Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Jogorvoslat a köznevelésben

A közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszere

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) által működtetett közérdekű bejelentéseket kezelő elektronikus rendszer

A közérdekű bejelentéssel a bejelentő (pl. szülő. tanuló) valamely szerv (iskola, óvoda, fenntartó, pedagógiai szakszolgálat, önkormányzat, kormányhivatal, gyermekvédelmi intézmények, stb.) működése során tapasztalt visszaélésekre, hiányosságokra világíthat rá, illetve olyan körülményre hívhatja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

A közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében is meg lehet tenni. A közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről az alapvető jogok biztosa gondoskodik.

A bejelentő védelme (a bejelentés névtelensége)

A védett elektronikus rendszeren keresztül benyújtott közérdekű bejelentés megtételekor a bejelentőnek a nevét és a lakcímét kötelezően meg kell adnia, kérhet azonban anonimitást, azaz, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyenek hozzáférhetőek.

Ilyenkor az alapvető jogok biztosa kivonatolja a közérdekű bejelentést és eltávolít belőle minden olyan adatot, amely a közérdekű bejelentő személyazonosságát felfedheti, és csak ezután továbbítja a közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv felé. 

A bejelentést és mellékleteit – erre irányuló kérelem esetén annak személyes adatok nélküli kivonatát – az alapvető jogok biztosa 8 napon belül továbbítja az annak vizsgálatára hatáskörrel rendelkező szervhez (eljáró szerv).

Az elektronikus ügyintézés bejelentése

Bejelentést a http://www.ajbh.hu/ honlapon az „Ügyintézés” menüpont„ Ügyindítás” funkciójára kattintva vagy egyszerűen a nyitó oldalon  található„ „Ügyet szeretnék indítani” gombra kattintva két módon lehet tenni: vagy az „Ügyet nyújtok be azonosítás nélkül” vagy az Ügyfélkapun keresztül, az„Ügyet nyújtok be azonosítással” gombra kattintva.

Az AJBH által működtetett elektronikus rendszer a beérkezett közérdekű bejelentést automatikusan egyedi azonosító számmal látja el.

Az elektronikus rendszerbe érkező közérdekű bejelentést - vagy annak kivonatát - továbbítani kell az eljárásra jogosult szerv számára.

A közérdekű bejelentés benyújtásának módja személyesen

Ebben az esetben a bejelentést az ügyfélszolgálati munkatárs rögzíti az elektronikus rendszerben.

Előzetes bejelentkezés alapján az AJBH ügyfélszolgálatán (Budapest V. ker., Nádor u. 22.) személyesen Bejelentkezésre a 06-1-475-7100 telefonszámon, vagy a www.ajbh.hu honlapon elektronikus időpontfoglalás útján van lehetőség.

Az eljárás illetékmentes, a bejelentéshez célszerű csatolni az annak elbírálásához szükséges iratokat.

Az ügyintézés folyamata

A bejelentővel, akit a bejelentése miatt nem érhet hátrányos intézkedés, kizárólag az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalán keresztül, az elektronikus rendszerben tarthatnak kapcsolatot, személye és elérhetőségei az eljárásra jogosult szerv számára rejtve maradnak.

Az elektronikus rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyedi azonosító szám és a közérdekű bejelentő által megadott jelszó alapján a közérdekű bejelentővel való kapcsolattartás biztosítható legyen továbbá, hogy a közérdekű bejelentő számára biztosítsa a közérdekű bejelentés teljes tartalmának nyomtathatóságát és elektronikus formában történő rögzítését.

Az elektronikus ügyintézés speciális szabályai

a közérdekű bejelentő meghallgatására és szóbeli tájékoztatására nem kerülhet sor,

a közérdekű bejelentés vizsgálatát nem lehet mellőzni azért, mert a közérdekű bejelentő az eljárásra jogosult szerv számára nem azonosítható,

a közérdekű bejelentővel való kapcsolattartás kizárólag az elektronikus rendszer útján történhet,

az eljárásra jogosult szerv az alapvető jogok biztosának hivatalán keresztül kapcsolatba léphet a közérdekű bejelentővel, és kezdeményezheti a közérdekű bejelentő személyazonosságának felfedése nélküli kapcsolattartást a közérdekű bejelentővel.

A közérdekű bejelentés elintézése (eredménye)

A közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni kell

a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,

b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,

c) az okozott sérelem orvoslásáról és

d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

Nyilvánosság

Az elektronikus rendszeren keresztül benyújtott közérdekű bejelentés rövid, személyes és egyedi intézményi adatok nélküli tartalmi kivonatát és elintézésének állását az egyedi azonosító szám alapján az alapvető jogok biztosa az interneten mindenki számára hozzáférhetővé teszi.

Az ügy lezárását követően a közérdekű bejelentésben érintett és – ha az nem ugyanaz – az eljárásra jogosult szerv elnevezését is hozzáférhetővé kell tenni.

Felülvizsgálatra irányuló kérelem

A közérdekű bejelentés – arra jogosult eljáró szerv által történt –kivizsgálását követően a bejelentő nem ért egyet az eljáró szerv intézkedésével – az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében – szülő újabb beadvánnyal fordulhat az alapvető jogok biztosához:

  • ha véleménye szerint bejelentését az eljáró szerv nem vizsgálta ki teljes körűen,

  • ha a vizsgálat eredményével nem ért egyet,

  • ha a bejelentését megalapozatlannak tartották.

Figyelem!

A kérelem alapján az alapvető jogok biztosa vizsgálja a közérdekű bejelentés megfelelő intézését.

Ha a lefolytatott vizsgálat alapján visszásságot tapasztal, annak orvoslására ajánlást tehet az érintett eljáró szervhez, illetve annak felettes szervéhez.

A felülvizsgálatra irányuló kérelem benyújtásának módja:

  • elektronikus úton az Ügyintézés menüpont segítségével, vagy a panasz@ajbh.hu e-mail címre,

  • postai úton (levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.),

  • az ügyfélszolgálaton személyesen (Budapest V. ker., Nádor u. 22.).

Kedves Szülők!

Írjanak, fellebbezzenek, intézkedjenek gyermekük érdekében! Ezért találták ki a közérdekű bejelentés intézményét.

Panasz, közérdekű bejelentés és közérdekű javaslat itt!

Tájékoztatás a „közérdekű igényérvényesítésről”

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum