Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Az Iskolakezdés költségei

Miért nehéz az iskolatáska? Mert tele rakatják felesleges dolgokkal!

A pedagógusok nem kötelezhetik a szülőket arra, hogy milyen taneszközöket és felszereléseket vegyenek meg tanévkezdésig.

Sok szülőnek banki hitelt kell felvenni az iskolakezdéshez!

Jogszabályok védik a családokat az indokolatlan iskolai követelésekkel szemben 

Ha a családnak nincs pénze, akkor kérheti, hogy gyermeke ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön

Figyelem!

700 000 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulónak az ingyenes étkeztetés mellett, ingyenesen jár az oktatásához szükséges minden taneszköz és tornafelszerelés és tankönyv!

Ez nem könyöradomány, hanem törvényes jog!

Az állami iskolafenntartás lényege a törvényes működés és az ingyenesség. Az ingyenes köznevelésben az étkeztetési térítési díjon kívül, semmiért nem lehet pénzt kérni.

 Az iskolakezdés mégis több tízezer forintba kerülhet a szülőknek, ha megvásárolnak mindent, amit az iskola elgondol.

Az igaz, hogy a Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) értelmében a pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.

Ugyanakkor a pedagógus csak olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell.

Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata. Ezzel ellentétben az iskolák azt vetetnek meg a szülőkkel, amit csak akarnak!

Figyelem!

Az iskola csak kérheti, hogy a pedagógusok által választott taneszközöket, felszereléseket használják a tanuló, de nem kötelezheti arra, a családokat hogy azokat vásárolják meg.

Nincs olyan jogszabály, amely előírja, hogy tankönyvet kell megtanulni, és hogy a tankönyvet minden nap be kell cipelni az iskolába.

Súlyos törvénysértés, ha a tanulót hátrány éri (szankció), ha nem viszi magával a füzetet vagy a tankönyvet az órára.

Az iskolák indokolatlan követelései

Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy a pedagógus, minőség”, az „ár” és a „márka” megjelölésével írja elő, hogy milyen tanszerek, tornaruha, ünnepi ruha és más felszerelés beszerzését követeli meg a szülőktől.

Tudunk olyan iskoláról, ahol követelmény a „regiszteres” spirálfüzet használata, amely 3000-6200 forintért kapható. Az egyik írószerboltban mondták, hogy egy pedagógus előírta, hogy olyan spirálfüzetet vegyenek a tanulók, amelynek „fele kockás a fele sima.” Csak ilyen szerintük nem létezik!

Sok pedagógus jóhiszeműen „előírja”, hogy olyan iskolatáskát vegyenek a szülők, amelyiknek a háttámlája műanyagból van, nem papírkartonból. Az árkülönbség 15-20 000 Ft.

Legcsúnyább dolog az utóbbi években elterjedt szokás, hogy a szülőknek 500 darabos másolópapír csomagot vetetnek meg indokolatlanul (jogtalanul). 

A szülők minden áldozatot meghoznak gyermekükért, sokszor anyagi erejükön felül gondoskodnak az iskola által javasolt tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről. 

A szülők be vannak csapva, amikor gondolkodás nélkül megvesznek minden felesleges kacatot, amelyet az iskola előír.

Sokan a nyaralás költségeit is feláldozzák a vásárlásért vagy a szeptemberi konyhapénzt költik el, kölcsönkérnek, vagy banki hitelt vesznek fel. Új probléma lesz a bedőlt szülői hitelek kezelése.

A szülői ambíció

Az utóbbi években népszokássá vált a nagy augusztusi taneszköz vásárlás. A hisztérikus vásárlási lázat fokozza a különböző taneszközt forgalmazó cégek reklámhadjárata. Pedig a szülők ráérnének szeptemberei tanévkezdés utáni árleszállítások alkalmával vásárolni.

A szülői ambíció, a márkabűvölet nem ismer határt.

Előfordul, hogy a szülő úgy akar kedvébe járni gyermekének, hogy össze-vissza vásárol neki mindent, amit kér. Kisiskolásoknál sláger megint a Barbibabás” embléma.

Figyelem!

Ha a szülő olyan különleges, drága „cuccokat” vesz a gyermekének, amellyel kitűnik osztálytársai közül, elérheti, hogy kiközösítik azt, aki felvág a drága tollával, mobiljával vagy 30 ezer forintos edzőcipőjével. 

Sajnos az is előfordul, hogy osztálytársai lenézik a tanulót, ha nem márkás a felszerelése.

Piaci helyzet

Áremelés helyett márkaháború

A törvényi rendelkezések ellenére az iskolák különböző márkájú, sokszor szükségtelen felszerelések, tanszereket vetetnek meg a szülőkkel. De a szülői ambíció és  a márkabűvölet miatt nincs határa a szülői költekezésnek. Már akinek van pénze.

A tanévkezdés előtt konjunktúra helyzetbe kerülő vállalkozásoknak nem kell az árakat direkt emelni, elég, ha egy-egy tanszerből öt-hat különböző márkajelzésű terméket kínálnak, különböző árakon. Ha van pénze a szülőnek, úgyis a drágábbat veszi.

Lehet kapni egy üzleten belül ceruzát 50-100-500 forintért, spirálfüzetet 50-300-3000, golyós tollat 30-500-1000, iskolatáskát 1000-15 000-36 000 forintért. Az igaz, hogy a 36 000 forintért kapható táska mindent tud. Van benne tornafelszerelés, hűtős uzsonnatáska, tolltartó, nyakba akasztható igazolványtartó, pénztárca, csak egy sminkkészlet hiányzik belőle a lányoknak.

Oktatási szakemberek mondják, hogy az első évfolyamra beiratkozott gyermekeknek felesleges 12-24 darabos színes ceruzakészletet venni 1500-2000 forintért, elég egy kék-piros ceruza 100 forintért.

Tájékoztatásul néhány füzet árfekvése:

32 lapos író füzet: 28-60-100 Ft, de láttunk 1200-2000 forintba kerülő füzeteket (kellendőek a Barbibaba, a Barcelona és a Real Madrid logóval készült színes borítású füzetek).

60 lapos A4 méretű spirálfüzet: 28-60 Ft, utána 250-500 Ft, de kínálják több ezer forintért is.

Akár mennyibe kerül a füzet, egyszerre telik be!

Figyelem!

Az egyik írószerbolt eladója szerint a füzetek többsége ártól függetlenül azonos minőségű 80 grammos papírból készül. De a borító az más-más! Azt meg kell fizetni. Ugyanakkor sok pedagógus megköveteli a márkás füzetek bekötését.

Üzleti manőverek

Sok helyen évfolyamonként előre becsomagolt füzetet vagy írószert árulnak, de lehet, hogy olyan felesleges dolgokat is beleraknak az egységcsomagba, amire nincs szüksége a tanulónak.

Nagy trükk a termékek olyan „divatos” mesefigurás matricával való ellátása, amelyeket a gyerekek éppen kedvelnek. Így lehet a laikus szülőket és a tanulókat befolyásolni a drágább vagy tetszetősebb termék megvásárlására. A szülői ambíció nem ismer határt

Másik üzleti fogás az akciózás, amikor egy terméket un. akciós áron kínálnak, de lehet, hogy azok más üzletekben még olcsóbban árulnak.

Mindezekhez az üzleti manőverekhez joguk van a vállalkozásoknak, tehát a szülőkön múlik, hogy bedőlnek-e ezeknek a reklámfogásoknak.

Az árkategóriáktól függően, ki lehet kerülni a tanévkezdővásárlási csapdából, hiszen némi körültekintéssel, pl. az általános iskola első évfolyamán ki lehet jönni a 10-20 ezer forintból, de lehet 50-100 ezer forint is a szülői kiadás.

Javasoljuk, hogy várják meg az augusztus végi árleszállításokat, mert jelentős túlkínálat van az iskolakezdéshez szükséges termékekből, akár 50-70 százalékos lehet az árleszállítás.

Az 50-70 százalékos árleszállítás esetén, azok a szülők, akik az akciók előtt vásároltak, 50-70 százalékkal többet fizettek az adott cikkekért, ami sokszor 20-30 000 forint ráfizetést jelent számukra gyerekenként. Ez csapdahelyzet.

Javaslatok az iskolakezdési kiadások csökkentéséhez

A tanszer- és tankönyv csomagok ára az első évfolyamon, a „tagozatváltás” miatt az ötödik évfolyamon és az iskolaváltás következtében a kilencedik évfolyamon a legmagasabb, leginkább itt kell „résen” lenni a szülőknek!

A családok többségében nagy örömet okoz, amikor a gyermek megkezdi iskolai tanulmányait az első évfolyamon vagy a felső tagozatra kerül vagy továbbtanul a középiskola kilencedik évfolyamán. A szülők ilyenkor nagyon lelkesek, és anyagi erejüket próbára téve mindent megvásárolnak gyermeküknek, amit az iskola előír, és amit Ők elgondolnak.

1.Csak olyan taneszközöket és felszereléseket vásároljanak meg gyermeküknek, amely nélkülözhetetlen a tanórai foglalkozáson való részvételhez.

2. A tanulók oktatásához elengedhetetlenül szükséges tankönyvek, tanszerek és más felszerelések listáját tantárgyanként az iskola helyi tantervében kell rögzíteni. Javasoljuk, hogy nézzék meg a helyi tantervet és a feleslegesen előírt eszközöket ne vásárolják meg.

3. Javasoljuk a szülőknek, hogy szeptemberig ne vásároljanak semmit előre, mert  a augusztus végén sokkal olcsóbban juthatnak hozzá a tanszerekhez.

4. A magasabb évfolyamokon kezdjék el az új tanévet az előző tanévben használt taneszközökkel. Egy pár új füzeten kívül nincs szükség más taneszközre. Ha kell valami az későbben is megvehetik.

Jogszabályok védik a családokat az indokolatlan iskolai követelésekkel szemben

 (hivatkozási alap)

1. Az Nkt. 9. § (3) szerint: „A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.”

Ha az iskola elmulasztja az írásos tájékoztatás, különösen a kiadások csökkentésére vonatkozó segítségnyújtást – akkor törvénysértést követ el.

A tájékoztató lista, nem kötelező érvényű. Ha az iskola valamilyen kötelező fizetést ír elő a szülő számára, akkor ki kell kérnie a szülő nyilatkozatát, hogy fizetőképességéről.

2. 20/2012. EMMI rendelet 83. § (2) bekezdése szerint: „A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul,”

A szülő nyilatkozhat úgy, hogy nem tud fizetni, ebben az esetben az iskolának kell kifizetni a követelést.

A szülő nyilatkozhat úgy is, hogy nem akar fizetni, mert jogtalannak tartja a pénzkövetelést.

Az írásbeli nyilatkozat beszerzésének elmulasztása súlyos jogszabálysértés!

Törvény értelmében Magyarországon minden második tanulónak ingyenesen jár minden taneszköz, minden felszerelés és tankönyv valamit az étkeztetés..

3. Az Nkt. 46. § (4) bekezdés szerint a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásbanrészesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól

A kedvezményeket kérelmezni kell az iskolában (lehetőleg írásban). Ne szégyelljék, ha szükségük van rá!

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat feljogosítja a családot arra, hogy minden iskolai fizetési kötelezettség alól mentesüljön.

MSZOE kifogások

1. Kifogásoljuk, hogy az oktatásirányítás nem tesz semmit annak érdekébe, hogy tájékoztassa a szülőket azokról a jogszabályokról, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy elkerüljék az iskolák által diktált tanszervásárlási kényszert.

2. Kifogásoljuk, hogy az állami iskolafenntartó központ (KLIK) az ingyenes köznevelési közszolgáltatás keretében nem biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok számára az ingyenes tanszer és taneszköz és tornafelszerelés ellátást (700 ezer fő rászoruló tanuló).

3. Kifogásoljuk, ahogy a pedagógusok nem állnak tanítványaik mellé és nem védik meg a családokat az indokolatlan kiadásoktól és belehajszolják őket azokba a vásárlási csapdákba, amelyeket a profitorientált piac állít a laikus szülőknek. Ez az együttérzés (empátia) teljes hiánya.

4. Kifogásoljuk, hogy az illetékes hatóságok nem vizsgálják, és nem szankcionálják a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Jogorvoslati lehetőség

Az iskolai szülői szervezetek feladata elérni, hogy az iskola önmérsékletet tanúsítson és csak az oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges taneszközöket, és felszerelések használatát követelje meg a tanulóktól.

 Ha a szülők úgy érzik, hogy az iskola által előírt eszközök feleslegesek vagy drágák, akkor forduljanak a fenntartóhoz, majd területileg illetékes kormányhivatalhoz panasszal.

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: „Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 787-7852)

Számszerű adatok az indokolatlan pénzbeszedésekről szülői panaszok alapján itt!

Osztálypénzről itt találhatnak bővebb információt!

Szülői hozzászólások egy internetes fórumon az osztálypénzről lásd itt!

Iskolakezdés költségei a statisztikai hivatal (KSH) adatai szerint: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&fid=82&id=576

 


 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum