Állami intézményfenntartó központ (KLIK)

Állami fenntartású szakképző iskola

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

SZAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2015-2016.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2016.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Untitled Document

Régebbi hírek

Ingyenesen kölcsönzött „használt-tankönyv” az általános iskolákban, kártérítési felelősséggel

A tankönyvek használata nem kötelező!

20 fontos szabály az iskolai tankönyvellátás értelmezéséhez


Tovább a teljes cikkre >>

Az Iskolakezdés költségei 2016.

Miért nehéz az iskolatáska? Mert tele rakják felesleges dolgokkal!

Jogszabályok védik a családokat az indokolatlan iskolai követelésekkel szemben, csak be kell tartani az előírásokat! 

A pedagógusok nem kötelezhetik a szülőket arra, hogy milyen taneszközöket és felszereléseket vegyenek meg tanévkezdésig.

Ha a családnak nincs pénze, akkor kérheti, hogy gyermeke ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön

Figyelem!

760 000 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulónak az ingyenes étkeztetés mellett, ingyenesen jár az oktatásához szükséges minden taneszköz, tornafelszerelés és tankönyv!

Ez nem könyöradomány, hanem törvényes jog!

 

Állami támogatások az iskolákban itt!

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)


Tovább a teljes cikkre >>

 

Tisztelt Szülő!

Ha egyetért a  honlap tartalmával, kérjük, ossza meg információit ismerőseivel, szülőtársaival és a gyermekét tanító pedagógusokkal.


Tovább a teljes cikkre >>

Miért zárnak be az önkormányzati óvodák nyáron?

Mit esznek az ingyenes étkeztetésre jogosult családok gyermekei az óvodák illegális zárva tartása idején?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754


Tovább a teljes cikkre >>

Az iskola felügyeletére bízott kisgyermekek megalázása Dunaújvárosban

Pályaorientációs foglalkozást tartottak a pedagógusok a dunaújvárosi általános iskola WC helységében

Bűntett vagy nevelési módszer?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 


Tovább a teljes cikkre >>

Teljes cikkek:

Ingyenesen kölcsönzött „használt-tankönyv” az általános iskolákban, kártérítési felelősséggel

A tankönyvek használata nem kötelező!

20 fontos szabály az iskolai tankönyvellátás értelmezéséhez

A teljes iskolai tankönyvellátásról bővebb információt itt találhatnak!

Ingyenesen kölcsönzött használttankönyv az 1-4. évfolyamokon itt!

A tankönyvek használata nem kötelező itt!

Vissza az oldal tetejére

Az Iskolakezdés költségei 2016.

Miért nehéz az iskolatáska? Mert tele rakják felesleges dolgokkal!

Jogszabályok védik a családokat az indokolatlan iskolai követelésekkel szemben, csak be kell tartani az előírásokat! 

A pedagógusok nem kötelezhetik a szülőket arra, hogy milyen taneszközöket és felszereléseket vegyenek meg tanévkezdésig.

Ha a családnak nincs pénze, akkor kérheti, hogy gyermeke ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön

Figyelem!

760 000 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulónak az ingyenes étkeztetés mellett, ingyenesen jár az oktatásához szükséges minden taneszköz, tornafelszerelés és tankönyv!

Ez nem könyöradomány, hanem törvényes jog!

 

Állami támogatások az iskolákban itt!

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Az állami iskolafenntartás lényege a törvényes működés és az ingyenesség. Az ingyenes köznevelésben az étkeztetési térítési díjon kívül, semmiért nem lehet pénzt kérni.

 Az iskolakezdés mégis több tízezer forintba kerülhet a szülőknek, ha megvásárolnak mindent, amit az iskola elgondol.

Az igaz, hogy a Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) értelmében a pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a HELYI TANTERV ALAPJÁN, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. [Nkt. 63. § (1)

Ugyanakkor az iskola csak olyan taneszközöket, ruházati vagy más felszerelés használatát írhatja elő a HELYI TANTERVéBEN , amely nélkülözhetetlen a  pedagógus általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell.

Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata. Ezzel ellentétben a pedagógusok azt vetetnek meg a szülőkkel, amit csak kitalálnak!

Figyelem!

Az iskola csak kérheti, hogy a pedagógusok által választott taneszközöket, felszereléseket használják a tanuló, de nem kötelezheti arra, a családokat hogy azokat vásárolják meg.

Nincs olyan jogszabály, amely előírja, hogy tankönyvet kell meg kell venni, azt kell megtanulni, és hogy a tankönyvet minden nap be kell cipelni az iskolába.

Súlyos törvénysértés, ha a tanulót hátrány éri (pl. intőt vagy elégtelen érdemjegyet kap), ha nem viszi magával a füzetet vagy a tankönyvet az órára.

Jogszabályok védik a családokat az indokolatlan iskolai követelésekkel szemben

 (Jogi hivatkozások)

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 9. § (3) szerint:„A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.”

Ha az iskola elmulasztja az írásos tájékoztatás, különösen a kiadások csökkentésére vonatkozó segítségnyújtást – akkor törvénysértést követ el.

A tájékoztató lista, nem kötelező érvényű. Ha az iskola valamilyen kötelező fizetést ír elő a szülő számára, akkor ki kell kérnie a szülő nyilatkozatát, hogy fizetőképességéről.

2.  20/2012. EMMI rendelet 83. § (2) bekezdése szerint: A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul,

A szülő nyilatkozhat úgy, hogy nem tud fizetni, ebben az esetben az iskolának kell kifizetni a követelést.

A szülő nyilatkozhat úgy is, hogy nem akar fizetni, mert jogtalannak tartja a pénzkövetelést.

Az írásbeli nyilatkozat beszerzésének elmulasztása súlyos jogszabálysértés!

Törvény értelmében Magyarországon minden második tanulónak ingyenesen jár minden taneszköz, minden felszerelés és tankönyv valamit az étkeztetés.

3.  Az Nkt. 46. § (4) bekezdés szerint a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól.

A kedvezményeket kérelmezni kell az iskolában (lehetőleg írásban). Ne szégyelljék, ha szükségük van rá!

4.  A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Az iskolák indokolatlan követelései

Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy a pedagógus, minőség”, az „ár” és a „márka” megjelölésével írja elő, hogy milyen tanszerek, tornaruha, ünnepi ruha és más felszerelés beszerzését követeli meg a szülőktől.

Tudunk olyan iskoláról, ahol követelmény a „regiszteres” spirálfüzet használata, amely 3000-6200 forintért kapható. Az egyik írószerboltban mondták, hogy egy pedagógus előírta, hogy olyan spirálfüzetet vegyenek a tanulók, amelynek „fele kockás a fele sima.” Csak ilyen szerintük nem létezik!

Sok pedagógus jóhiszeműen „előírja”, hogy olyan iskolatáskát vegyenek a szülők, amelyiknek a háttámlája műanyagból van, nem papírkartonból. Az árkülönbség 15-20 000 Ft.

Másolópapír komplexus

Legcsúnyább dolog az utóbbi években elterjedt szokás, hogy 500 darabos másolópapír csomagot vetetnek meg a szülőkkel indokolatlanul (jogtalanul).

Kérdés az, hogy miért kell megvásároltatni a szülőkkel fejenként 1 csomag másolópapírt (500 db/csomag)? Egy 25 fős osztályban mit csinálnak 12 500 db másolópapírral. Egy 400 fős iskolában ez mennyi? Az EMMI és Oktatási Hivatal együtt sem használ el ennyi papírt egy évben. Tanévkezdésnél megugrik másolópapír árusítók forgalma.

Tisztasági csomag (több iskola honlapjáról)

Szalvéta (2 csomag)

Ivópohár

2 tekercs papírtörlő

100 db-os zsebkendő (2 csomag)

WC papír

Folyékony szappan

Egészségügyi kérdés is, hogy kinek a feladata a tisztálkodási eszközök beszerzése? Értelemszerű, hogy folyékony szappant és a WC papírt az iskola költségvetésében, a dologi kiadások között kell tetvezni.

Az iskolai menzán kinek a feladata a kéztörlő és az ívó pohár biztosítása? Az biztos, hogy nem a szülőké.

Figyelem!

A szülők minden áldozatot meghoznak gyermekükért, sokszor anyagi erejükön felül gondoskodnak az iskola által javasolt tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről. 

A szülők be vannak csapva, amikor gondolkodás nélkül megvesznek minden felesleges kacatot, amelyet az iskola előír.

Sokan a nyaralás költségeit is feláldozzák a vásárlásért vagy a szeptemberi konyhapénzt költik el, kölcsönkérnek vagy hitelt vesznek fel.

A bankok kihasználják, hogy sok szülőnek anyagi gondot okoz a tanévkezdés ezért bevezették az iskolakezdési kölcsönt. Hamarosan új probléma lesz a bedőlt szülői hitelek kezelése.

A szülői ambíció

Az utóbbi években népszokássá vált a nagy augusztusi taneszköz vásárlás. A hisztérikus vásárlási lázat fokozza a különböző taneszközt forgalmazó cégek reklámhadjárata. Pedig a szülők ráérnének szeptemberei tanévkezdés utáni árleszállítások alkalmával vásárolni.

A szülői ambíció, a márkabűvölet nem ismer határt.

Előfordul, hogy a szülő úgy akar kedvébe járni gyermekének, hogy össze-vissza vásárol neki mindent, amit kér. Kisiskolásoknál sláger megint „barcelónás füzetborító és a „barbibabás” embléma.

Ha a szülő olyan különleges, drága „cuccokat” vesz a gyermekének, amellyel kitűnik osztálytársai közül, elérheti, hogy kiközösítik azt, aki felvág a drága tollával, mobiljával vagy 30 ezer forintos edzőcipőjével. 

Sajnos az is előfordul, hogy osztálytársai lenézik a tanulót, ha nem márkás a felszerelése.

Piaci helyzet

Áremelés helyett márkaháború

A törvényi rendelkezések ellenére az iskolák különböző márkájú, sokszor szükségtelen felszerelések, tanszereket vetetnek meg a szülőkkel. De a szülői ambíció és a márkabűvölet miatt nincs határa a szülői költekezésnek. Már akinek van pénze.

A tanévkezdés előtt konjunktúra helyzetbe kerülő vállalkozásoknak nem kell az árakat direkt emelni, elég, ha egy-egy tanszerből öt-hat különböző márkajelzésű terméket kínálnak, különböző árakon. Ha van pénze a szülőnek, úgyis a drágábbat veszi.

Lehet kapni egy üzleten belül ceruzát 50-100-500 forintért, spirálfüzetet 50-300-3000, golyós tollat 30-500-1000, iskolatáskát 1000-15 000-36 000 forintért. Az igaz, hogy a 36 000 forintért kapható táska mindent tud. Van benne tornafelszerelés, hűtős uzsonnatáska, tolltartó, nyakba akasztható igazolványtartó, pénztárca, csak egy sminkkészlet hiányzik belőle a lányoknak.

Oktatási szakemberek mondják, hogy az első évfolyamra beiratkozott gyermekeknek felesleges 12-24 darabos színes ceruzakészletet venni 1500-2000 forintért, elég egy kék-piros ceruza 100 forintért.

Tájékoztatásul néhány füzet árfekvése:

32 lapos író füzet: 28-60-100 Ft, de láttunk 1200-2000 forintba kerülő ilyen füzeteket (kellendőek a Barbibaba, a Barcelona és a Real Madrid logóval készült színes borítású füzetek).

60 lapos A4 méretű spirálfüzet: 28-60 Ft, utána 250-500 Ft, de kínálják több ezer forintért is.

Akár mennyibe kerül a füzet, egyszerre telik be!

Figyelem!

Az egyik írószerbolt eladója szerint a füzetek többsége ártól függetlenül azonos minőségű 80 grammos papírból készül. De a borító az más-más! Azt meg kell fizetni. Ugyanakkor sok pedagógus megköveteli a márkás füzetek bekötését.

Üzleti manőverek

Sok helyen évfolyamonként előre becsomagolt füzetet vagy írószert árulnak, de lehet, hogy olyan felesleges dolgokat is beleraknak az egységcsomagba, amire nincs szüksége a tanulónak.

Nagy trükk a termékek olyan „divatos” mesefigurás matricával való ellátása, amelyeket a gyerekek éppen kedvelnek. Így lehet a laikus szülőket és a tanulókat befolyásolni a drágább vagy tetszetősebb termék megvásárlására. A szülői ambíció nem ismer határt

Másik üzleti fogás az akciózás, amikor egy terméket un. akciós áron kínálnak, de lehet, hogy azok más üzletekben még olcsóbban árulnak.

Mindezekhez az üzleti manőverekhez joguk van a vállalkozásoknak, tehát a szülőkön múlik, hogy bedőlnek-e ezeknek a reklámfogásoknak.

Az árkategóriáktól függően, ki lehet kerülni a tanévkezdő vásárlási csapdából, hiszen némi körültekintéssel, pl. az általános iskola első évfolyamán ki lehet jönni a 10-20 ezer forintból, de lehet 50-100 ezer forint is a szülői kiadás.

MSZOE javaslat szülőknek

Javasoljuk, hogy várják meg az augusztus végi árleszállításokat, mert jelentős túlkínálat van az iskolakezdéshez szükséges termékekből, akár 50-70 százalékos lehet az árleszállítás.

Az 50-70 százalékos árleszállítás esetén, azok a szülők, akik az akciók előtt vásároltak, 50-70 százalékkal többet fizettek az adott cikkekért, ami sokszor 20-30 000 forint ráfizetést jelent számukra gyerekenként. Ez csapdahelyzet.

Javaslatok az iskolakezdési kiadások csökkentéséhez

A tanszer- és tankönyv csomagok ára az első évfolyamon, a „tagozatváltás” miatt az ötödik évfolyamon és az iskolaváltás következtében a kilencedik évfolyamon a legmagasabb, leginkább itt kell „résen” lenni a szülőknek!

A családok többségében nagy örömet okoz, amikor a gyermek megkezdi iskolai tanulmányait az első évfolyamon vagy a felső tagozatra kerül vagy továbbtanul a középiskola kilencedik évfolyamán. A szülők ilyenkor nagyon lelkesek, és anyagi erejüket próbára téve mindent megvásárolnak gyermeküknek, amit az iskola előír, és amit Ők elgondolnak.

  1. Csak olyan taneszközöket és felszereléseket vásároljanak meg gyermeküknek, amely nélkülözhetetlen a tanórai foglalkozáson való részvételhez.

  2. A tanulók oktatásához elengedhetetlenül szükséges tankönyvek, tanszerek és más felszerelések listáját tantárgyanként az iskola helyi tantervében kell rögzíteni. Javasoljuk, hogy nézzék meg a helyi tantervet és a feleslegesen előírt eszközöket ne vásárolják meg.

  3. Javasoljuk a szülőknek, hogy szeptemberig ne vásároljanak semmit előre, mert  a augusztus végén sokkal olcsóbban juthatnak hozzá a tanszerekhez.

  4. A magasabb évfolyamokon kezdjék el az új tanévet az előző tanévben használt taneszközökkel. Egy pár új füzeten kívül nincs szükség más taneszközre. Ha kell valami az későbben is megvehetik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat feljogosítja a családokat arra, hogy minden fizetési kötelezettség alól mentesüljenek iskolában.

MSZOE kifogások

  1. Kifogásoljuk, hogy az oktatásirányítás nem tesz semmit annak érdekébe, hogy tájékoztassa a szülőket azokról a jogszabályokról, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy elkerüljék az iskolák által diktált vásárlási kényszert.

  2. Kifogásoljuk, hogy az állami iskolafenntartó központ (KLIK) az ingyenes köznevelési közszolgáltatás keretében nem biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok számára az ingyenes tanszer és taneszköz és tornafelszerelés ellátást (700 ezer fő rászoruló tanuló).

  3. Kifogásoljuk, ahogy a pedagógusok nem állnak tanítványaik mellé és nem védik meg a családokat az indokolatlan kiadásoktól és belehajszolják őket azokba a vásárlási csapdákba, amelyeket a profitorientált piac állít a laikus szülőknek. Ez az együttérzés (empátia) teljes hiánya.

  4. Kifogásoljuk, hogy az illetékes hatóságok nem vizsgálják, és nem szankcionálják a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Jogorvoslati lehetőség

Az iskolai szülői szervezetek feladata elérni, hogy az iskola önmérsékletet tanúsítson és csak az oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges taneszközöket, és felszerelések használatát követelje meg a tanulóktól.

 Ha a szülők úgy érzik, hogy az iskola által előírt eszközök feleslegesek vagy drágák, akkor forduljanak a fenntartóhoz, majd területileg illetékes kormányhivatalhoz panasszal.

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: „Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Számszerű adatok az indokolatlan pénzbeszedésekről szülői panaszok alapján itt!

Osztálypénzről itt találhatnak bővebb információt!

Szülői hozzászólások egy internetes fórumon az osztálypénzről lásd itt!

 

Vissza az oldal tetejére

 

Tisztelt Szülő!

Ha egyetért a  honlap tartalmával, kérjük, ossza meg információit ismerőseivel, szülőtársaival és a gyermekét tanító pedagógusokkal.

Vissza az oldal tetejére

Miért zárnak be az önkormányzati óvodák nyáron?

Mit esznek az ingyenes étkeztetésre jogosult családok gyermekei az óvodák illegális zárva tartása idején?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754

Az óvodák többségét fenntartó helyi önkormányzatok úgy akarják elspórolni a szabadságolások miatt távollevő óvodapedagógusok helyettesítéséhez szükséges költségeket, és a gyermekétkeztetés költségeit, hogy a nyár hetekre - újabban hónapokra - bezárják az óvodáikat, ami súlyos jogszabálysértés.

Törvény értelmében a nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.  A gyermekek óvodai nevelését és étkeztetését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell.  Az óvoda tehát egész évben folyamatosan nyitva tartó köznevelési intézmény. 

Figyelem!

Az óvodában nincs nyári szünet! Őszi. téli, tavaszi szünet sincs! De van 5 nevelés nélküli munkanap, amikor az óvoda zárva tart.

A szülők nem tudják, hogy ezeken a „nevelés nélküli napokon” mit csinálnak az óvodapedagógusok és a dajkák.  Talán kirándulnak?

Azt viszont tudják, hogy gyermekeik számára szünetel a kötelező étkeztetés.

Óvoda zárva tartás pedagógusszabadságolás miatt

Az óvodafenntartók arra hivatkoznak, hogy a pedagógusok és más óvodai alkalmazottak szabadságát nyáron kell kiadni. Ez nem igaz!  

Az óvodáknak annyi alkalmazottat kell felvenni, hogy a nevelési évben bármikor biztosított legyen a szabadságolás vagy más okból távol levő óvodapedagógusok helyettesítése.

A fenntartónak, illetve a munkáltatónak kell gondoskodnia a szabadságolások vagy pl. betegség, hivatalos ügyintézés, továbbképzés, stb. miatt távol lévő óvodapedagógusok helyettesítéséről, ami megoldható a nyugdíjas, vagy munkahely nélküli, pályán kívülre rekedt óvodapedagógusok időszakos felvételével. Ez fontos foglalkoztatáspolitikai kérdés. is

Az óvodába járó kisgyermekek nyári étkeztetése

Az ingyenes óvodai étkeztetésre rászoruló családok nyáron sincs pénzük gyermekeik megfelelő étkeztetésére.

Az óvodai ellátás visszásságai miatt kialakult bizonytalanságai nem növeli a fiatal anyák gyermekvállalási kedvét.

Gyermekek eltávolítása az óvodából az iskolába történő beiratkozás után

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülőáprilis 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes körzeti vagy a szabadon választott iskola első évfolyamára.

Szülői panaszok jelzik, hogy sok óvoda dönt úgy, hogy a szülők májustól már nem vihetik gyermeküket az óvodába, ha felvették őket az általános iskola első évfolyamára.

Vagyis az óvoda három hónapra áthárítja a kötelező óvodáztatás teljes költségét a szülőkre. Akkor hova kerül az erre a célra biztosított költségvetési támogatás?

Szülői szabadság

A munkavállaló szülők nem rendelkeznek szabadon évi rendes szabadságukkal.

Az indokolatlan nyári óvodabezárások miatt a munkavállaló szülők nehéz helyzetben kerülnek, ha munkaadójuktól nem kapnak fizetetlen szabadságot az óvodák jogszabályértő zárva tartása esetén.

Sérti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája által prioritásként kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését segítő ellátások fejlesztésére irányuló törekvést, ha napokra, hetekre, hónapokra bezárják az óvodákat, iskolákat.

Az önkormányzati fenntartású óvodák évi, heti, napi nyitva tartásáról és a törvénysértő nyári zárva tartásról itt található részletesebb információ!

Óvodai gyermekbántalmazások itt!

Vissza az oldal tetejére

Az iskola felügyeletére bízott kisgyermekek megalázása Dunaújvárosban

Pályaorientációs foglalkozást tartottak a pedagógusok a dunaújvárosi általános iskola WC helységében

Bűntett vagy nevelési módszer?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 

Mit tehetnek a szülők gyermekük védelme érdekében

Közérdekű szülői panasz az iskola igazgatójának címezve

A szülői panaszt írásban kell megtenni, a megbeszélésről szószerinti jegyzőkönyvet kell felvenni (hangfelvétel, video).

Tényállás tisztázása, bizonyítási eljárás

Illegális nevelési módszer

A vizsgálat során meg kell állapítani, hogy a „sajnálatos esemény” a pedagógusok nevelési, oktatási módszerének része, amely a tanulók személyiségfejlesztését szolgálja vagy súlyos gyermekbántalmazás.

Kényszerítés

Meg kell állapítani, hogy a pedagógusok és a takarítónő által végig nézett gyermekmunkát a tanulók „önkéntes alapon” végezték el vagy valamilyen fenyegetéssel kényszerítették őket a megalázó feladat végrehajtására.

Tanulók egészségének veszélyeztetése

Meg kell állapítani, hogy a pedagógusok szakmai döntése alapján erőszakkal végre hajtott takarító munka veszélyeztette-e a tanulók egészségét.

Tanulók érzelmi fejlődésének veszélyeztetése

Meg kell állapítani, hogy a pedagógusok által tanúsított magatartás miatt kialakult körülmény a sértett gyermekek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését milyen mértékben gátolja vagy akadályozza a további életükben.

Foglalkozási szabályok megszegése (kötelességszegés)

Meg kell állapítani, hogy a gyermekek felügyeletét az óraközi szünetben ellátó (elmulasztó) pedagógus személyét és felelősségét a rábízott gyermekek „vétkes” cselekedeteiért.

Felelősségre vonás kezdeményezése

Amennyiben a fentiekben vázolt tényállás közül valamelyik megállja a helyét, akkor az iskola igazgatójának kezdeményezni kell az elkövető iskolai alkalmazottak munkajogi és büntetőjogi felelősségre vonását a gyermekek testi, lelki és érzelmi veszélyeztetetése ügyében.

Amennyiben az intézményvezetés nem állapítja meg a gyermekbántalmazás (veszélyeztetés, kényszerítés, megalázás, pedagógus etikai vétség,munkaköri mulasztás, stb.) tényét, és az iskolaigazgató nem kezdeményezi az elkövető pedagógusok felelőségre vonását, akkor a szülőknek az intézmény fenntartójához (KLIK) kell fordulni jogorvoslatért közérdekű bejelentés formájában kiskorú gyermekek veszélyeztetése tárgyában (írásban).

Figyelem!

A köznevelési intézmények (az egyes pedagógusok is) kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál továbbá kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a gyermekek bántalmazása, illetve egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén.

További jogorvoslati utak a szülők számára

A törvény értelmében bármely állampolgár, pl. az érintett szülők és az iskolai szülői szervezet is jelezheti gyermekjóléti szolgálatnál (jegyző) a gyermekeket veszélyeztető „nevelési módszerek” alkalmazását és hatósági eljárást kezdeményezhet a gyermekbántalmazással kapcsolatos „sajnálatos” ügyek orvoslása érdekében. [A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI törvény Gyvt. 17. § ]

Ha nem akarják, hogy az iskola, illetve a fenntartó letagadja az ügyet, akkor ezzel egy időben az alábbi szervekhez lehet bejelentést tenni.

A gyermekek veszélyeztetése esetén jelzéssel és hatósági eljárás kezdeményezésére hivatalból köteles szervek (többek között):

Rendőrség

Ügyészség

Bíróság

Az egészségügyi szolgáltatást nyújtók így különösen iskola-egészségügyi szolgálat (a védőnői szolgálat a háziorvos, a házi gyermekorvos)

Törvénysértések sorozata a dunaújvárosi iskolában (többek között):

Évente több ezer szülői bejelentés és panasz alapján végzett felméréseink eredményét és a fenti elemzésünket figyelembe véve megállapítható, hogy nem nevelési módszerekről, nem diákcsínyről szól a dunaújvárosi WC takarítás, hanem a pedagógusok által elkövetett és letagadott - országosan elterjedt – gyermekeket veszélyeztető foglalkozási szabályok megszegéséről, gyermekbántalmazásról,  megfélemlítésről (pedagógus bosszúról).

Büntetőjogi felelősségre vonás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerint

Kényszerítés

Btk. 195. § Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kiszolgáltatott személy megalázása

Btk. 225. § (1) Aki mást, annak kiszolgáltatott élethelyzetét kihasználva arra bír rá, hogy magát megalázó magatartást tanúsítson, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Munkajogi felelősségre vonás kötelességszegés miatt

A pedagógus kötelessége

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 62. § (1) értelmében:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, Ezzel összefüggésben kötelessége különösen a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.

A tanulók állandó felügyeletének megszervezése az iskolában

 Nkt. 25. § (5) bekezdés szerint:

A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről.

A gyermek, felügyelete a köznevelési törvény szerint

Nkt. 4. §  E törvény alkalmazásában

10. gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt,

Figyelem!

Amikor a szülő a felvételi kérelem benyújtásakor él az intézményválasztás szabadságával nemcsak azt kezdeményezi, hogy gyermeke számára biztosítsák a szükséges pedagógiai szolgáltatásokat, hanem azt is, hogy ellássák a felügyeletét.

A szülő e döntésével bevonja az óvodát, az iskolát, a kollégiumot a szülői felügyelettel összefüggő kötelezettségeinek ellátásába, amelyet a polgári törvénykönyv (Ptk.) szabályoz és kötelességszegés esetén a büntető törvénykönyv (Btk) szankcionál.

A nevelési-oktatási intézmény a gyermek felvételével gondozói kötelezettséget vállal, amelyet gondozói jogviszonynak kell tekinteni. A gondozó feladatai közé tartozik a kiskorú jellemének, egyéniségének formálása, értelmi fejlődésének alakítása, vagyis a gondozott nevelése.

Amikor a szülő rábízza kiskorú gyermekét az óvodára, az iskolára és a kollégiumra, azt abban a tudatban teszi, hogy ott megfelelő módon gondoskodnak róla.

A szülőnek joga és kötelessége megvizsgálni, hogy az oktatási intézmény hogyan és milyen minőségben teljesíti gondozói jogviszonyából eredő kötelezettségeit.

A dunaújvárosi iskola pedagógusai sajátos nevelési módszert alkalmaztak a rájuk bízott kisgyermekek jellemének, egyéniségének formálása, értelmi fejlődésének alakítása érdekében.

A tanuló felügyeletével kapcsolatos előírások megszegése, a tanulók veszélyeztetése büntetendő cselekmény

Veszélyeztetés a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint:

Gyvt. 5. § n) veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza,

Veszélyeztetés büntetése felügyeleti kötelezettség megszegése miatt

Btk. 208. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ebbe a körbe beletartozik a gyermekek, tanuló felügyeletével megbízott pedagógus is!

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés büntetése

Btk. 165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Óvodai gyermekbántalmazás

A tanulók felügyeletéről bővebb tájékoztatás itt!

Vissza az oldal tetejére
 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

SZÜLŐI JOGOK, szülői státusz

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Tanulói szakszervezet

Tanulók védelme a szakképzésben

Házirend 2016.

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Tanulói biztosítások

Tájékoztatási kötelezettség

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2016.

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNY KIRÁNDULÁS)

Tanulók FELÜGYELETE az iskolában

Igazolatlan óra

TANKÖTELEZETTSÉG 2016.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2016.

Középfokú beiskolázás 2016.

KÜLÖNÓRÁK (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2016.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

TANKÖNYV 2016.

Óvoda 2016.

Érettségi vizsga 2015-2016.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum