkező gyerekeket gyűjtenek egy csoportba. A csoportok egy előre kijelölt tanteremben gyülekeznek minden nap, a tanítási órák után.

 Programjuk:

 • gyülekezés
 • ebéd
 • tanulás (felzárkóztatás, tehetséggondozás)
 • játék, sport (lehetőség szerint az iskolaudvaron)
 • uzsonnázás

Részletes információ az egésznap nyitva tartó általános iskoláról itt található!

Tanulószoba a középfokú iskolákban

A középfokú iskolának lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók a tanórák után az intézményen belül felkészüljenek a következő napok tanóráira. Tanári felügyelet és segítség mellett tanulhatnak és oldhatják meg a házi feladatot..

A tanulószoba látogatásáról haladási- és létszámnapló készül, így a pedagógusok és a szülők is megbizonyosodhatnak arról, hogy gyermekük mikor volt jelen.

A tanulószoba látogatása nem kötelező, de néhány tudnivalót érdemes megismerni:

 • a szülő kérheti az iskolát és kötelezheti gyermekét, hogy járjon a tanulószobára
 • pedagógusaink kérhetik a szülőket és javasolhatják nekik, hogy gyermekük részt vegyen a tanulószobán
 • az a gyermek, aki tanulószobára jár, rendszeresen kell, hogy járjon; csak betegség, kikérő vagy szülői kérés esetén lehet hiányozni
 • a szülő kérheti, hogy gyermeke milyen gyakorisággal és meddig járjon a tanulószobára
 • a tanulószoba 12:45  és 15:45 óra között várja a tanulókat pl. a 6-os tanteremben

A tanulószoba pedagógus beosztása a 2016-3017. tanév első félévében:

 • Hétfő: …………………….. (tanár neve)
 • Kedd: ……………………..
 • Szerda: ……………………
 • Csütörtök:…………………
 • Péntek:……………………..

Fogadóórák

Időpontja: általában minden hónap második szerdája 17:00

Helye: kérjük, hogy a portán érdeklődjön, hogy melyik pedagógust hol találja

Célja, tartalma, menete:

 • személyes találkozás a pedagógusokkal
 • egyéni tájékoztatás gyermekükről a szülők részére
 • magatartási, szorgalmi, tanulmányi problémák megbeszélése
 • előre megbeszélt egyéb témák megbeszélése

A fogadóórák látogatása nem kötelező, de ajánlott minden szülő számára.

Abban az esetben javasoljuk, ha a szülők érdeklődnek gyermekük előremenetéről, vagy ha valamelyik pedagógus szóban vagy írásban (az ellenőrzőben) ezt kérte. Amennyiben valamelyik pedagógus kezdeményezi a fogadóórán való megjelenést, javasolható, hogy a szülő tisztelje meg a pedagógust jelenlétével, hiszen ezekben az esetekben általában fontos közölnivalója és megbeszélnivalója van a pedagógusnak gyermeke előrehaladásával kapcsolatban. Amennyiben a fogadóórán nem tud megjelenni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a pedagógussal.

Étkeztetés befizetése

Iskolánkban jelenleg a következő étkezési lehetőségeket választhatja gyermekének:

·         általános iskolában: tízórai, ebéd, uzsonna

·         középfokú iskolában: ebéd

A befizetés helye: tanári folyosó első ajtó: …………………………élelmezésvezető, vagy iskolatitkár (pedagógus nem kezel pénzt az iskolában)

A választható étkezési lehetőségek árai (2016. szeptember 15-től érvényes díjak) a következő sorokban találhatóak. Ennek segítségével könnyen kiszámolhatja, hogy az adott hónapban mennyibe fog kerülni az étkezés. Kérjük, ne felejtsenek el számolni az ünnepnapokkal, munkanap-áthelyezésekkel valamint a tanítási szünetekkel.

Háromszori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna): ……Ft/nap (50%-os térítési díj: ……...Ft/nap)
Ebéd:….. Ft/nap (50%-os térítési dí: …Ft/nap) 

Kedvezményes étkezési jogosultságnak feltételeiről érdeklődjenek iskolánkban.

A befizetések időpontjai a 2016/2017. tanévben első félévében, pl.: 
2016. szeptember 2. (Pótbefizetés: szeptember 2-5.)
2016. szeptember 14-15. (Pótbefizetés: szeptember 21-22.)
2016. október 12-13. (Pótbefizetés: október 19-20.)
2016. november 16-17. (Pótbefizetés: november 23-24.)
2016. december 7-14-15. (Pótbefizetés: 2017. január 4.)

A tanuló a fenti időpontokon kívül bármikor bejelentheti az iskolai étkeztetés igénybevételét, de csak a bejelentést követő második naptól kezdve vehet rész az étkeztetésben.

Visszatérítés szabálya: Az étkezési díjat vissza kell fizetni, ha a tanuló 1 nappal korábban bejelenti, hogy nem veszi igénybe, vagy nem tudja igénybe venni az étkeztetési szolgáltatásokat.

Felhívjuk a szülők figyelmét, amennyiben fizetési nehézségeik vannak akkor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (4) bekezdésére hivatkozva, a tanuló nevében részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást kérhetnek.  

Az iskolában működik az EU tej akció, gyümölcs akció. A tanulók naponta 0,25 l tejet kapnak térítésmentesen.

A könyvtár

Iskolánk könyvtára minden tanulónk előtt nyitva áll. Megtalálhatóak itt a kötelező és ajánlott olvasmányok, valamint sok kedvenc ifjúsági regény. Hobbikkal kapcsolatos könyvek, albumok, nyelvkönyvek is kölcsönözhetőek. A könyvtárból kikölcsönzött könyveket a megadott időben kérjük visszahozni. 
A könyvtár nyitva tartása:
Minden nap vagy kedd 13:00-15:00

Védőnő, orvosi vizsgálatok

Minden tanévben több alkalommal vesznek részt a gyerekek különböző orvosi vizsgálatokon. Fejbőrüket rendszeresen ellenőrzik, de testük fejlődését is nyomon követi az iskolaorvos. Magasság- és súlymérés, látásvizsgálat szerepel a vizsgálatok között. A kötelező oltásokat is itt kapják meg a gyerekek. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített- vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra.

A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelésórákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat - állapotától függően - nem kell végrehajtania.
Az orvos előírása alapján a tanuló gyógytestnevelésre köteles járni.

Iskolaorvos címe, elérhetősége: ………………  (fogadóórája: pl. hétfőtől, péntekig 13:00 - 15:00)

Védőnőnk címe, elérhetősége: ………………..(fogadóórája: pl. szerdánként 13:00 - 15:00)

Iskolafogászat

Tanulóinkat minden évben iskolafogászatra visszük, ahol a gyerekeket nyilvántartásba veszik és javaslatot tesznek a szükséges beavatkozásokra. Ezekre már nem az iskola viszi a gyerekeket, a kezeléseket egyénileg kell intézni.

És így tovább szükség szerint!

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum