Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Testnevelés mindennap 2016.

Fizikai mérés

A tanulók fizikai állapotát, edzettségét felmérő vizsgálat az iskolákban

Az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa – az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban – országosan egységes mérési módszer és az annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával a nappali rendszerű iskolai oktatás rendje szerinti tanulók részvételével ellátja a tanulók fizikai állapotának és edzettségének (a továbbiakban együtt: fizikai fittség) mérésével kapcsolatos feladatokat. . [20/2012. EMMI rendelet 81. § (1)]

A tanulók fizikai fittségi mérésének célja

A tanulók egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotának nyomon követése a tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával

Az egészséghez szükséges fittségi állapot elérése, megőrzése, javítása (fejlesztése) a tanulók fizikai aktivitási szintjének növelésén keresztül.

Figyelem!

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját az iskola nyilvános munkatervében kell rögzíteni.

A mérések elemzése és a tanuló fizikai fittségi szintjének fejlesztése

A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az iskola testnevelés tantárgyat tanító és az iskola igazgatója által kijelölt egyéb pedagógusai tanévenként elemzik, és meghatározzák az adott tanuló szempontjából – elsősorban az iskolai testnevelésórák keretei között – szükséges intézkedéseket.

Figyelem!

Fontos, hogy a szülők megismerjék gyermekük fittségi állapotát, erőnlétét, hogy otthoni étkezésének, iskolán kívüli mozgásának és pihenésének figyelemmel kísérésével segítsék az egészséghez szükséges fittségi állapot elérésében és megőrzésében.

 

Az iskolai gyermekétkeztetés minőségének is  fontos szerpe van a tanuló egészségének megőrzésében és  fittségi állapotának  fejlesztésében.

A tanulók fizikai fittségi állapotának mérése az egyik legfontosabb oktatási intézkedés.

A fizikai fittségi mérés eredményeinek informatikai feldolgozása

A fizikai fittségi mérés eredményeit a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban meghatározott mérési időszak utolsó napjáig a mérést végző pedagógus – a mérésben érintett tanulónként – rögzíti és a tanuló mérési azonosítójának alkalmazásával feltölti Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) rendszerbe.

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók fizikai fittségi mérésének adatait rögzítő, informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer. A NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan módon feltöltött tanulói eredményeket a NETFIT-et támogató informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer automatikusan kiértékeli.

Figyelem!

A tanulók fizikai fittségi mérésének részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé. Keresd, hátha megtalálod!

Szülők és a tanulók tájékoztatása a mérési eredményekről

A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást, ha van számítógépe és internetes hozzáférése.

MSZOE javaslatai

A mérés eredményéről és az adott tanuló szempontjából szükséges iskolai intézkedésekről papíralapú tájékoztatást kell küldeni minden szülőnek.

A fizikai mérés adatait a tanuló egészségi kartonjára rá kell vezetni, és tíz évig meg kell őrizni.

A fizikai fittségi mérések (NETFIT) iskolai évfolyamokra vonatkozó tartalmi kerete

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) elsősorban diagnosztikai jelleggel méri és követi nyomon a tanulók fizikai fittségét, a köznevelési intézmények rendelkezésére bocsátott útmutató szerint [„Kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alkalmazásához”].

Figyelem!

A Kézikönyvet el kell helyezni az iskola könyvtárában, és nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján, hogy a szülők is megismerhessék és ellenőrizni tudják az iskolát, betartják-e az abban foglalt utasításokat és végrehajtják-e a szükséges intézkedéseket.

A NETFIT tartalmi területei

A NETFIT a fizikai fittségi mérés során több fittségi profilt különböztet meg az alábbiak szerint.

A NETFIT tartalmi területei és a kapcsolódó fittségi profilok

 

Tartalmi területek

Fittségi profilok

Leírás

1.

A tanulók testösszetételére vonatkozó mérések – az antropometriai paraméterek mérése és a testösszetétel becslése

2.1.1. Testösszetétel és tápláltsági profil

A NETFIT testösszetétel és tápláltsági profilja tartalmazza a testtömeg és testmagasság értékekből számított testtömegindexet (BMI) és a testzsírszázalék értéket.

2.

A tanulók vázizomzatának fittségére vonatkozó 
(pálya)tesztek

2.2.1. Vázizomzat fittségi profil

A NETFIT tesztek közül a vázizomzat fittségével az ütemezett hasizom teszt, a törzsemelés teszt, az ütemezett fekvőtámasz teszt, a kézi szorítóerő mérés és a helyből távolugrás teszt foglalkozik.

2.2.2. Hajlékonysági profil

A hajlékonysági teszt megbízható eredményekkel szolgál a térdhajlító izmok nyújthatóságáról.

3.

A tanulók aerob kapacitására vonatkozó (pálya)tesztek

2.3.1. Aerob fittségi (állóképességi) profil

Az aerob fittségi profil a 20, vagy 15 méteres állóképességi ingafutás teszt eredménye alapján becsült aerob kapacitás minősítését tartalmazza, vagyis a légzőszervrendszer és a keringési rendszer állapotának, a szervezet oxigénszállító és oxigén-felhasználási képességének mutatója.

 

A tanulók testösszetételére és tápláltsági állapotára vonatkozó mérések típusai

1. Testtömeg mérése

2. Testmagasság mérése

3. BMI (az előző két érték alapján számítva)

4. Testzsírszázalék mérése

A tanulók aerob kapacitására és vázizomzatának fittségére vonatkozó mérések, tesztek

 

A

B

1.

Mérés megnevezése

Mérés célja

2.

Ütemezett hasizom teszt

Hasizomzat erejének és erő-állóképességének mérése.

3.

Törzsemelés teszt

A törzsfeszítő izmok erejének mérése.

4.

Ütemezett fekvőtámasz teszt

A felsőtest izomerejének és erő-állóképességének mérése.

5.

Kézi szorítóerő mérés

Az alkar izmainak maximális izometrikus erőkifejtő képességének mérése.

6.

Helyből távolugrás teszt

Alsó végtag dinamikus erőkifejtési képességének mérése.

7.

Hajlékonysági teszt

A térdhajlító izmok nyújthatóságának mérése.

8.

Állóképességi ingafutás teszt 15 m, ill. 20 m

Maximális oxigénfelvevő-képesség becslése.

Figyelem!

A mindennapos testnevelés, az egészséghez szükséges fittségi állapot elérése, az iskolai és az otthoni étkeztetés, a lelki egyensúly (a stressz mentes életmód), a pihenés (alvás) fontosabb cél a gyermekek nevelésében, mint a sok felesleges tananyag bemagoltatása.

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum