Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Iskolai hiányzás (IGAZOLATLAN ÓRA)

Az iskola felelőssége a tanuló távolmaradása esetén

Ha a gyermeke neveléséért, oktatásáért elsősorban felelős szülő a reggeli órákban – megfelelő ellátás és felkészítés után - elengedi (elküldi) gyermekét az iskolába, akkor teljesítette törvényes kötelességét. Az otthonról való távozás és az iskolába történő beérkezés közötti időben a tanuló kiesik a szülő felelősségi hatóköréből.

Az otthontól az iskolába érés közötti időben a tanuló magára van utalva, ezért a társadalom – elsősorban az iskola - tartozik felelősséggel az úton lévő kiskorú gyermekek védelméért.

Az iskola felelőssége a rábízott tanulókért

Álláspontunk szerint, ha tanuló tanítási napon az előírt időre (órakezdésre) nem érkezik be az iskolába és a szülő nem jelezte előre hiányzását, vagy onnan jogszerűtlenül távozik, és nem kapott engedélyt a távolmaradásra, akkor haladéktalanul (30 percen belül) értesíteni kell a szülőt gyermeke hiányzásáról az iskolában nyílván tartott telefonszámon vagy elérhetőségi címén futárszolgálat útján. 

Ha a szülő csak a munkahelyén érhető el, akkor a titoktartási kötelezettség betartásával személyesen kell közölni vele, hogy gyermeke távolmaradt az iskolától.

A sikeres értesítés után már a szülő felelőssége, hogy utánajárjon gyermeke hollétének, megtalálja, vagy értesítse a hivatalos szerveket gyermeke „eltűnéséről”.  

Az iskolai értesítési kötelezettség elmulasztása gyermekvédelmi kérdés, amit szankcionálni kell.

Ha az iskola vezetője nem értesíti a szülőt gyermeke 30 perces hiányzása után, akkor gyermekveszélyeztetés miatt eljárást kell kezdeményezni ellene a gyámügyi hatóságoknál.

Figyelem!

Ha a tanuló lóg az iskolából vagy iskolába menve támadás éri vagy elszökik otthonról, akkor a szülei nem tudhatnak róla, mert kiesik a látókörükből!

Egyedül a tanuló felügyeletét ellátó iskola (a pedagógus) tudja, hogy az egyik tanulója nem érkezett be az iskolába.

A pedagógus felelőssége, ha a tanuló az óraközi szünet után nem megy be az órára

Ha a tanuló késik az óráról, vagy nem megy be az órára (lóg), akkor felelősségre kell vonni. Jogszabály értelmében a késésért nem lehet automatikusan igazolatlan órát adni, de a késési időket össze kell adni, és ha az eléri az egy órát, akkor igazolatlan mulasztásként kell beírni a naplóba. [20/2012. EMMI rendelet 51. § (10)]

Ugyanakkor, ha a pedagógus megállapítja, hogy valamelyik tanuló az óraközi szünet után nem ment be az osztályba, akkor azonnal meg kell keresni. A pedagógus addig nem kezdheti meg a tanítást ameddig a hiányzó tanulót „előkerítik”.

Szülői és tanulói panaszok alapján tudjuk, hogy a „lógáson” vagy hanyagságon kívül más oka is lehet az óráról való késésnek. Pl. a tanuló kiszökött az iskolából, rosszul lett vagy drogozik a WC-ben, nagyobbaknál előfordult, hogy szerelmi életet éltek egy eldugott helyen. Sajnos több olyan esetről is tudunk, hogy a tanuló kiugrott az iskolaablakon és későn találtak rá.

A tanulók iskolai felügyeletének kiterjesztése

Törvény értelmében a gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: „a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt,” [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 10. pont],

Értelmezésünk szerint a törvényhely nem zárja ki, hogy a tanulók felügyeletével megbízott iskola illetve a pedagógus ne vállaljon felelősséget „tanulójáért” a lakása elhagyásától az iskolába való beérkezésig tartó időben.

A tanuló iskolai felügyeletét ki kell terjednie a szülő értesítésére, ha gyermeke nem érkezik be időben az iskolába, illetve a tanórai foglalkozásra.

Társadalmi védelem az Iskolarendőri szolgálat

Az új rendelkezések szerint az általános iskolai tanulót a rendőr bekísérheti az iskolába, ha tanítási időben közterületen tartózkodik. Ez az intézkedés segítséget jelentene szülőnek és az iskolának, ha működne.

A rendőrség hatáskörét ki kell terjeszteni a teljes tanköteles korosztályra (tizenhat éven aluliakra).

Az iskolából lógó tanulók gyülekező helye a Plázák területe. Vizsgálataink során megnéztük mit tesz a „pláza-rendőrség” az ott tartózkodó tanulókkal? Kikísérik őket az utcára, de nem jelentik az iskolának az esetet.

Minden felnőtt láthat iskolaidőben az utcán tartózkodó kisgyermekeket, de nem tudunk olyan esetről, hogy valaki értesítette volna az iskolát vagy a rendőrséget az jelenségről.

Bővebb információ az iskolarendőr szolgálatról itt található!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum