Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Testnevelés mindennap 

Kerettanterv az iskolai labdarúgásról

A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezte az iskolai labdarúgás a köznevelés 1-12. évfolyamai számára kidolgozott kerettanterv kiadását.

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításával újabb, az iskolák számára a helyi tantervükbe építhető kerettantervvel egészül ki az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek köre.

A labdarúgás kerettanterv minden tanuló számára heti két órában biztosítani kívánja a hatékony és eredményes labdarúgás tanulást.

Figyelem!

Az iskolai labdarúgásról szóló kerettanterv alkalmazása nem kötelező az iskolák számára!

Az iskolai labdarúgás szervezése

Az elképzelések szerint iskolai labdarúgás kerettantervet választó iskola a mindennapos testnevelés keretében szervezi meg a labdarúgás órákat, ennek értelmében heti öt testnevelés órából legfeljebb heti két óra labdarúgással váltható ki. Ha egyáltalán van olyan tanuló, aki jelentkezik ezekre az órákra.

A kerettantervet az iskolák alkalmazhatják az 1., 5., vagy 9. évfolyamtól kezdődően, ami nehezen értelmezhető, mivel az 5. és a 9. évfolyam kerettanterve az 1- 2. és a 3-4. évfolyamra előírt kerettantervekre épül.  

Javaslat!

Ezért először az általános iskola 1. évfolyamán kell bevezetni a labdarúgás oktatását. Amikor ezek a korosztályok elérik az 5. majd a 9. évfolyamot, akkor kell a magasabb évfolyamra készített kerettanterveket alkalmazni. Tehát 12 év kell a labdarugó kerettantervek bevezetéséhez, a tanulók felkészítéséhez.

Az iskolai labdarúgásról szóló kerettanterve alkalmazásának feltételei

Ha egy iskola úgy dönt, hogy alkalmazza a labdarúgás kerettantervet, akkor a heti öt testnevelés órából legfeljebb heti két óra kiváltható „labdarúgás” oktatással!

Az iskola csak akkor választhatja a labdarúgás kerettantervet, ha biztosítottak a „labdarugó edzés” megtartásához szüksége feltételek (labdarugó terület, hálós futballkapu, rugófal, labda, öltöző, fürdési lehetőség, stb.).

A labdarúgás oktatásának személyi feltétele az edzői végzetséggel rendelkező szakedző foglalkoztatása. Ha a tanulókat nem szakedző készíti fel a labdarúgás alapjainak elsajátítására, akkor visszafordíthatatlan károkat okozhat a fiatal labdarúgók fejlődésben (rossz beidegződések alakulnak ki, amelyeket későbben már nem lehet korrigálni).

Az egyéni felszerelésekkel kapcsolatos kiadásokat az iskola költségvetésében kell tervezni - futballcipő, védőfelszerelések, mezek, melegítők, stb. – és ingyenesen kell a tanulóknak kiadni.  A szülőket nem lehet kötelezni arra, hogy megvásárolják gyermeküknek a labdarúgó felszereléseket.

Labdarúgásra nem lehet kényszeríteni a tanulókat

A tantárgyválasztáshoz hasonlóan a tanuló szabadon dönthet, hogy kiváltja a kötelező testnevelési órákat labdarúgással vagy sem.

A labdarúgáshoz speciális képességek kellenek labdaérzék (gömbérzék), játékintelligencia, taktikai érzék, stb. Ha a tanuló nincs birtokába ezeknek a képességeknek, akkor feleslege részt vennie a labdarúgó edzéseken, mert tehetség hiányában csalódás fogja érni.

A labdarugó edzések komoly fizikai terhelést jelentenek a fiatal szervezeteknek, amit nem miden tanuló visel el.

Javaslat

  1. Ha kevés tanuló jelentkezik a testnevelés órát kiváltó labdarugó oktatásra, akkor „összevont” labdarúgó osztályokat kell indítani, ahol emeltszintű testnevelésórák keretében kell labdarúgást oktatni

  2. A tanulási folyamat egészét át kell hatnia a sikerességnek, az élményszerzésnek, azért a labdarúgást oktatást nem lehet érdemjeggyel értékelni.

A magyar labdarúgás jelenlegi helyzete nem motiválja a tanulókat

A magyar labdarúgás több évtizedes kudarca miatt visszaesett az emberek érdeklődése a nemzeti bajnokságok iránt.

Először a grundok majd a helyi labdarugó pályák területének beépítése miatt kevés hely maradt a gyermekek számára a városokban hogy futballozzanak.

A családok anyagi helyzete sem engedi meg, hogy a gyermekeik havonta szétrúgjanak egy drága edzőcipőt.

A jelenlegi labdarúgó egyesületek (labdarúgó akadémiák) a szülők anyagi helyzete és ambíciója alapján szelektálják a labdarúgást választó tanulókat.

Bár milliárdok forognak a labdarúgás üzletágban, de csak 2-300 első osztályban játszó labdarugó jut hozzá olyan magas jövedelemhez, amiért a fiataloknak (tanulóknak) érdemes fizikai erőt és időt (10-12 évet) áldozni.  A tanulók többségének jövőképébe nem fér bele a labdarúgó sport által elérhető életpálya.

Érthető az MLSZ és a Kormány törekvése az iskolai futball bevezetésére, de - ismerve az iskolarendszer jelenlegi működését és a mindennapos testnevelés szervezésének kudarcát - úgy érezzük, hogy a labdarugó kerettanterv bevezetése nem hozza meg a várt eredményt, a labdarúgás tömegesítését. Sőt!

A legtöbb gyermek számára a labdarúgás egyet jelent a szórakozással, a társas együttlét és az önkifejezés fő formájával.

A  buktatást meg kell tiltani testnevelési tantárgyból!

A labdarúgó kerettanterv bevezetése nem életszerű!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum