Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Untitled Document

Régebbi hírek

 A gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 2018. évtől kezdődően beköltözhetnek az óvodákba és az iskolákba a „szociális segítő” munkások.

Közvetlen segítséget kaphatnak a szülők és gyermekeik, ha az óvodai iskolai szülői közösségek igénybe veszik ezt az újabb gyermekvédelmi szolgáltatást.

Ma a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a felmerülő sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek.

FŐSZEGY sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)


Tovább a teljes cikkre >>

A törvénysértő őszi szünet örömei és problémái

Hová lett 3 nap az őszi szünetből?

A pedagógusok számára az őszi iskolai szünet tanítás nélküli munkanap

Az óvodában nincs őszi szünet! Téli és tavaszi szünet sincs!

Az óvoda egész évben nyitva tartó köznevelési intézmény

    Sajtószóvivő FŐSZEGY : Keszei Sándor (06-30 / 433-8754) 


Tovább a teljes cikkre >>

Tiszta vizet a pohárba!

Szülők fizetik a tanítási idő alatt szervezett úszásoktatást?

Az iskola sem fogadhat el pénzt az úszásoltatásért, mert az törvénysértés!

Sérül a mindennapos testnevelés elve, ha testnevelési óra helyett úszni viszik a tanulókat? Megoldás!

FŐSZEGY sajtószóvivő: 06-30/433-8754


Tovább a teljes cikkre >>

Tanévkezdés költségei 2018.

Nem emelkedtek a taneszközök árai, de bővült a minőségi áruválaszték (márkabűvölet) 
Ugyanakkor évek óta emelkednek az iskolakezdés költségei, mert a szülők versenyeznek egymással, ki tud "menőbb" (drágább) füzetet, tollat, táskát, tornafelszerelést venni gyermekének
Miért nehéz az iskolatáska?
Mert a pedagógógusok telerakatják felesleges dolgokkal?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)


Tovább a teljes cikkre >>

Osztrálypénz 2018.

Lassan kezdődik az új tanév, készüljenek az illegális óvodai, iskolai pénzkövetelésekre!

Magyar népszokás az osztálypénz, óvodában csoportpénz szedése?

Mit tehetnek, azok szülők, akik nem értenek egyet az általánossá vált iskolai, óvodai pénzgyűjtésekkel?

FŐSZEGY sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)


Tovább a teljes cikkre >>

Teljes cikkek:

 A gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 2018. évtől kezdődően beköltözhetnek az óvodákba és az iskolákba a „szociális segítő” munkások.

Közvetlen segítséget kaphatnak a szülők és gyermekeik, ha az óvodai iskolai szülői közösségek igénybe veszik ezt az újabb gyermekvédelmi szolgáltatást.

Ma a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a felmerülő sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek.

FŐSZEGY sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. [15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 25. § (1) bekezdés]

A szociális segítő szolgáltatás bevezetésének célja

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás bevezetése nevelési és oktatási intézményekbe azt bizonyítja, hogy a gyermekek test, lelki, érzelmi és erkölcsi veszélyeztetésének kitüntetett helyszínei az óvoda és az iskola.

Ezért szükségessé vált, hogy gyermekvédelem közvetlenül az óvodában és az iskolában vizsgálja meg, milyen mértékben veszélyezteti a köznevelés rendszere az óvodás gyermeket és a tanulókat.

A szociális segítő feladta

A szociális segítő feladata, hogy a kiskorú gyermek szülője számára a gyermeke gondozását és nevelését segítő gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális és egészségügyi ellátásokról és pénzbeli támogatásokról részletes tájékoztatást adjon.

Feladata az óvodai nevelés és az iskolai oktatás színvonalának figyelemmel kísérése, „a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelése és feltárása.”

A szociális segítő feladta az óvoda, iskola belső működésének vizsgálata

A szociális segítő feladata feltárni, hogy a családoknak milyen szociális biztonságágukat veszélyeztető anyagi terheket kell vállalniuk az ingyenes óvodai ellátásban, és az ingyenes iskolai oktatásban. Véleményünk szerint a szociális segítő feladata feltárni, hogy a családoknak milyen szociális biztonságát veszélyeztető anyagi terheket kell vállalniuk az ingyenes óvodai ellátásban, és az ingyenes iskolai oktatásban, többek között:

Szülői hozzájárulás a fenntartás költségeihez (festés, mázolás, padjavítás).

Hozzájárulás a dologi kiadáshoz (másolópapír, tisztasági- és tisztálkodási eszközök, stb.).

Szülők hozzájárulása tanítási időben szervezett iskolai és iskolán kívüli tanórai. foglalkozások költségeihez (úszásoktatás, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, stb.)

Magas összegű befizetés pedagógusok által alapított óvodai, iskolai Alapítványokba.

Indokolatlan óvodai csoportpénz és osztálypénz befizetések.

A "szociális segítő" feladata, megállapítani, hogy a tanulók milyen mértékben és minőségben jutnak hozzá a köznevelési közszolgáltatásokhoz, pl. a tanórai és egyéb foglalkozások (lyukas órák száma), osztálybontás, csoportbontás, stb.

Véleményünk szerint a szociális segítő feladata a kötelező egyéni foglalkozások, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, stb. biztosítása az általános iskolában. Ha lenne hozzá elég pedagógus.

Továbbá

A szociális segítő feladata segíteni a szülőknek, hogy szülői jogaikat és gyermekeik jogait megismerhessék, megfogalmazhassák, és élni tudjanak vele.

A szociális segítő feladata, hogy a kiskorú gyermek szülője számára a gyermeke nevelését segítő szociális ellátásokról részletes tájékoztatást adjon.

A szociális segítő feladata segíteni a rászoruló családokat, hogy hozzá jussanak az állami és önkormányzati támogatásokhoz.

A szociális segítő feladata segíteni a rászoruló családokat, hogy hozzá jussanak az óvodai, iskolai támogatásokhoz, és szolgáltatásokhoz pl. tanszer és tankönyvtámogatás, étkezési támogatás, részletfizetési kedvezmény, stb.

A szociális segítő feladata vizsgálni a gyermekek, tanulók életét szabályozó intézmény dokumentumok tartalmát, érvényességét (hatályosságát) és alkalmazását.

Az óvoda, iskola hozzáállása a szociális segítőhöz

Kérdés az, hogy az intézményvezetés és az egyes pedagógusok, hogyan fogadják a szociális munkásokat. Partnereknek vagy nem kívánatos személyeknek tekintik őket, akik beleláthatnak az óvoda, iskola életébe, szakmai és gazdasági ügyeibe.

„Az óvoda, iskola közreműködése a gyerekek szocializációja szempontjából alapvető, az azonban vitathatatlan, hogy ma a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a felmerülő sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek.” Mondta egy szakember.

Figyelem!

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik. A miniszter a módszertant az általa vezetett minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, valamint gondoskodik annak folyamatos frissítéséről. Lásd itt:

Az óvodai iskolai szociális segítő alkalmazásáról bővebben:

Vissza az oldal tetejére

A törvénysértő őszi szünet örömei és problémái

Hová lett 3 nap az őszi szünetből?

A pedagógusok számára az őszi iskolai szünet tanítás nélküli munkanap

Az óvodában nincs őszi szünet! Téli és tavaszi szünet sincs!

Az óvoda egész évben nyitva tartó köznevelési intézmény

    Sajtószóvivő FŐSZEGY : Keszei Sándor (06-30 / 433-8754) 

 

A  tanulók és a pedagógusok örülnek  az őszi szünetnek, de a munkavállaló szülőknek  gondot okoz gyermekük elhelyezése és étkeztetése a tanítási szünet ideje alatt.

Jogszabály értelmében az őszi szünet napjain,  az iskoláknak nyitva kell tartani és gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről, foglalkoztatásáról és a napi háromszori étkeztetésükről.

Tudnak erről a tanulók szülei?

Hány napos az őszi szünet?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 30. §  (4) bekezdése szerint:

„A tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb hat összefüggő napból álló tanítási szünetet kell biztosítani.”

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. EMMI rendelet  5. §  (1) bekezdése szerint:

"Az őszi szünet előtti utolsó tanítás napja 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítás napja, 2018. november 5. (hétfő)."

Természetesen a hétvégi pihenőnapok (szombat, vasárnap) és az ünnepnapok nem számítanak bele a 6 napos őszi szünetbe.

Figyelem!

Október 29. (hétfő), 30. (kedd), 31. (szerda) az munkanap.

Mivel november 1. (csütörtök) az ünnepnap (Mindenszentek), november 2. (péntek) pedig a 9/2017. NGM rendelete értelmében pihenőnappá lett nyilvánítva, ezért összesen három munkanap tanulási szünetet kapnak a tanulók.

A törvény értelmében tehát nem hétfőn kell iskolába menni a tanulóknak, hanem csütörtökön, hogy meglegyen a hat összefüggő napból álló őszi szünet!

Hová lett 3 nap az őszi szünetből? Ez súlyos törvénysértésnek tűnik.

Tanulók étkeztetése az őszi szünetben

Tanévenként kb. 850 000 tanuló veszi igénybe a gyermekétkeztetést az iskolákban, kb. 760 000 tanuló jogosult ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre.

Azoknak a családoknak gyermekei jogosultak a díjmentes étkeztetésre, ahol a főre eső jövedelem nem haladja meg a 39 900 forintot. 

Mit esznek ezek a gyermekek az iskolai szünetekben, amikor az iskolák zárva tartanak? Házhoz szállított nekik az ebédet?

Az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosult tanulóknak a szülei az őszi iskolai szünetben sem keresnek többet! Ezek a családok nem fogják az őszi szünetet "wellness" szállodában tölteni gyermekeikkel.

Őszi szünet a szakképző iskolákban

A szakképző iskolákba járó tanulóknak is 6 napos lenne az őszi szünet.

A 2011. évi CLXXXVII. törvény ( Szt.) 26. § (3) bekezdése szerint:

„Az  őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt  - egy szakmai gyakorlat igazolatlan mulasztásának pótlása kivételével - gyakorlati képzés nem szervezhető.”

Kollégiumokban nincs őszi szünet

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. § (3) bekezdése szerint:

„A tanuló tanítási évben – beleértve az évközi szünetek idejét is – valamint a kötelező szakképzési gyakorlat idejében hazautazásra – a rendkívüli eseteket kivéve – nem kötelezhető.”

A kollégiumokban tehát nincs őszi szünet. Nem lehet hazaküldeni a tanulókat ezeken a napokon!

Az óvodákban sincs őszi szünet

Figyelem! Az óvoda egész évben folyamatosan nyitva tartó köznevelési intézmény, ezért az óvodákban nincs sem őszi, sem téli, sem tavaszi, sem nyári szünet.

Az óvodák az  iskolai szünetekhez igazítják  nyitva tartási idejüket. Ráveszik a szülőket, hogy maradjanak otthon a munkából és vigyázzanak gyermekeikre az ősz iskolai szünet ideje alatt.

Ilyenkor a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő (GYSE) levő anyukák gyermekeit sem fogadja az óvodában, hiszen úgyis vigyázniuk kell a kistestvérre.

Sok óvoda úgy oldja meg a "törvénysértő helyzetet", hogy a szülőkkel igazoltatják a gyermekük hiányzását azokon a napokon, amikor az óvoda illegálisan zárva tart.

Kb. 350 000 óvodás jogosult ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre. Mit esznek ezek a gyermekek, ha az óvodák az iskolai szünetekben bezárják a kapuikat előttük? "Nyista kaja."

Az iskolák, óvodák kötelező nyitva tartásának személyi feltételei

A 326/2013. Kormányrendelet. 30. § (3) bekezdése szerint:

A pedagógus számára az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok, amelyek idejére a köznevelési intézményben ellátandó feladat is elrendelhető.”

Ez egy hatályos Kormányrendelet, a pedagógusok mégis kígyót, békát kiáltanak a szülői egyesületekre, mert idézni merik a rendelet szövegét, amikor az iskolák megszegik a jogszabályi előírásokat.

Munkanap-áthelyezés

A tanév rendjéről szóló 13/ 2018. EMMI rendelet (7) bekezdése szerint: "A jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell."

Figyelem!

A téli szünet is három napos!

Szülői levél az őszi szünetről itt!

 

Vissza az oldal tetejére

Tiszta vizet a pohárba!

Szülők fizetik a tanítási idő alatt szervezett úszásoktatást?

Az iskola sem fogadhat el pénzt az úszásoltatásért, mert az törvénysértés!

Sérül a mindennapos testnevelés elve, ha testnevelési óra helyett úszni viszik a tanulókat? Megoldás!

FŐSZEGY sajtószóvivő: 06-30/433-8754

Sok állami fenntartású iskola a pedagógiai programjában rögzíti, hogy a testnevelési óra keretében, tanítási időben szervezett, iskolán kívüli úszásoktatás önköltséges köznevelési szolgáltatás.

De a szülők nem tehetik meg, hogy önként átvállalják tanítási időben, iskolán kívüli szervezett úszásoktatás költségeit, még az illegálisan beszedett osztálypénzből sem.  

Az állami fenntartású iskola nem kérhet, és nem fogadhat el pénzt a mindennapos testnevelés keretében megtartott úszásoltatásért, mert az súlyos törvénysértés.  A magyar-, a matematika-, vagy a földrajz óráért sem lehet pénzt kérni, sem elfogadni, mert azok is térítésmentesen biztosított tanórai foglalkozások. [Lásd 229/2013. Kormányrendelet 31.§ ba) pont]

Az iskolák pedagógiai programjában előírt vagy az ahhoz kapcsolódó iskolai vagy iskolán kívül szervezett tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása. Ilyen különösen, a tanulmányi kirándulás, az erdei iskola, a múzeumi foglalkozás, a testnevelési óra keretében szervezett úszásoktatás, evezés, korcsolyaoktatása, stb. [Lásd 110/2012. Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés]

Az úszásoktatás csak lehetőség

A szülők körében elterjedt, hogy az állami fenntartású általános iskolák alsó tagozatán bevezetésre került kötelező és ingyenes az úszásoktatás. Ugyanakkor a kerettantervi rendelet csak a 3-4. évfolyamra írja elő a kötelező  úszásoktatást, de csak évi 18 órában és a két évfolyamon együttesen.

többi évfolyamokon a mindennapos testnevelés keretében az iskolán kívül szervezett térítésmentes úszásoktatás csak lehetőség az iskola számára, ha a tankerületi központ finanszírozza a költségeket.

Ha a szülő nem fizet, otthon hagyják a gyermekét

A helyi tantervben rögzített „úszásoktatás” kötelező tanórai foglalkozás, amit iskolán kívül biztosítanak a tanuló számára, és amiből a tanulót semmilyen indokkal nem lehet kizárni. Ha a tanuló nem vesz rész az úszásoktatáson, akkor a mulasztását igazolnia kell.

Fegyelmi büntetésként egy másik osztályban helyezik el azokat a tanulókat, akiknek szülei nem tudják, vagy nem akarják kifizetni az úszásoktatás költségeit (utaztatás, drága belépő).

A magyar óráért sem lehet pénzt kérni, a magyar óráról sem lehet a tanulót kizárni és egy másik osztályba elhelyezni szabályosan lebonyolított fegyelmi eljárás nélkül.

Testnevelési órák összevonása

A jogalkotó lehetővé tette, hogy az úszásoktatást vállaló iskolák egy tanítási napon legfeljebb két testnevelési órát összevonjanak, ezáltal a hét egyik napján nincs testnevelési óra.

Vagyis súlyosan megsértették a mindennapos testnevelés elvét!

Megoldás!

1.   Ha a napi egy testnevelés órából legfeljebb két testnevelési órát összevonnak egy tanítási napra, ezáltal a hét egyik napján nem lenne testnevelési óra, akkor azon a napon a hiányzó testnevelési órát egy másik tantárgy terhére kell megtartania az iskolának!

Érthetőbben?

2.   Ha az iskolán kívüli úszásoktatás helyszínére való utazás miatt egy napon kettő testnevelési óra szükséges, akkor azon a napon eggyel kevesebb közismereti órát kell tartani. Érthető?

Még értetőbben?

3.   A testnevelési órák összevonása az úszásoktatás miatt egy rossz jogi megoldás (dilettáns), mert sérti a mindennapos testnevelés elvét. Egyszerűbb, ha egyel kevesebb magyar órát vagy matematika órát tartanak azon a napon!

 

Az úszásoktatás tantervi előírása az alsó tagozaton itt!

Tanuló büntetése: elhelyezés másik osztályba úszásoktatás helyett

Vissza az oldal tetejére

Tanévkezdés költségei 2018.

Nem emelkedtek a taneszközök árai, de bővült a minőségi áruválaszték (márkabűvölet) 
Ugyanakkor évek óta emelkednek az iskolakezdés költségei, mert a szülők versenyeznek egymással, ki tud "menőbb" (drágább) füzetet, tollat, táskát, tornafelszerelést venni gyermekének
Miért nehéz az iskolatáska?
Mert a pedagógógusok telerakatják felesleges dolgokkal?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Részletes infornáció a tanévkezdés várható költségeiről itt találhatnak: 

http://mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=579&v=marad&fid=138&hol=jobb

Iskolakezdés költségei a statisztikai hivatal (KSH) adatai szerint: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&fid=82&id=5

Vissza az oldal tetejére

Osztrálypénz 2018.

Lassan kezdődik az új tanév, készüljenek az illegális óvodai, iskolai pénzkövetelésekre!

Magyar népszokás az osztálypénz, óvodában csoportpénz szedése?

Mit tehetnek, azok szülők, akik nem értenek egyet az általánossá vált iskolai, óvodai pénzgyűjtésekkel?

FŐSZEGY sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

Az utóbbi években nagy változások álltak be a szülők tudatában (vagy a tudatalattijában), a szeptemberi szülői értekezleten ugyanis erős kényszert éreznek arra, hogy osztálypénzt, óvodában csoportpénzt fizessenek.

Az iskolába, óvodába járó gyermekek szülei úgy érzékelik, hogy az „osztálypénz”, „csoportpénz” befizetése olyan szülői kötelesség, amelynek elmulasztása esetén súlyos szabálysértés követnek el.

A szülők úgy érzik, hogy az a törvényes eljárás, ha az iskola, vagy az óvoda pénzt kér azokért eszközért, felszerelésért, amit a jogszabályok értelmében az állami vagy önkormányzati fenntartónak kell finanszíroznia. Természetesnek veszik, hogy hozzá kell járulniuk a fenntartási költségekhez.

Ezek a pénzbeli hozzájárulások ma már elfogadottnak számítanak a szülők számára, nincs sok értelme felszólalni ezek ellen, mert aki ezt megteszi, az számíthat a kiközösítésre.

Az általunk megkérdezett szülők azt mondták, hogy csoportpénz szedése olyan régi „népszokás”, amit már a szüleiknek is követni kellett, ezért természetes számukra akár havi 1000--2000 Ft, évi 10 000-20 000 osztálypénz, illetve csoportpénz befizetése valami általuk nem ismert célra.

Szokássá rögzült az is, hogy az intézményvezetéshez szocializálódott pénzbeszedő szülő (kápó) behajtónak képzeli magát és a faliújságon vagy a közösségi oldalakon hozza nyilvánosságra a befizetéssel elmaradó szülők nevét.

Kistelepüléseken ez odáig fajulhat, ahogy „adóst” szájára veszi a falu és jobb, ha elköltözik onnan.

Az intézményfenntartók azt hirdeti, hogy ők nem tehetnek arról, hogy a szülők pénzt gyűjtenek, arról sem tudnak, hogy kipellengérezik azokat, akik nem tudnak, vagy nem akarnak fizetni, ugyanakkor nem ellenzik, hogy az iskolák, óvodák elfogadják és felhasználják az így beszedett közösségi pénzekből összegyűlt adományokat.

Mit tehetnek, azok szülők, akik nem értenek egyet az általánossá vált óvodai, iskolai pénzgyűjtésekkel?

1. Ne fizessenek osztálypénzt!
2.  Ne vállalják az osztálypénz beszedését!
3.  Követeljék meg köznevelési közszolgáltatások ingyenességét.
5.  Követeljék meg, hogy az intézményfenntartó vizsgálja meg az általa fenntartott óvodában, iskolákban az ingyenesség betartását és számolja fel a szülőket és a tanulókat megkülönböztető osztálypénz, csoportpénz intézményét.

Mivel a szülők (és a pedagógusok) többségének tudatába beépült (rögzült) az illegális fizetési kötelezettség, ezért - véleményünk szerint - alulról jövő kezdeményezéssel már nem lehet változtatni a jelenlegi helyzeten. Központi intézkedésre van szükség a tiltáshoz.

Bővebb információ a honlap frissített oldalán itt található:

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=183&v=marad&fid=82&hol=jobb

Vissza az oldal tetejére
 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2018.

Óvoda 2018-2019.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2018.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi eljárás az iskolában 2018.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum