Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tankönyv 2016.

A tankönyvek tulajdonjoga

A rászorultság alapján biztosított normatív tanulói tankönyvtámogatás

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (Ntt.) 4. § (2) bekezdés értelmében az iskola tankönyvkölcsönzéssel, használt tankönyvek biztosításával, valamint tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e három módszer együttes alkalmazásával is rendelkezésre bocsáthatja a tankönyveket a térítésmentes tankönyvellátásra  jogosult  rászoruló tanulók számára. (Normatív tanulói tankönyvtámogatás)

Az 501/2013. Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése szerint: „Ha az iskola vagy fenntartója a tankönyvek megvásárlásához pénzbeli támogatást (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) biztosít a tanuló részére, az erről szóló értesítést az iskola útján megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek és a Könyvtárellátónak. Az iskola vagy fenntartója által nyújtott támogatással megvásárolt tankönyv – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a tanuló tulajdonába kerül.”

Tehát a pénzbeli támogatásból megvásárolt tankönyvek a tanuló tulajdonába kerülnek, a kölcsön tankönyvek az iskola tulajdonában maradnak (leltárba kell venni), és kölcsönzéssel kell a tanuló birtokába adni.

Sérti az egyenlő bánásmód elvét így az ingyenességre jogosult tanulók emberi méltóságát, ha az egyik tanuló pénzbeli támogatással saját tulajdonú új tankönyvet vásárolhat magának (beleírhat, kiemelhet), a másik iskola pecsétjével ellátott kölcsön tankönyvet kap, kártérítési felelősséggel, a harmadik tanuló kénytelen megrongálódott, összefirkált (egészségtelen), használt tankönyvet elfogadni ingyenesség címén.

Véleményünk szerint súlyos diszkrimináció, ha az ingyenességre jogosultak nem tanulhatnak új tankönyvekből!

MSZOE javaslat

Álláspontunk szerint az összes egyszer használatos (nem tartós) tankönyvet a térítésmentes tankönyvellátásra jogosult tanuló saját tulajdonába kell adni. (Ezekre a tankönyvekre a magasabb évfolyamokon is szüksége van a tanulónak.)

„Használt tankönyvpiac” pedig nem létezik! Használ tankönyvet kifejezetten az ingyenesség köréből kiszorult egy és kétgyermekes családban élő tanuló kérelmére lehet kiadni, vagy le kell selejtezni.

Figyelem!

Ha szülők akkor is fizetnek, ha tilos, ha hagyják magukat becsapni, ha elfogadják a használt tankönyveket, ha elhiszik, hogy az ingyenesség elévül, akkor nincs mit tenni!

A teljesen ingyenes tankönyvellátás

A családok vagyoni és jövedelmi helyzetétől függetlenül térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.

A 2016-2017. tanévben már az új első és a felmenő második, harmadik, negyedik  évfolyamon is ingyenesen kapják kölcsönbe egy tanévre a tankönyveiket a tanulók, kártérítési felelőséggel, amelyről itt találhatnak bővebb információt.

A tankönyv ingyenessége nem évül el!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2018.

Óvoda 2018-2019.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2018.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi eljárás az iskolában 2018.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum