Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Testnevelés mindennap

Könnyített testnevelés mindennap!

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi „szűrővizsgálat” alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani.

Szűrővizsgálat

Az orvosi szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. [20/2012. EMMI rendelet 142. § (1)]

Az általános iskola első évfolyamára beiratkozott tanulókat a szeptemberi tanévkezdés után azonnal szűrővizsgálatra kell küldeni. Nem lehet májusig várni az orvosi vizsgálattal.

A középfokú iskolák kilencedik évfolyamára beiratkozott vagy más iskolaváltó tanulótól el kell fogadni előző iskolájukban végzett orvosi szűrő vizsgálat eredményét.

Figyelem!

Ha a szülő nincs megelégedve a szűrővizsgálat eredményével, illetve úgy érzi, hogy gyermekének fizikai nehézséget okoz a testnevelési gyakorlatok végzése, akkor testnevelő tanárral folytatott eredménytelen megbeszélést követően a helyileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz fordulhat tanácsadásért.

KÖNNYÍTETT TESTNEVELÉS SZERVEZÉSE

A kötelező testnevelési óra keretében vagy helyette a tanulót könnyített testnevelésre kell beosztani, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A tanuló akkor jogosult könnyített testnevelésre, ha a háziorvos vagy az iskolaorvos vagy szakorvosi szűrővizsgálat könnyített testnevelésre javasolja.

Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről.

A könnyítetttestnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.

A könnyített testneveléshez biztosítani kell a személyi (testnevelő tanár) és tárgyi feltételeket.

Nem kell elspórolni a testnevelő könnyített testnevelési órát tartó pedagógusok bérét! Nem elég, ha felmentik a tanulót a testnevelés óra látogatása alól, leültetik a gyereket valahova és nem foglalkoznak testi nevelésével!

Figyelem!

Ha az iskola nem szűri ki a gyengélkedő tanulót, vagy tanév közben romlott le a tanuló fizikai állapota, akkor a tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – kell kezdeményezni a szakorvosi vizsgálatot.

Mindennapos gyógytestnevelés itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=247&v=marad&fid=121&hol=jobb

Napi felmentés problémája: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=251&v=marad&fid=121&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum