Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Nyitólap: Beiskolázás az első évfolyamra

Legmagasabb osztálylétszám az első évfolyamokon

Az iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 4. számú melléklete határozza meg.

4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez:

A

B

C

D

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztály- és csoportlétszámok

 

minimum

maximum

átlag

Általános iskola 1–4. évfolyama

14

27

23

A maximális osztálylétszám túllépése az első évfolyamom

Az általános iskola 1-4. évfolyamára az iskolai osztályra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. [Nkt. 25. § (7) bekezdés)]

Eltérés a minimális osztálylétszámtól

A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt a tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése miatt az érintett osztály, létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül – nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály.

Fontos tudni!

Az osztálylétszámok kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az iskolai osztály létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. [Nkt. 47. § (7)]

Figyelem!

Általános tendencia, hogy a tankerületi központok figyelmen kívül hagyják a sajátos nevelési igényű gyermekek "többletlétszámát" és 32-35 fős osztályokat is szerveznek a maximális 27 fős osztályok helyett, annak érdekében, hogy meg tudják takarítani egy-két pedagógus és más iskolai alkalmazott bérköltségét.

Figyelem!

A szülői közösségek feladata, hogy fellépjenek az iskolai szolgáltatások színvonalát veszélyeztető magas osztálylétszámok kialakításának gyakorlatával szemben, amelynek fő célja a bérköltségek elspórolása.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum