Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Beiratkozás az általános iskola  az első évfolyamára

„Falusi” kis-iskolák újraindítása

(egy település egy iskola)

A köznevelési törvény hatályos rendelkezése szerint:  „Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, óvoda esetében a települési önkormányzat, alsó tagozat esetében a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról.” [Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 89. § (1) bekezdés]

Ha egy településen nincs iskola, ezért az óvodából kikerülő kisgyermekeknek tankötelezettségüket egy másik településben található iskola első évfolyamán kell megkezdenie, pedig a törvény lehetővé teszi, hogy az adott településen is legyen egy tagiskola, vagy egy önálló kisiskola.

A szülőkön is múlik, hogy a kistelepülési iskolákat újra megnyissák és a gyermekeknek ne kelljen aránytalanterhet vállalni, ha teljesíteni akarják tankötelezettségüket.

Sajnálatos, hogy a szülők nem tudnak erről a fontos jogosítványukról.

Igényeljék az újraindítást! 

A szülői igény bejelentésének módja

1. Ha a településen van nyolc olyan kisgyermekes szülő, aki szeretné, hogy a lakóhelyén (helyben) kapja meg gyermeke az iskolai köznevelési közszolgáltatást, akkor írásban jelentsék be igényüket a helyi önkormányzat jegyzőjénél.

2. Ha a helyi önkormányzat képviselő testülete egyetért a szülők (helyi lakos, választópolgárok) kérésével, akkor az állami intézményfenntartó központhoz kell fordulnia kérelemmel.

3. A települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ az Oktatási Hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról.

Az helyben működtetett iskola népességmegtartó ereje egyértelmű!

Számtalan kistelepülés mégis úgy szabadult meg az iskolafenntartás költségeitől, és a fenntartással járó munkától, hogy megszüntette a helyi általános iskolát, vagy társulva a környező településsekkel közösen működtettek egy iskolát. Nem törődve azzal, hogy a helyi lakos szülőknek és a tanulóknak aránytalan terhet vállalva korán kell kelni, több kilométert kell utazni, hogy elérjék az iskolát.

Van olyan település, ahonnan több min 50 gyermek utazik oda-vissza akár több órát eltöltve a közlekedéssel, mert a helyi önkormányzat spórolni akart a helyi lakosok gyermekeinek iskoláztatásán.

Sok szülő döntött úgy, hogy inkább átköltözik az iskola székhelyét biztosító településre. Ennyit az iskola népességmegtartó erejéről.

Ez sem érdekelte az önkormányzatokat. Vajon miért nem? Valami „stiklinek” kellett itt lennie? Kevesebb lakos, kevesebb gond.

Politikai előzmények

A 2010. évi kormányváltásnál választási ígéret volt, hogy minden településen legyen óvoda és 1-4. évfolyamos kisiskola.

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény Koncepciója szerint: Minden településen, ahol ezt legalább nyolc szülő igényli, működnie kell az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskolának.

A Koncepciót a Kormány 2011. augusztus 31-én elfogadta, szeptember 28-án megerősítette., amelynek alapján a fent idézett szöveg bekerült az új köznevelési törvénybe, de a szülők semmilyen tájékoztatást nem kaptak erről a fontos szülői jogosítványról.

Az új helyzet elemzése

A törvény értelmében, ha az önkormányzat kéri, akkor az állami intézményfenntartó központ köteles az adott településen alsó tagozatos iskolát működtetni. Ennek a legegyszerűbb módja, ha egy már működő iskola tagintézményeként működteti a helyi kisiskolát.

A minimum nyolcfős iskolában egy osztályba járhat az elsős a másodikos. a harmadikos és a negyedikes gyermek. Természetesen biztosítani kell számukra a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.

Képzeljék el a szülők, hogy nem 30 fős osztályba jár elsős gyermekük. Lehet, hogy megtanul írni, olvasni, számolni?

Az önkormányzatoknak is érdeke, hogy a helyi lakosok számára az állam biztosítsa a településen biztosítson általános iskolai oktatást.

Közömbösség, információhiány, szándékosság vagy szabotázs

A mélytudatlanságba tartott szülők, azért nem igényelték a helyi iskola megnyitását, mert nem is tudtak róla, hogy van ilyen lehetőségük.

A helyi önkormányzatnak már nem kerül semmibe az iskola fenntartása, még sem mozdultak rá, erre a lehetőségre.

Az elmúlt négy év tapasztalatai azt mutatják, hogy az iskola nélküli települések önkormányzatainak többsége nem kérte a KLIK-től a helyi kisiskola létesítését, akkor sem, ha a megvoltak a szülői igény feltételei. Hadd utazzanak a munkavállaló szülők és a gyermekeik!

Persze ez a feladat nem tetszik a KLIK-nek sem, mert meg kell szervezni és működtetni kell egy újabb iskolát (tagiskolát). Inkább bezárnának még egy párat.

Az oktatáspolitika és az EMMI tesz rá, pedig országos kampányra lenne szükség egy fontos választási ígéret betartásához.

Figyelem!

A helyi szülők, mint választópolgárok feladat kiharcolni a helyi kisiskola létesítést, ha szükségét érzik, hogy eljárjanak gyermekeik érdekében.

Jó lenne, ha a következő tanévben legalább 500 kisiskola létesülne a településeken, Talán gyermekvállalási kedv is növekedne.

A „nyolcfős” óvodáról itt találhatnak bővebb információt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum