Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tankönyv 2017.

Az iskolatáska súlya

Nehéz az iskolatáska. Nehezebb, mint az elmúlt tanévben!

Jogszabály értelmében az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről.  Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. (16/2013. EMMI rendelet 30. § )

Az iskolai szülői szervezet az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál – különösen a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – egyetértési joggal rendelkezik.

Figyelem!

Minden tankönyvben kötelező feltüntetni a „tankönyv tömegét grammban kifejezve”.

Az EU országokban egy dolgozó felnőttel nem lehet nagyobb terhet emeltetni, mint a testsúlyának 20 százaléka. Egy 70-80 kg testsúlyú munkással 14-16 kg súlyt lehet emeltetni. Azért vannak a „talicskák”, emelőgépek, szállító szalagok, hogy mozgassák a nagyobb súlyokat, vagy két embert alkalmaznak a nagyobb tömegű anyagok cipelésére.

Ha összeadjuk azoknak a tankönyveknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek (füzetek, írószerek, tolltartó, vonalzó), továbbá a tornafelszerelés, és az iskolatáska súlyát, akkor az messze meghaladja a kisgyermekek testsúlyának 20 százalékát.  

Nálunk az alsó tagozatos tanulók szüleinek kell segíteni gyermeküknek az iskolatáska cipelésébe, ha meg akarják előzni korai gerincbántalmaikat. Az iskolapadok minősége a másik ok a tanulók gerincbántalmainak kialakulásába.

Jelenlegi gyakorlat szerint, ha a gyermek nem viszi magával az órarend szerint előírt tankönyveket, akkor elégtelen osztályzatot kap mulasztásáért, ha otthon hagyja tornafelszerelését, akkor igazolatlan órát kap. (Szülők és tanulók panaszolják.)

Ki a felelős a tanulók egészségét veszélyeztető napi "cipekedésért"?

Az iskola és a pedagógus felelőssége

A köznevelési törvény (Nkt.) szerint a pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a helyi tanterv alapján megválassza az alkalmazott tankönyveket, taneszközöket, felszereléseket, amelyet a minden tanulóknak kötelező használni.  [Nkt. 63. § (1)]

Tanév végén – újabban – két vagy háromoldalas listát kapnak a szülők, azokról a tankönyvekről,  taneszközökről és felszerelésekről, amelyeket a következő tanévben „kötelesek” gyermekük számára megvásárolni, ha tudják.

A pedagógus felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az iskolatáska súlyát és a tanuló terhelését, és a napi használatra nem ír elő olyan mennyiségű tankönyvet és más felszerelést, amelynek súlya – az iskolatáska saját súlyával együtt – meghaladja a tanulók testtömegének 20 százalékát.

Szülői felelősség

A szülői ambíció sem ismer határt, ezért összevásárolnak mindenféle taneszközt, 3-5 kg súlyú csodatáskát, nehéz edzőcipőket, nem gondolva rá, hogy azt gyermeküknek kell a hátán hordani a felesleges teherként.

A szülő felelőssége, hogy olyan iskolatáskát válasszon gyermekének, amely többpontos felfüggesztése a gyermek hátán biztosítja az egyenletes súlyelosztást. (Ne lógjon a hátán a táska!)

Nem elég a táskát vinni a gyermek helyett, fel kell lépni az indokolatlan tankönyv, tanszer és felszerelés vásárlás ellen.

Javaslatok a kisgyermekek súlyterhelésének csökkentése érdekében

(összegyűjtött szülői javaslatok)

-  Központilag kell szabályozni a tanulók által mozgatható súlyok mértékét (pl. az iskolatáska súlya)

-   Javasolják a szülők, hogy minden iskolában biztosítsanak helyet (szekrényt, polcot) azoknak a taneszközöknek a tárolására, amelyeket nem szükségesek az otthoni tanuláshoz.

-   A tankönyveket felesleges behordani az iskolába, mivel nem a tankönyvet kell megtanulni, hanem az iskola helyi tantervében rögzített ismeretanyag alapján a pedagógusok által összeállított tanmenet szerint leadott tananyagot.

Nem a tankönyvet kell nézegetni a tanórán, hanem a pedagógus magyarázatát kell figyelni, és az erre rendszeresített – a szülőkkel megvetett –feladat lapokon lehet gyakorolni.

Figyelem!

A tankönyvbe történő jegyzetelés, kiemelés, aláhúzás tanítási-tanulási módszer.

Az új rendelkezések szerint a térítésmentesen biztosított tankönyvekbe kártérítési kötelezettség mellett nem lehet beleírni, nem lehet szöveget kiemelni. Akkor minek kell bevinni az iskolába?

   

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Táborozás 2017.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (igazolatlan óra)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2017.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum