Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tankönyv 2017.

A tankönyv használata nem kötelező!

Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy a tanuló köteles tankönyvből tanulni!

Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy a szülő köteles a tankönyveket megvenni!

Nincs olyan jogszabály, amely előírja, hogy a tankönyvet be kell vinni az iskolába!

A tankönyvek célja

A tankönyvek célja, hogy a tanuló olyan kiegészítő információkhoz jusson az adott tantárgyból, amelyet felhasználhat tanulmányai során.

Álláspontunk szerint a tanuló beszámoltatása (feleltetés, dolgozatírás) és értékelése során a tankönyv tartalmának ismeretét nem lehet számon kérni! 

Nem a tankönyvet kell megtanítani, hanem az iskola helyi tantervében meghatározott tananyagot!

A pedagógus feladata, hogy a központi kerettanterv alapján készített helyi tantervet feldolgozza, tanmenetet, óravázlatot készítsen, és az órarendben található óraszám keretében elmagyarázza (megtanítsa) az előírt ismeretanyagot.

Módszertani szabadság

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit megválassza. [Nkt. 63. § (1) bekezdés b) pont]

Sajnálatos tény, hogy a pedagógusok többsége nem készít tanmenetet, mivel az iskolák tantárgyanként és évfolyamonként - mintegy szakmai mankóként -készen kapják az általuk választott – és a szülőkkel megvásároltatott - tankönyvekhez a tankönyvkiadók által az adott tankönyvhöz készített "szájbarágós" tanmenetet.

Módszertani szabadság jelenleg azt jelenti, hogy a pedagógus kiválaszthatja az a tankönyvet, amelynek nevelés-oktatás módszerét és a hozzá kapcsolódó tanmenetet alkalmazni fogja.

Tehát az adott tantárgy oktatásának módszerét a tankönyvkiadó által fizetett tankönyvíró határozza meg.

Ahány tankönyv annyi módszer!  

Részlet egy professzionális tanmenetből (magyar nyelv és irodalom 1. osztály) itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=512&v=marad&fid=89&hol=bal

A pedagógusok világnézeti szabadsága

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót. [Nkt. 63. § (1)bekezdés d) pont]

Ha a pedagógus az általa választott tankönyvet tanítja meg a tanulókkal, akkor a tankönyvíró világnézetét és értékrendjét közvetíti a tanuló felé, nem a sajátját.

A tankönyvválasztás joga

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket. [Nkt. 63. § (1)bekezdés c) pont]

Egy kiadó egy tanterv, egy tankönyv

Az iskolai tankönyvellátás megújulásának egyik fontos része az egy kiadó egy tanterv, kettő tankönyv koncepció alkalmazása.

A pedagógus autonómia részét képező módszertani szabadságnak csak akkor van értelme, ha a pedagógusok nem a tankönyvet tanítják meg a tanulóknak, nem tankönyvben található ismereteket követelik meg a tanulóktól, nem a tankönyvben előírt nevelési-oktatási módszereket alkalmazzák és nem a központilag meghatározott értékrend és világnézet szerint nevelik, oktatják a tanulókat.

Az nyilvánvaló, hogy a pedagógus tankönyvválasztáshoz való joga ugrott!

Egy tankönyv egy világnézet, egy módszer!

Figyelem!

A szeptemberi szülői értekezletek célja nem a pénzgyűjtés, hanem az adott évfolyamra előírt tanulmányi követelmények és a tanmenetek bemutatása szülőknek, hogy megismerjék a sokszor megtaníthatatlan mennyiségű tananyagot, amelynek ismerete gyermekük magasabb évfolyamra lépésének feltétele.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum