Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Testnevelés mindennap

Könnyített testnevelés mindennap!

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi „szűrővizsgálat” alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani.

Szűrővizsgálat

Az orvosi szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. [20/2012. EMMI rendelet 142. § (1)]

Az általános iskola első évfolyamára beiratkozott tanulókat a szeptemberi tanévkezdés után azonnal szűrővizsgálatra kell küldeni. Nem lehet májusig várni az orvosi vizsgálattal.

A középfokú iskolák kilencedik évfolyamára beiratkozott vagy más iskolaváltó tanulótól el kell fogadni előző iskolájukban végzett orvosi szűrő vizsgálat eredményét.

Figyelem!

Ha a szülő nincs megelégedve a szűrővizsgálat eredményével, illetve úgy érzi, hogy gyermekének fizikai nehézséget okoz a testnevelési gyakorlatok végzése, akkor testnevelő tanárral folytatott eredménytelen megbeszélést követően a helyileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz fordulhat tanácsadásért.

KÖNNYÍTETT TESTNEVELÉS SZERVEZÉSE

A kötelező testnevelési óra keretében vagy helyette a tanulót könnyített testnevelésre kell beosztani, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A tanuló akkor jogosult könnyített testnevelésre, ha a háziorvos vagy az iskolaorvos vagy szakorvosi szűrővizsgálat könnyített testnevelésre javasolja.

Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről.

A könnyítetttestnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.

A könnyített testneveléshez biztosítani kell a személyi (testnevelő tanár) és tárgyi feltételeket.

Nem kell elspórolni a testnevelő könnyített testnevelési órát tartó pedagógusok bérét! Nem elég, ha felmentik a tanulót a testnevelés óra látogatása alól, leültetik a gyereket valahova és nem foglalkoznak testi nevelésével!

Figyelem!

Ha az iskola nem szűri ki a gyengélkedő tanulót, vagy tanév közben romlott le a tanuló fizikai állapota, akkor a tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – kell kezdeményezni a szakorvosi vizsgálatot.

Mindennapos gyógytestnevelés itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=247&v=marad&fid=121&hol=jobb

Napi felmentés problémája: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=251&v=marad&fid=121&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum