Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Testnevelés mindennap 

Kerettanterv az iskolai labdarúgásról

A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezte az iskolai labdarúgás a köznevelés 1-12. évfolyamai számára kidolgozott kerettanterv kiadását.

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításával újabb, az iskolák számára a helyi tantervükbe építhető kerettantervvel egészül ki az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek köre.

A labdarúgás kerettanterv minden tanuló számára heti két órában biztosítani kívánja a hatékony és eredményes labdarúgás tanulást.

Figyelem!

Az iskolai labdarúgásról szóló kerettanterv alkalmazása nem kötelező az iskolák számára!

Az iskolai labdarúgás szervezése

Az elképzelések szerint iskolai labdarúgás kerettantervet választó iskola a mindennapos testnevelés keretében szervezi meg a labdarúgás órákat, ennek értelmében heti öt testnevelés órából legfeljebb heti két óra labdarúgással váltható ki. Ha egyáltalán van olyan tanuló, aki jelentkezik ezekre az órákra.

A kerettantervet az iskolák alkalmazhatják az 1., 5., vagy 9. évfolyamtól kezdődően, ami nehezen értelmezhető, mivel az 5. és a 9. évfolyam kerettanterve az 1- 2. és a 3-4. évfolyamra előírt kerettantervekre épül.  

Javaslat!

Ezért először az általános iskola 1. évfolyamán kell bevezetni a labdarúgás oktatását. Amikor ezek a korosztályok elérik az 5. majd a 9. évfolyamot, akkor kell a magasabb évfolyamra készített kerettanterveket alkalmazni. Tehát 12 év kell a labdarugó kerettantervek bevezetéséhez, a tanulók felkészítéséhez.

Az iskolai labdarúgásról szóló kerettanterve alkalmazásának feltételei

Ha egy iskola úgy dönt, hogy alkalmazza a labdarúgás kerettantervet, akkor a heti öt testnevelés órából legfeljebb heti két óra kiváltható „labdarúgás” oktatással!

Az iskola csak akkor választhatja a labdarúgás kerettantervet, ha biztosítottak a „labdarugó edzés” megtartásához szüksége feltételek (labdarugó terület, hálós futballkapu, rugófal, labda, öltöző, fürdési lehetőség, stb.).

A labdarúgás oktatásának személyi feltétele az edzői végzetséggel rendelkező szakedző foglalkoztatása. Ha a tanulókat nem szakedző készíti fel a labdarúgás alapjainak elsajátítására, akkor visszafordíthatatlan károkat okozhat a fiatal labdarúgók fejlődésben (rossz beidegződések alakulnak ki, amelyeket későbben már nem lehet korrigálni).

Az egyéni felszerelésekkel kapcsolatos kiadásokat az iskola költségvetésében kell tervezni - futballcipő, védőfelszerelések, mezek, melegítők, stb. – és ingyenesen kell a tanulóknak kiadni.  A szülőket nem lehet kötelezni arra, hogy megvásárolják gyermeküknek a labdarúgó felszereléseket.

Labdarúgásra nem lehet kényszeríteni a tanulókat

A tantárgyválasztáshoz hasonlóan a tanuló szabadon dönthet, hogy kiváltja a kötelező testnevelési órákat labdarúgással vagy sem.

A labdarúgáshoz speciális képességek kellenek labdaérzék (gömbérzék), játékintelligencia, taktikai érzék, stb. Ha a tanuló nincs birtokába ezeknek a képességeknek, akkor feleslege részt vennie a labdarúgó edzéseken, mert tehetség hiányában csalódás fogja érni.

A labdarugó edzések komoly fizikai terhelést jelentenek a fiatal szervezeteknek, amit nem miden tanuló visel el.

Javaslat

  1. Ha kevés tanuló jelentkezik a testnevelés órát kiváltó labdarugó oktatásra, akkor „összevont” labdarúgó osztályokat kell indítani, ahol emeltszintű testnevelésórák keretében kell labdarúgást oktatni

  2. A tanulási folyamat egészét át kell hatnia a sikerességnek, az élményszerzésnek, azért a labdarúgást oktatást nem lehet érdemjeggyel értékelni.

A magyar labdarúgás jelenlegi helyzete nem motiválja a tanulókat

A magyar labdarúgás több évtizedes kudarca miatt visszaesett az emberek érdeklődése a nemzeti bajnokságok iránt.

Először a grundok majd a helyi labdarugó pályák területének beépítése miatt kevés hely maradt a gyermekek számára a városokban hogy futballozzanak.

A családok anyagi helyzete sem engedi meg, hogy a gyermekeik havonta szétrúgjanak egy drága edzőcipőt.

A jelenlegi labdarúgó egyesületek (labdarúgó akadémiák) a szülők anyagi helyzete és ambíciója alapján szelektálják a labdarúgást választó tanulókat.

Bár milliárdok forognak a labdarúgás üzletágban, de csak 2-300 első osztályban játszó labdarugó jut hozzá olyan magas jövedelemhez, amiért a fiataloknak (tanulóknak) érdemes fizikai erőt és időt (10-12 évet) áldozni.  A tanulók többségének jövőképébe nem fér bele a labdarúgó sport által elérhető életpálya.

Érthető az MLSZ és a Kormány törekvése az iskolai futball bevezetésére, de - ismerve az iskolarendszer jelenlegi működését és a mindennapos testnevelés szervezésének kudarcát - úgy érezzük, hogy a labdarugó kerettanterv bevezetése nem hozza meg a várt eredményt, a labdarúgás tömegesítését. Sőt!

A legtöbb gyermek számára a labdarúgás egyet jelent a szórakozással, a társas együttlét és az önkifejezés fő formájával.

A  buktatást meg kell tiltani testnevelési tantárgyból!

A labdarúgó kerettanterv bevezetése nem életszerű!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum