Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitó oldal: Beiratkozás az első évfolyamra

Osztálylétszámok az általános iskola első évfolyamán

Általános szokás, hogy az iskolafenntartók létszám megtakarítás miatt a maximális osztálylétszámra tervezik az osztályokat.

A szülői közösségek feladata, hogy fellépjenek az iskolai szolgáltatások színvonalát veszélyeztető magas osztálylétszámok kialakításának gyakorlatával szemben, amelynek fő célja a bérköltségek elspórolása.

Az iskolai osztályok minimális, maximális és átlaglétszámát a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. számú melléklete határozza meg.

Osztálylétszámok az első évfolyamon:

Minimum: 14 fő

Maximum: 27 fő

A maximális osztálylétszám túllépése az első évfolyamom

Az általános iskola 1-4. évfolyamára az iskolai osztályra megállapított maximális létszám a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. [Nkt. 25. § (7) bekezdés)]

Első évfolyamon: 27+5,4= 32,4 fő a megemelt létszámhatár.

Eltérés a minimális osztálylétszámtól

A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt a tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése miatt az érintett osztály, létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül – nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály.

Sajátos nevelési igényű és a fogyatékos tanulók a létszámszámításnál

Az osztálylétszámok kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az iskolai osztály létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. [Nkt. 47. § (7)]

Létszámszámítás

A jogszabályok lehetővé teszik, hogy már 28 fős tanulói létszám esetén is kettő min. 14 fős osztályt lehessen indítani.

Ha tanulók létszáma meghaladja a 32 főt, és mégis csak egy osztályt akarnak indítani az törvénysértés. (32 tanuló esetén két 16 fős osztály lehet indítani.)

Nyilvánvaló törvénysértés, ha az állapotuk miatt 2 vagy 3 főnek számító tanulókat 1 főnek számítják és így túllépik a 32 fős maximálisan megengedhető osztálylétszámot.

Figyelem!

Általános tendencia, hogy az iskolafenntartók vagy az iskolák figyelmen kívül hagyják a sajátos nevelési igényű és fogyatékos gyermekek "többletlétszámát" és olyan 32 fős osztályokat szerveznek a maximális 27 fős osztályok helyett, amelyekben 1 tanulónak számítják a 2-3 főnek számító különleges bánásmódot igénylő tanulókat, annak érdekében, hogy meg tudják takarítani egy-két pedagógus és más iskolai alkalmazott bérköltségét. Ez súlyos törvénysértés!

A szülői közösségek feladata, hogy fellépjenek az iskolai szolgáltatások színvonalát veszélyeztető magas osztálylétszámok kialakításának gyakorlatával szemben, amelynek fő célja a bérköltségek elspórolása.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum