Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tankönyv 2017.

A tankönyvekkel nem lehet üzletelni!

A tankönyvnek csak egy - iskolai terjesztési - ára van.

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése állami közérdekű feladat, amelyet a „Könyvtárellátó” (Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) lát el.

Törvény értelmében a Könyvtárellátó (KELLO) köteles biztosítani, hogy a tanuló - az egész tanév során - legfeljebb a tankönyvjegyzékben feltüntetett legmagasabb fogyasztói áron (un. iskolai terjesztési ár) jusson hozzá a tankönyvhöz.

Jogszabály értelmében az iskolák csak a tankönyvjegyzéken található tankönyveket rendelhetik meg tanulóik számára.

Szülők panaszolják, hogy a KELLO üzleteiben és a tankönyvkiadók boltjaiban 25-50 % kiskereskedelmi felárat kérnek az –- ott vásárolt tankönyvekért. Az iskolák által „többlet tankönyvek” vásárlásra kényszerített ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól is! Ez nyilvánvaló árdrágítás.

Véleményünk szerint a tankönyvekkel nem lehet üzletelni, az „iskolai terjesztési árat” nem lehet kiskereskedelmi haszonkulccsal növelni.

Ha a tanuló elveszti tankönyvét, vagy úgy gondolja, hogy egy másik tankönyvből jobban tanulhat, vagy a szülő még egy „garnitúra” tankönyvet kíván vásárolni az „ingyenes tankönyvek” mellé, hogy gyermeke beleírhasson, kiemelhesse a számára fontos részeket, a KELLO köteles iskolai terjesztési áron (felár nélkül) biztosítani a tankönyveket a tanév során.

Az iskolaváltó (osztályváltó) tanulóknak is az "iskolai terjesztési" áron kell a tankönyveket biztosítani. Az előző iskolában megrendelt, kifizetett és átvett tankönyveket a KELLO köteles visszavásárolni, illetve kicserélni, ha azt a tanuló nem használta.

Szülői panasz az is, hogy a KELLO magas (sokszor a tankönyv árát is meghaladó postaköltséget számol fel a KELLO web-áruházban megrendelt tankönyvért

Álláspontunk szerint szállítási költség nem kérhető, mert a KELLO részére biztosított többmilliárdos „terjesztési jutalék” tartalmazza a szállítási költséget is.

Figyelem! Figyelem!

Az új rendelkezések szerint a tankönyvek árát a szülőnek csak akkor kell kifizetni, ha gyermekeik az iskolában – az első tanítási napon - átvették a tankönyveiket.

A befizetési határidő: 2017. szeptember 15.

Ha szülő nem fizeti ki tankönyvek ellenértékét (csekket), az iskola akkor is köteles átadni a tanuló nevére megrendelt tankönyveket szeptemberben.

A tanulásban való akadályozásnak minősül, ha az iskola nem adja át a tankönyveket azonnal a tanulónak.

A tankönyvek átadását semmilyen indokkal nem lehet megtagadni!

Ha a szülő azért nem tudta gyermeke tankönyveit kifizetni, mert éppen nem volt elég pénze, akkor az iskolának fel kell ajánlani az utólagos fizetést, vagy részletfizetési kedvezményt. [Nkt. 46. § (6) bekezdés]

Ha a tankönyv kifizetés a család anyagi helyzete miatt lehetetlenné vált, akkor az iskola igazgatójának kezdeményezni kell a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a fenntartónál azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani. (2014/17. EMMI rendelet)

A kiszállított tankönyvek átvétele az iskolában

Az új terjesztési rendszer biztosítja, hogy a tanulóknak nem kell megszakítani a vakációt, nem kell augusztusban bemenni az iskolába a tankönyvkiosztás miatt.

Az iskola által megrendelt és a KELLO által a tanuló nevére kiszállított tankönyveket egyszerűen le kell letenni a tanuló asztalára  az első tanítási napon.

A tanulók nevére érkező tankönyvek átvételéért az iskola felel nem a tanuló. Ha az iskola által megrendelt takönyvcsomagból hiányoznak tankönyvek vagy sérülten érkeznek az iskolába, akkor az iskolának kell reklamációt benyújtani a KELLO- hoz, nem a szülőnek.

Az elmúl évben beérkezett szülői panaszok szerint az iskolák többsége áthárította a reklamáció felelősségét a szülőkre, akik nem tudták bizonyítani a hiányosságokat, ezért kénytelenek voltak sokszor „bolti feláron” megvásárolni a hiányzó vagy elcserélt vagy sérült tankönyveket.

Figyelem!

Az új terjesztési rendszer egyik előnye, hogy az iskolának nem kell a tankönyvek árát beszedni Az ebédpénz beszedésén kívül az iskolában nincs pénzkezelés.(Nincs lehetőség visszaélésekre.)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum