Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Óvoda 

„Falusi” Óvodák újraindítása

(egy település egy óvoda)

A köznevelési törvény hatályos rendelkezése szerint:  „Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, óvoda esetében a települési önkormányzat, alsó tagozat esetében a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról.” [Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 89. § (1) bekezdés]

Ha egy településnek nincs saját óvodája, akkor a helyi lakosok gyermekeit egy másik település óvodájába kell járatni, pedig a törvény lehetővé teszi, hogy minden településen legyen óvoda, ha a szülők igénylik.

A szülőkön múlik, hogy a kistelepülési óvodákat újra megnyissák és a gyermekeknek ne kelljen aránytalanterhet vállalni, ha teljesíteni akarják óvodakötelezettségüket.

Sajnálatos, hogy a szülők nem tudnak erről a fontos jogosítványukról.

Igényeljék az újraindítást! 

A szülői igény bejelentésének módja

1. Ha a településen van nyolc olyan kisgyermekes szülő, aki szeretné, hogy a lakóhelyén (helyben) kapja meg gyermeke az óvodai köznevelési közszolgáltatást, akkor írásban jelentsék be igényüket a helyi önkormányzat jegyzőjénél.

2. Ha a helyi önkormányzat képviselő testülete egyetért a szülők (helyi lakos, választópolgárok) kérésével, akkor beadja az óvodaalapítási kérelmét az Oktatási Hivatalhoz és megnyitja a helyi óvodát.

3. Ha a települési önkormányzat elutasítja a szülői kérelmet, mert nem akar gondoskodni az óvodai nevelés helyben történő ellátásáról, akkor a Kormányhivatalhoz kell fordulni törvényességi kérelemmel.

Az helyben működtetett óvoda népességmegtartó ereje egyértelmű!

Számtalan kistelepülés mégis úgy szabadult meg az óvoda működtetés és  fenntartás költségeitől és a velejáró munkától, hogy megszüntette a helyi óvodát, vagy társulva a környező településsekkel közösen működtettek egy óvodát. Nem törődve azzal, hogy a helyi lakos szülőknek és a kisgyermekeknek aránytalan terhet vállalva, korán kell kelni, több kilométert kell utazni, hogy elérjék az kötelező óvodát.

Van olyan település, ahonnan több mint 50 gyermek utazik oda-vissza akár több órát eltöltve a közlekedéssel, mert a helyi önkormányzat spórolni akart a helyi lakosok gyermekeinek óvodáztatásán.

Sok szülő döntött úgy, hogy inkább átköltözik az óvodai nevelést biztosító településre. Ennyit az népességmegtartó erejéről.

A „népvándorlás” sem érdekelte az önkormányzatokat. Vajon miért nem? Valami „stiklinek” kellett itt lennie? Kevesebb lakos, kevesebb gond?

Politikai előzmények

A 2010. évi kormányváltásnál választási ígéret volt, hogy minden településen legyen óvoda és 1-4. évfolyamos kisiskola.

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény Koncepciója szerint: Minden településen, ahol ezt legalább nyolc szülő igényli, működnie kell egy óvodának és egy alsó tagozat feladatait ellátó kisiskolának vagy tagiskolának.

A Koncepciót a Kormány 2011. augusztus 31-én elfogadta, szeptember 28-án megerősítette.,amelynek alapján a fent idézett szöveg bekerült az új köznevelési törvénybe, de a szülők semmilyen tájékoztatást nem kaptak erről a fontos szülői jogosítványról.

Az új helyzet elemzése

Folytatjuk….

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum